Janus

Default principles
Systemet er baseret på ACOL, med små sans'er. Dog kan 1 være 15-17 HP Balancerede. Efter åbning 1 anvendes transfer svar. Der anvendes Invit Stenberg 2 NT på major, og splint i mange forskellige situationer. Der anvendes MULTI 2 . 2 er begge major, og 2 er spar + minor. 18-19 Jævne vises via åbning 2 2 NT viser 20-21 BAL og 2 indeholder 22-24 BAL, men øvrige sanshænder ligger under 2 . Langt de fleste doblinger er af oplysende karakter. I defensiven anvendes Michaels Cuebid, og svage springindmeldinger. I gunstig zonestilling spærres der hårdt, hvorimod i zonen forholdsvis sundt. Der inviteres hårdt, og tages blødt imod. Der anvendes 5-farve åbning i og , og i specielle tilfælde kan der åbnes med 1 med 5-5 i sort og en minimumsåbning. Der støttes ofte på 3-farver. Reversmeldinger er udgangskrav undtagen efter præference til åbners farve, eller minimumsgenmelding af egen farve. Svarers revers er altid udgangskrav. Ny farve uden spring på 3-trækket er udgangskrav undtagen efter indmeldinger. Fit-visende springgenmelding og tvetydigt spring til 2 NT 1 X - 1 Y - 3 X = 15/16-18 p, egen 6-farve med eksakt 3-kortsstøtte. Herefter er svarers genmelding ukrav, ny farve cuebid med Y som trumf og 4 X sleminvit med X som trumf. Dette frigør 2 NT til at vise en hånd med egen 6-farve, eller primær trumfstøtte.
Offensive bidding
OFFENSIVEN Der spilles med sunde og naturlige åbninger. 1 / viser altid 5-farve. Der skelnes sjældent på farvekvaliteten, dog vil 3. håndsåbninger ofte være udspilsdirigerende, hvis det er minimumsåb­ninger. Med marmic fordelingen 4-4-1-4 åbnes med 1 , og andre marmic-hænder åbnes med 1 . Der er en tendens til at opfatte marmic-hænder med single , som balancerede hænder i alle intervaller. Åbning 1 Åbning 1 er enten en 15-17 NT eller naturligt. 15-17 NT kan ikke indeholde major 5-farve, men kan godt have 6-farve i minor. Med marmic med single ruder og 15-17 er der en tendens til at vise hånden som balanceret. Hvis svarer har 5 i minor og 4 i major, meldes minor­farven først, såfremt hånden er stærk nok til at rever­sere, og dermed kræve til udgang. Der anvendes transfersvar, og en form for omvendt minor. 1 kan afgives på en svag hånd som ikke ønsker at spille 1
Bidding diagrams
Pass         0-11 HP
 1NT       12-14 NT
  2      Spørger efter minorfarver (Lover begge)
   2NT     Lige lange minorfarðver.
    3    To play
    3    To play
   3     bner har bedst
    3    To play
   3     bner har bedst

1         15-17 NT, Marmic single 12-21, 5+ 11-21
 Pass       0-5, parat til at spille 1 overfor 15-17 NT
 1       4+ , 5+ HP
  1      2-3 , 15-17 NT
   1     Transfer til 1 NT, Svag eller invit med
    1NT    Obligatorisk
     Pass   To play
     2   To play
     2   Invit 5+ , 8-9 HP
     2   5 , 4 , ukrav
     2   
     2NT   
     3NT   To play
     Any   Krav
   1NT     4-4 i major, ukrav (OBS)
   2     XY-Sans (Gælder også hvis modparten melder 1 ind)
    2    Obligatorisk
     Pass   To play
     2   Invit
     2   5 , 4 invit
     2NT   
     3   5+, invit
     3   5+, invit
   2     XY-Sans, 10+ HP, GF, (Gælder også hvis modparten melder ind)
   2     Spær ? To play
   2     4-4 i major, invit 8-9 HP
   2NT     Invit, balanceret
   3     5-5, mild invit
   3     5-5, mild invit
   3     Sleminvit overfor double
  1      Nat, 5-4 i klør/spar, herefter naturligt
   1NT     To play
   2     To play
   2     4. farve
   2     6-farve i , 9-11
    2NT    Nat. ukrav
   2     Naturlig støtte
   2NT     10-12 invit
   3     
   3     
   3     6+, krav
  1NT      5, 4, 0-2 , ukrav, herefter naturligt (OBS)
