Janus

Default principles
Systemet er baseret på ACOL, med små sans'er. Dog kan 1 være 15-17 HP Balancerede. Efter åbning 1 anvendes transfer svar. Der anvendes Invit Stenberg 2 NT på major, og splint i mange forskellige situationer. Der anvendes MULTI 2 . 2 er begge major, og 2 er spar + minor. 18-19 Jævne vises via åbning 2 2 NT viser 20-21 BAL og 2 indeholder 22-24 BAL, men øvrige sanshænder ligger under 2 . Langt de fleste doblinger er af oplysende karakter. I defensiven anvendes Michaels Cuebid, og svage springindmeldinger. I gunstig zonestilling spærres der hårdt, hvorimod i zonen forholdsvis sundt. Der inviteres hårdt, og tages blødt imod. Der anvendes 5-farve åbning i og , og i specielle tilfælde kan der åbnes med 1 med 5-5 i sort og en minimumsåbning. Der støttes ofte på 3-farver. Reversmeldinger er udgangskrav undtagen efter præference til åbners farve, eller minimumsgenmelding af egen farve. Svarers revers er altid udgangskrav. Ny farve uden spring på 3-trækket er udgangskrav undtagen efter indmeldinger. Fit-visende springgenmelding og tvetydigt spring til 2 NT 1 X - 1 Y - 3 X = 15/16-18 p, egen 6-farve med eksakt 3-kortsstøtte. Herefter er svarers genmelding ukrav, ny farve cuebid med Y som trumf og 4 X sleminvit med X som trumf. Dette frigør 2 NT til at vise en hånd med egen 6-farve, eller primær trumfstøtte.
Offensive bidding
OFFENSIVEN Der spilles med sunde og naturlige åbninger. 1 / viser altid 5-farve. Der skelnes sjældent på farvekvaliteten, dog vil 3. håndsåbninger ofte være udspilsdirigerende, hvis det er minimumsåb­ninger. Med marmic fordelingen 4-4-1-4 åbnes med 1 , og andre marmic-hænder åbnes med 1 . Der er en tendens til at opfatte marmic-hænder med single , som balancerede hænder i alle intervaller. Åbning 1 Åbning 1 er enten en 15-17 NT eller naturligt. 15-17 NT kan ikke indeholde major 5-farve, men kan godt have 6-farve i minor. Med marmic med single ruder og 15-17 er der en tendens til at vise hånden som balanceret. Hvis svarer har 5 i minor og 4 i major, meldes minor­farven først, såfremt hånden er stærk nok til at rever­sere, og dermed kræve til udgang. Der anvendes transfersvar, og en form for omvendt minor. 1 kan afgives på en svag hånd som ikke ønsker at spille 1
Disturbed bidding
Efter modpartens indmelding er 2 NT naturlig. Overmelding i fjendens farve viser mindst invit til udgang, og ny farve fra åbner er almindeligt langfarvetrialbid. Hvis modparten melder ind eller dobler anvendes Fit-visende tvetydigt spring til 2 NT systemet stadigt, såfremt 2 NT-meldingen kan afgives med spring. Indmeldinger i 2. Hånd Ny farve billigst muligt er krav. Spring i ny farve til 2 og 3-trækket er spærrende. Sprint til 4 Mi er sund splint. 4 Ma er altid for at spille. Overmelding viser støtte. 2 NT er altid naturligt. Indmeldinger i 4. Hånd Efter D viser RD 3-kortsstøtte til makkers farve, kun major, og ikke efter 1 , idet RD da viser 15-17 Bal. (OBS) Efter indmelding på 2 trækket under svarers farve, viser D 3-kortsstøtte. Efter højere meldinger viser D gode kort uden god melding Alle pasmeldinger er betingede krav passer, så makker bestræber sig på at genåbne.