   2     To play
   2     To play
   2     6-farve, 9-11
   2     4. farve
   2NT     
   3     
   3     
   3     6+, krav
  2      6+
   2     6-farve, 9-11
   2     
   2NT     
   3     
   3     
   3     6+, krav
  2      Nat. Revers
   2     5-farve, ukrav
   2     4. farve uden -hold
   2NT     4. farve med -hold
   3     Minimum
   3     Nat. krav
  2      3 , ubalanceret
   2     Nat. GF ?
   2NT     Invit
   3     Rundekrav, mindst inviterende
   3     Nat. GF ?
   3     Spærrende
  2      Nat, UK
   2NT     
   3     
  2NT      15/16+ HP, enten 6+ og 2- eller 4+ .
   3     Minimum
    3    Splint, med 4+ , udgangsinvit ( evt. last train )
   3     Stærkt relæ
    3    4+ , semibalanceret
     3   CUE
     3NT   Spørger om tillæg
    3    Splint , 16-18
    3NT    6-farve i
    4    Splint, 16-18
    Any    
   3     6-farve krav
   3     
   3NT     ønske om at spille, åbner flytter med
   4     Naturligt uden sleminteresse, åbner korrigerer
   4     
   4     
   4     
  3      6 og 3 , 15/16+
   3     Holdvisende, ej 5+ - kan evt. være advance CUE
   3     Ukrav
   3     Holdvisende, ej 5+ - kan evt. være advance CUE
   3NT     To play
   4     Sleminvit med
   Any     Krav
  3      Minisplint, eller kæmpekort med renonce
   3NT     Spørger om håndtypen
  3      4-kort , 11-15
  3      Splint, UK
  3NT      Chancemelding, lang
  4      7-4 kæmpekort
  4      Splint, UK
  4      6-5, minimumshånd
 1       4+
  1      2-3 , 15-17 NT
   1NT     To play
   2     XY-Sans
    2    Obligatorisk
     2   5-4, invit
     2   5-farve invit
     3   5+, invit
     3   5+, invit
   2     XY-Sans
    2    4-farve i
    2    3-farve i
    2NT    2-3-4-4
    3    5-farve i
    3    5-farve i
   2     5-4 ukrav
   2     
   2NT     Invit
   3     5-5, invit
   3     5-5, invit
   3     5-5, invit
   3     Sleminvit overfor double
  1NT      5, 4, 0-2 , ukrav, herefter naturligt (2 4.farve)
   2     To play
   2     To play
   2     4. farve
   2     6-farve i , 9-11
   2NT     
   3     6+, krav
  2      6+ (Kan evt. være 5klør + 4 ruder)
   2     Nat. rundekrav
   2     Nat. rundekrav
   2     6-farve i , 9-11
   2NT     
   3     6+, krav
  2      Nat. Revers
   2     4. farve uden -hold
   2     5-farve, ukrav
   2NT     Rundekrav med -hold
   3     Minimum
  2      Nat. Revers
   2     5-farve, ukrav
   2NT     Rundekrav med -hold
   3     Minimum
   3     Rundekrav uden -hold
  2      3-kort, ubalanceret
   2NT     Invit
   3     Rundekrav
   3     Spærrende
  2NT      15/16+ HP, enten 6+ og 2- eller 4+ .
   3     Minimum
    3    Splint, 4+ , udgangsinvit
    3    Splint, 4+ , udgangsinvit
   3     Stærkt relæ
    3    Splint , 16-18
    3    
     3NT   Spørger om tillæg
    3NT    6-farve i
    4    Splint, 16-18
    Any    
   3     6-farve krav
   3     
   3NT     ønske om at spille, åbner flytter med
   4     
   4     
   4     
   4     
  3      6 - 3 , 15/16+ HP
   3     Holdvisende, ej 5+ - kan evt. være advance CUE
   3     Holdvisende, ej 5+ - kan evt. være advance CUE
   3     Ukrav
   3NT     To play
   4     Krav
   4     Cue med
   4     Cue med
  3      Minisplint, eller kæmpekort med renonce
   3NT     Spørger om håndtypen
  3      Minisplint, eller kæmpekort med renonce
   3NT     Spørger om håndtypen
  3      4-kort, 11-15
  3NT      Chancebud
  4      7-4 kæmpekort
  4      Splint UK
  4      Splint UK
  4      
  4NT      RKCB
 1       5+ (4) 9/10+ HP, eller 0-5 HP uden lyst til at spille 1
  1NT      15-17 NT
   2     Overføring
    2    Obligatorisk
     2   5-4 rundekrav (UK, da vi ellers havde vist Ma først ???)
     2   5-4 rundekrav (Do.)
     2NT   Invit med 5/6-farve i
     3   Sleminvit
     3   Splint med enfarvet
     3   Splint med enfarvet
   2     Overføring
    2    Obligatorisk
     3   6-4 sleminvit
   2     Overføring
    2    Obligatorisk
     3   6-4 sleminvit
   2     Overføring
    3    Obligatorisk
     3   6-4 sleminvit
   2NT     Invit, typisk 4-3-3-3
   3     Nat. krav, 5-4 i
   3     Fastlægger , beder om CUE
   3     Kortfarve, mindst 5-4 i minor
   3     Kortfarve, mindst 5-4 i minor
  2      Nat. 5/6-farve i . Kan være stærk. Kan være 4-4-4-1
   Pass     0-5 HP
   2     Nat, ukrav, 6-9, benægter Ma
   2     Nat, UK
   2     Nat, UK
   2NT     Nat, invit
   3     Nat, UK
  2      Nat. Revers, må passes med 0-5
  2      Nat. Revers, må passes med 0-5
  2      Nat. Revers, må passes med 0-5
  2NT      Lang klør, stærk typisk kort ?? Styrke ??
  3      Nat. GF overfor ruderhånd. Pasbar overfor 0-5
  3      
  3      
  3      
  3NT      Gamling/Spær
  4      
  4      
  4      
  4      
  4NT      
 1NT       6-9 uden majorfarve, kan indeholde ruderfarve
  2      ønske om at spille
  2      Nat. Revers
  2      Nat. Revers
  2      Nat. Revers
  2NT      Invit
  3      Invit
  3NT      Slutbud
 2       4+ , 10+HP, kan indeholde major, hvis GF
  2      Relæ, GF
   2     Naturligt, tillæg, ellers vises major først
   2     Naturligt, tillæg, ellers vises major først
   2NT     Balanceret 4-4-3-2 eller 4-3-3-3
   3     5-3-3-2, 6-3-2-2 eller 7-2-2-2
    Any    Holdvisning, evt. advance CUE
   3     Splint
   3     Splint
   3     Splint
  2      Nat. Uden tillæg. Kan være marmic med single
   2     Nat. UK
   3     Nat. UK
  2      Nat. Uden tillæg, Kan være marmic med single
   3     Nat. UK
  2NT      15-17 NT, GF
   3     Nat.
   3     Nat.
   3     Nat.
   3     Nat.
  3      Lang uden tillæg evt. x-x-4-5
  3      Splint, evt. marmic 4-4-1-4 ellers loves 5-farve i . Tillæg
  3      Splint
  3      Splint
 2       God multi, 6-8, 6-farve, Svarsystemet som efter multiåbningen
  2      To play
   2     6-farve
    2NT    Invit ?? - eller
    3    Spær ??
  2      ønske om at spille overfor spar, invit med
   2NT     ??
  2NT      Relæ
   3     Maximum
    3    Relæ
     3   Maximum med
     3   Maximum med
   3     Minimum med
   3     Minimum med
 2       Svag multi, 0-6 HP
  2NT      Relæ, hvor den svage hånd viser værdier.
   3     Minimum
  3      To play
 2       Svag multi, 0-6 HP
  2NT      Relæ, hvor den svage hånd viser værdier.