Defensive bidding
DEFENSIVEN Indmeldinger Den simple indmelding i farve dækker et vidt spektrum af hænder, lige fra svage udspilsdirigerende melding i gunstig zone til relativt stærke hænder, der ikke egner sig til en oplysningsdobling. Foruden zonestillingen har også den spærrende effekt indflydelse på minimumskravet til indmeldingen. F.eks. behøver indmeldingen 2 ikke at være så "sund" efter åbning 1 som efter åbning 1 . Ny farve efter indmelding er krav. Springstøtte af indmeldingsfarven er spærrende. Spring i ny farve (incl. åbningsfarven) er fitbid på 3-trækket og splinter på 4-trækket. Efter stærke støttemeldinger (overmelding, splinter) og efterfølgende melding af udgang er der skabt kravtempo, hvis modparten ofrer. Overmelding i svar­farven efter 1 over 1 er nat. med gode kort. F.eks (1)-P-(1)-2 = Nat. Indmelding 2 NT med eller uden spring viser de to laveste farver (dog ikke i 4. hånd efter 1X ? P ? P). Hvis 2 NT dobles er RD SOS, mens P er slutbudsforslag. "Efter modpartens NT?åbning og overføring viser melding i overførerens farve mindst 5?5 i major?minor, 2 NT begge minor, mens dobling viser den ""meldte"" farve. Pas efterfulgt af en senere dobling er oplysning." Specielt gælder også N ;Ø ;S ;V ;N ;Ø ;S ;V ;Forklaring (1 ) ;P ;(1 ) ;P ;(1 NT) ;2 ; ; ;Naturligt Indmelding 1 NT Indmelding 1 NT i 2.hånd viser 15/16-18 hp. Herefter benytter svarer NT-systemet (inkl. lebensohl). Der anvendes IKKE normalt flugtsystem. RD er flugt, alt andet naturligt, dette gælder både fra indmelder og svarer. I 4. hånd viser 1 NT 11-14 Hp, og NT-systemet anvendes IKKE. (RD er flugt) I 4. hånd viser 2 NT 19-21 Hp, og der anvendes normalt 2 NT-system. Springindmeldinger Alle spring i ny farve er naturlige og spærrende. Som udgangspunkt anvendes 1?2?3?4/5 regelen. Svage spring benyttes også efter modpartens spærremeldinger og efter åbning 1 NT. Svarers direkte støtte til springindmeldingen er spærrende, overmelding mindst invit. med støtte, ny farve er naturligt krav og NT?meldinger naturlige. Michaels Cuebid Simpel overmelding af en minorfarve viser begge majorfarver (mindst 5?4) og som udgangspunkt under åbnings­styrke, men meldingen kan også benyttes på stærkere hænder med mindst 5?5. Overmelding af en majorfarve viser mindst 5?5 i modsat major + ubekendt minor. 2 NT spørger efter styrke og fordeling, hvor der anvendes multi-svar (X-vendt). Altså 3 vises tillæg og ubekendt fordeling, hvor 3 så beder om modsat major. 3 viser minimum med længst , og 3 viser minimum med længst . Med lige lange farver kigges der på farvekvalitet. Overmelding er krav, og beder om længste majorfarve, hvis der er vist begge major) og spring i en vist farve er spærrende. Efter 1Ma - (2 Ma) er 3 / ønske om at spille i overmelderens minorfarve. Spring til 3?trækket i åbningsfarven spørger efter hold i denne og viser en ubekendt gående farve med si­destyrke. Spring til 4-trækket i åbningsfarven viser en meget skæv hånd med de 2 højeste umeldte farver. Efter 1 over 1 eller 2 over 1 af modstan­derne viser overmelding i åbningsfarven en begrænset 2?farvet hånd, mens 2 NT viser en stærkere ditto. F.eks (1)-P-(1)-2 = Begge minor, hvor 2 NT ville vise bedre fordeling, og 1 NT som bekendt er naturlig. Oplysningsdoblinger Almindelige oplysningsdoblinger anvendes efter fjendens naturlige åbninger 1 - 4 . Honnørstyrken kan være begrænset med god fordeling. Som udgangspunkt viser oplysningsdobling interesse i at spille i de tre umeldte farver, men den kan også afgives med stærke en el. tofarvede hænder. Med ideal fordeling (4?kort i alle umeldte farver) er styrken min 10 hp, mens hænder, der ikke er modtagelige i alle umeldte farver bør indeholde mindst 17/18 hp. Med 5?farve i major foretrækkes en simpel ind­melding frem for oplysningsdobling, medmindre hånden er stærk nok til en ny frivil­lig melding efter doblingen. Svar på OD : Spring i ny farve viser på 2 trækket 7/8?10 hp og mindst 4?farve, på 3?trækket 9?11 hp og oftest 5?farve. Dobbeltspring er kraftigt inviterende med mindst 5?farve.1/2 NT viser h.h.v. 8?10, 11?13 hp med hold i modpartens farve. Overmelding i åbningsfarven skaber kravtempo. Dobleren melder med minimum 2 / før 3 /, selv med 4?5. Nye farver opretholder kravet, mens genmeldinger, støtter, præferencer og sans?meldinger ophæver dette. Svarhåndens overmelding er krav til 2 NT eller farveoverens­komst. Hvis 3. hånd melder er svarerens D af støttemeldinger t.o.m. 3 svar D, mens D af højere støtter er styrke D. Dobling af NT og ny farve er straf. Efter 3. hånds RD viser alle direkte meldinger (også spring) begrænset styrke. Med gode kort passes eller over­meldes. Senere meldinger af dobleren : Med undtagelse af 2 / på svaret 1 NT viser doblerens frivillige bud altid gode kort. Billigste NT?mel­ding efter minimumssvar viser ca. 19?21 hp og spring i NT ca. 22?24. Efter positivt svar er alle frivillige meldinger fra dobleren (med undtagelse af støtte) udgangskrav. Specielt gælder dog at overmelding af dobleren viser 3-kortsstøtte, og er gamekrav undtagen hvis svarer genmelder egen farve uden spring. F.eks (1 )- D -(P) - 1 (P) - 2 = 3-kort , udgangsinvit (1 X) - p - (1 Y) - p (1 NT) - p - (p) - D = Straf (1 X) - p - (1 NT) - p (p) - D = Straf, typisk med bagpå Svardoblinger Terminologien er lidt uklar her, men desuden anvendes kunstige D i følgende situationer : Svar D, f.eks. : 1 ;? (D) ;? 2 ;? (D). (Mindst konkurrerende uden god melding. F.eks. 2?3?4?4 ford.) Konkurrence Dobling, f.eks. : 1 ;? (1 ) ;? 2 ;? (D). ; ; Umeldte farver + lidt fit til makker) Game invit. D, f.eks. : 1 ;? (2 ) ;? 2 ;? (3 ) ;? D. ; Max. overcall D, f.eks. : 1 ;? (4 ) ;? 4 ;? (P) ;? P ;? (D). (Gode kort med int. for at melde videre) Snap?dragon D, f.eks. : 1 ;? (1 ) ;? 1 ;? (D). ; ; (Den umeldte farve + lidt fit til makker (benyttes kun, hvis svarhåndens melding er krav)) Div. forsinkede opl. D, f.eks. : 1 ;? (2 ) ;? 2 ;? (P) ;? P ;? (D). (Tillæg, typisk 1?6?3?3) Når modparten har meldt og støttet hinanden er dobling kunstig. D "i plads" er kunstig. Når makker har meldt NT nat. er dobling oftest straf. D af modpartens nat. kravmeldinger er kunstig. 3. dobling er altid straf. 1 X ? (P) ? 1 Y ? (P) ? 1 NT ? (D) : Kortfarve i Y (3-farvet) 1 X ? (P) ? 1 NT ? (P) ? 