   3     Minimum
  3      To play
 2NT       10-12 jævne, uden majorfarver
  3      Ukrav
  3      Nat. Revers
  3      Svaghed i
  3      Svaghed i
  3NT      Slutbud
 3       6+ , invit over for 15-17
  3      Svaghed i
  3      Svaghed i
  3NT      Slutbud
 3       
 3       
 3       
 3NT       13-15 jævne
 4       
 4       
 4       
 4       

1         Marmic, 5+
 1       4-farve i
  1      Nat, rundekrav
   1NT     Nat
  1NT      Typisk. 3-1-5-4 minimum, (Naturlig fortsættelse)
   2     Naturligt, ukrav
   2     Naturligt, ukrav
   2     Naturligt, ukrav
   2     Revers, nat
   2NT     Invit
  2      Naturligt
   2     Præference
   2     8-11, 6-farve
   2     4. farve
   2NT     Nat. invit
  2      6-farve I
  2      3-kortstøtte
   2     Nat. GF
   2NT     Invit
   3     Nat. GF
   3     Rundekrav, mindst inviterende
   3     Invit.
  2      Nat, GF
   2NT     Nat.
   3     4. farve
  2NT      15/16+ p, enten 6+ og 2- eller 4+ .
   3     Positivt relæ, gamekrav. Viser sleminteresse
    3    6+ og 2-
    3    4+ , semibalanceret.
     3NT   Spørger om tillæg
     Any   Cue
    3    splint m. 4+ , 16-18
     3NT   Spørger om tillæg evt. hvilemelding
    3NT    6+ og 2- . Gående farve.(EKDxxx)
    4    splint m. 4+ , 16-18
    4    
    4    
    4    
   3     minimum.
   3     6+ , krav.
   3     
   3NT     For at spille. bner korrigerer til 4
    4    Renonce i
    4    Renonce i
   4     Naturligt uden sleminteresse, åbner korrigerer
  3      Nat, UK
   3     
   3     
   3     
   3NT     
  3      6 - 3 , 15/16+ HP
   3     Ukrav
   3     Holdvisende, ikke 5+
   3NT     To play
   4     Sleminvit. Med
   4     Nat. Krav
   4     To play
  3      Splint, GF
  3NT      To play
  4      Splint GF
  4      Typisk 7-4-1-1 ? kæmpekort
  4      Ubalnceret chance melding f.eks 5-6
 1       4-farve i
  1NT      4-farve , under reversstyrke (OBS)
   2     4. farve,
    2    Nat, ej tillæg
    2    
    2    Hx i spar. Evt XX, ej krav
    2NT    Klørhold, minimum, ej krav
    3    xx i spar, tillæg, ej klørhold
    3    Max
    3    
    3    xxx/ Hx i spar, max
    3NT    Klørhold maksimum
   2     To play
   2     To play, kan være 3-farve
   2     9-11, 6-farve i
   2NT     Invit, lover klørhold
   3     Nat. krav viser 5-5 i sort (OBS)
   3     Invit
   3     Invit med 4-kortstøtte
   3     Krav med 6-farve i
   3NT     Nat
   4     Splint med -støtte
   4     Sleminvit med
   4     To play
   4     To play
  2      Nat
  2      Naturligt, (6-farve ?)
  2      Revers
  2      3-farve, ubalanceret 12-15
   2NT     Invit
   3     Nat. GF
   3     Rundekrav, mindst inviterende
   3     Nat. GF
   3     Inviterende
  2NT      15/16+ p, enten 6+ og 2- eller 4+ .
   3     Stærkt relæ
    3    splint m. 4+
    3    4+ , balanceret.
     3NT   Spørger om tillæg
    3NT    6+ og 2- . Gående farve.