2 X ? (D) : Opl. D Lebensohl efter oplysningsdobling Efter en oplysningsdobling af 2 i major, spilles med Lebensohl, såfremt dobleren ikke har passet. f.eks 1 ;- Pas ;- 2 ;- D Pas ;- 2 NT ;= lebensohl ; men 1 ;- Pas ;- 2 ;- Pas Pas ;- D ;- Pas ;- 2 NT = dribling Når modparten har meldt 3 farver naturligt, er alle doblinger straf 1 ;- Pas ;- 1 ;- Pas 2 ;- Pas ;- Pas ;- D = Oplysningsdobling af 1 ;- Pas ;- 1 ;- Pas 2 ;- D ;= Oplysning af ; 1 ;- Pas ;- 1 ;- Pas ; ; 2 ;- Pas ;- Pas ;- D = Oplysning af ; ; Konkurrence doblinger Et typisk eksempel er 1 ;- (2) ;- 2 ;- (3) ;- D ;= Udgangsinvit - 3 ;= Ønske om at spille 1 X ;- (2 Ma) ;- P ;- P ; ; D ;- P ; ;- Lebensohl ; ; Forsvar mod 1 NT Som forsvar mod Åbning 1 NT anvendes Multiforsvar, uanset størrelsen af 1 NT. Der kan dog dobles lidt hårdere, hvis det er en 12-14 NT. 1 NT ;- D ;= Straf - 2 ;= Begge major ; - (D) ;- Pas ;= Forslag til at stå - RD ;= Lige gode major ; - 2 ;= 3+ farve ; - RD ;= Flugt ; - 2 ;= lige gode major ; - (P) ;- 2 NT ;= Spørger om fordeling og styrke - 3 ;= God hånd, ; - 3 ;= Spørger om farven X-vendt ; - 3 ;= Hjerter længst og dårlig hånd ; - 3 / og 4 = For korrektion ; ; - 3 ;= Spar længst og dårlig hånd ; - 3 ;= 5-5 dårlig hånd ; - 3 NT ;= 5-5 god hånd ; - 3 Ma ;= Invit ; - 4 Ma ;= Ønske om at spille ; - 2 ;= Enfarvet major ; - (D) ;- Pas = Forslag til at spille ; - RD ;= Interesse for at konkurrere ; - (P) ;- 2 NT ;= Spørger om fordeling og styrke - 3 ;= Tillæg, med værdier i farven ; - 3 ;= Tillæg med værdier i farven ; - 3 ;= Minimum ; - 3 ;= Gode kort ; - 2 / 2 ;= 5-farve + sidefarve i minor ; - 2 NT ;= Positivt relæ ; - 3 mi ;= Korrigerbart ; - 3 ma ;= invit ; - 2 NT ;= Begge minor, eller ukendt kravhånd ; - 3 / 3 ;= Holdvisende ; ; ; ; ; I det videre meldeforløb gælder at, flygter modparten efter strafdoblingen med 2-farvede hænder er dobling altid straf. Flygtes der med 1-farvede hænder er dobling foran Oplysning, og dobling bagved er straf. Den 3. dobling er altid straf. Specielt gælder : 1 NT ;- D ;- Pas ;- Melding ;= en svag hånd med mindst en 5-farve. I 4. position anvendes følgende principper : Såfremt melder har passet uanset om det er i 2. hånd eller 4. hånd : 1 NT ;- Pas ;- Pas ;- D ;= Begge minor eller begge major - 2 ;= Major + Minor ; ; ; Alt andet naturligt Såfremt melder ikke har passet : 1 NT ;- Pas ;- Pas ;- D ;= Straf Alt andet, som i 2. position Forsvar mod spærreåbninger Her skal vi have defineret indmeldinger efter modpartens naturlige spær 3 i major Forsvar mod MULTI 2 Mod MULTI 2 spilles følgende forsvar : Meldinger i 2. position : ; ; ; ; ; ; ; ; 2 ;- D ;= Almindelig oplysningsdobling 16+ HP ; ; - (Pas) ;- 2 = Naturligt ikke krav ; ; ; - 2 ;= Naturligt ikke krav ; ; ; - 2 NT ;= Lebensohl ; - 3 ;- Pas ;= Ønske om at spille - 3 ;= Ønske om at spille ; - 3 ma ;= Invit ; - 3 ;= Krav med ; - 3 ;= Krav med ; - 3 ;= Krav med ; - 3 ;= Krav med ; - (2 ) ;- 2 ;= Naturligt ikke krav - 2 NT ;= Lebensohl lover lidt, da der kunne passes ; - 3 ;- Pas ;= Ønske om at spille - 3 ;= Ønske om at spille ; - 3 ma ;= Invit ; - 3 ;= Krav med ; - 3 ;= Krav med ; - 3 ;= Krav med ; - 3 ;= Krav med ; - (2 ) ;- 2 NT ;= Lebensohl lover lidt, da der kunne passes - 3 ;- Pas ;= Ønske om at spille - 3 ;= Ønske om at spille ; - 3 ma ;= Invit ; - 3 ;= Krav med ; - 3 ;= Krav med ; - 3 ;= Krav med ; - 3 ;= Krav med ; - 2 ;= Naturlig ; - 2 ;= Naturlig ; - 2 NT ;= Naturlig, hold i begge major 15-18 HP ; - normalt 2 NT-system ; ; - 3 ;= Naturlig ; - 3 ;= Naturlig ; - 3 ;= Enfarvet 8-9 stik ; - 3 ;= Enfarvet 8-9 stik ; ; - 3 NT ;= Gambling ; ; - 4 ;= Enfarvet 8-9 stik ; ; - 4 ;= Enfarvet 8-9 stik ; ; - 4 ;= Ønske om at spille ; ; - 4 ;= Ønske om at spille ; ; ; ; ; Specielt gælder : ; ; ; ; ; ; 2 ;- D ;- 2 ;- Pas 2 ;- D ;= Oplysning ; ; ; ; og ; ; ; 2 ;- D ;- 2 ;- Pas Pas ;- D ;= Oplysning ; ; ; ; Meldinger i 4. position : ; ; ; ; ; ; ; ; 2 ;- Pas ;- 2 ;- D ;= Længde eller korthed i , 2 NT er nu lebensohl, hvis åbner passer ; ; ;- 2 ;= Naturlig ; ; ;- 2 NT ;= Naturlig, hold i begge major 15-18 HP - 3 ;= Naturlig ; ; ; - 3 ;= Naturlig ; ; ; - 3 ;= Enfarvet ; ; ; - 3 ;= Enfarvet ; ; ; ; ; ;- 3 NT ;= ? ; ; ; ; 2 ;- Pas ;- 2 ;- D ;= Længde eller korthed i ; ; ;- 2 NT ;= Naturlig, hold i begge major 15-18 HP - 3 ;= Naturlig ; ; ; - 3 ;= Naturlig ; ; ; - 3 ;= Enfarvet ; ; ; - 3 ;= Enfarvet ; ; ; ; ; ;- 3 NT ;= ? Meldinger i 6. position : ; ; ; ; ; ; ; ; 2 ;2 ;- Pas ;- 2 ;- Pas Pas ;- D ;= Oplysning ; ; - 2 ;= Naturligt ; ; ; ; ;- 2 NT ;= Naturlig 12 - 15 HP (lover kun hold i ) ; - 3 ;= Naturlig ; ; ; - 3 ;= Naturlig ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2 ;- Pas ;- 2 ;- Pas ; 2 ;- D ;= Oplysning ; ; ; ;- 2 NT ;= Naturlig 12 - 15 HP (Lover kun hold i ) ; - 3 ;= Naturlig ; ; ; - 3 ;= Naturlig ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2 ;- Pas ;- 2 ;- Pas ; ; ; Pas ;- D ;= Oplysning ; ; ; ; ; ;- 2 NT ;= Naturligt 12 - 15 HP (Lover kun hold i ) ; ; ; Meldinger i 8. position : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 2 ;- Pas ;- 2 ;- Pas ; ; ; 2 ;- Pas ;- Pas ;- D ;= Oplysning ; ; ; ; ; ; ;- 3 ;= Naturligt ; ; ; ; ;- 3 ;= Naturligt ; ; ; ; ; ;
Udspil
SPILLEKONVENTIONER Udspil mod farve­kontrakter Standardudspil er : ·          Højeste fra honnør ·          4. Højeste ·          Midt-op-ned fra tripleton ·          Højest fra doubleton Specielt gælder dog at i trumffarven spilles 2. eller 4. højeste. Vi spiller K fra EK på 5-trækket og opefter, og Esset beder derfor om kald til kongen. Kongen beder om markering. Udspil mod sans­kontrakter Journalist, højeste honnør fra sekvens og intern sekvens. Dog kræves afblokkering af underliggende honnør, hvis denne haves. F.eks. K fra E,K,B,10 og D fra K,D,10,9. Kald og mar­keringer Der anvendes markeringer i uinteressant farve (Hvis man kan undvære fra flere farver). Lavt - højt viser et lige antal. Som princip markeres der altid med tydeligst muligt kort. Der kaldes/afvises på udspillet. Hvis dette stikkes på bordet markeres oftest længde, dog kaldes/afvises der i oplagte situationer. Konge beder om markering, Es er kald/afvisning Første frie afkast er en længdemarkering, oftest i en uinteressant farve. Farveskift signa­ler Såfremt der ligger single på bordet og 3. hånd har vist længde i farven kaldes til farven med 7, 8 eller 9, Alle andre afkast er lavinthal. Der anvendes lavinthal til at vise tilbagespil i trumfningssituationer, ellers sjældent og kun i oplagte situationer. I de oplagte situationer kan et lavt kort også betyde at man ikke kan lide nogen af farverne, eller kan acceptere begge farver. Der anvendes trumfekko, til at vise trumfningsinteresse i nogen situationer. Udspilsdirigerende doblinger Hvis begge har meldt og modparten melder 3 NT beder Dobling om udspil i udspillerens farve Med slemmer spilles med lightner doblinger, som beder om et unaturligt udspil, og typisk i bordets først meldte farve. Dobling af modpartens splinter er ofringsinvit 1 NT - P - 3 NT - D = Find min farve (major) Der kan i meget specielle situationer anvendes forsinket kald, men mere ud fra princippet : Vågn op makker !!