    Any    6+ og 2-
   3     Svagt
   3     5-5 i Major (OBS)
   3     6-farve, krav CUE-fortsættelse
    4    Naturligt
   3NT     To play, bner korrigerer til 4
   4     Renonce, -støtte
   4     4+ , sleminvit
    4    Naturligt
   4     Renonce, -støtte
   4     Lang spar
  3      5-4 UK
  3      6 + 3 16+ HP
   3     Holdvisende, ej 5+
   3     Ukrav
   3NT     To play
   4     Cue med
   4     Krav
   4     Cue med
   4     To play
  3      Splint
  3      4+ 12-15
  3NT      Chancemelding
  4      Splint UK
  4      typisk 7-4-1-1 med en god hånd
  4      Splint UK
  4      Chancemelding, 6-5 eller 7-4 svag hånd
 1NT       6-9(10) uden majorfarver
  3      Nat. krav
 2       Nat, 10+ HP
  2      5/6 farve, minimum
  2      Nat. revers. Udgangskrav
  2      Nat. revers. Udgangskrav
  2NT      4-4-4-1 (12-15 HP)
  3      Nat. støtte, kan være 3-farve
  3      6-farve, udgangskrav
  3      Kortfarve med tillæg UK
  3      Kortfarve med tillæg UK
 2       6-9 firkortsstøtte
 2       6-farve 5-8 HP
 2       6-farve 5-8 HP
 2NT       10-12 jævne
  3      Krav, nat
   4     Ukrav
  3      Ukrav
  3      Holdvisende på vej til 3 NT
  3      Holdvisende på vej til 3 NT
  3NT      To play
 3       -støtte, UK
 3       10-12, 4-kortsstøtte
  3      Holdvisende på vej til 3 NT
  3      Holdvisende på vej til 3 NT
  3NT      To play
 3       Splint, lille åbningshånd
  3NT      To play
 3       Splint, lille åbningshånd
  3NT      To play
 3NT       13-15 Bal

1         5+
 1       4+
  1NT      15-17 NT
   2     XY-sans
    2    Obligatorisk
   2     XY-sans
   2     To play
   2     To play
   2NT     
   3     5-5 invit, ikke NT minded
   3     5-5 invit, ikke NT minded
   3     Sleminvit, fastlægger trumf
   3     Sleminvit, fastlægger trumf
  2      Nat. 5-4
  2      Nat. 5-4
  2      5/6-farve
  2      3-kortstøtte
   2NT     Invit
  2NT      15/16+ p, enten 6+ og 2- eller 4+ .
   3     Stærkt relæ
    3    6+ og 2-
    3    4+ , balanceret =4-5-2-2 ??
    3NT    6+ og 2- . Gående farve.
    4    splint m. 4+ 16-18
    4    Ren.splint m. 4+
    4    
    4    
    Any    splint m. 4+ , 16-18
     3NT   Hvile, hvor åbner cuebidder med max
   3     Nat. 5-5
   3     Svagt
   3     6-farve, krav CUE-fortsættelse
    4    Naturligt
   3NT     To play
   4     Renonce, -støtte
   4     Renonce, -støtte
   4     For at spille. Ingen sleminteresse. Åbner korrigerer til 4
   4     Lang spar
  3      5-4 Udgangskrav
  3      5-4 Udgangskrav
  3      6 + 3 15/16+
   3     UKrav
   3NT     Spilleforslag
   4     Sleminvit med
    4    Kunstig accept (Last Train)
   4     Sleminvit med
    4    Kunstig accept (Last Train)
   4     Slutbud
   4     Slutbud
  3      4+ 12-15 HP
  3NT      Chancemelding, typisk lang hjerter med kort spar
  4      Splint UK
  4      Splint UK
  4      typisk 7-4-1-1 med en god hånd
  4      Chancemelding, 6-5 eller 7-4 svag hånd
 1NT       6-9 HP
  2      Nat.
  2      Nat.
  2      6-farve
  2      Nat. revers
  2NT      Invit
  3      Nat. GF
  3      Nat. GF
  3      Invit
 2       Nat. 10+
  2      Nat, rundekrav
  2      5/6-farve
  2      Nat. revers
  2NT      15-17 Bal
  3      3-kortstøtte min
  3      Splint, tillæg
  3      6-farve GF
  3      Splint, tillæg
  3NT      15-17 HP, 5 og 4 2-2 i de andre farver
  4      18-19 HP, 5 og 4
 2       Nat. 10+
  2      5/6-farve
  2      Nat. revers
  2NT      15-17 Bal
  3      Nat, GF
  3      3-kortstøtte, min
  3      6-farve GF
  3      Splint, tillæg
  3NT      15-17 HP, 5 og 4 2-2 i de andre farver
  4      Splint, tillæg
  4      18-19 HP, 5 og 4
 2       6-9, 3-kortsstøtte
  2NT      Naturligt invit
   3     LF trial
   3     LF trial
   3     Spær
   3     Cue
   3NT     
   4     5-5 og sleminvit
   4     5-5 og sleminvit
   4     To play
 2       Svag (WJS)
 2NT       4+ 10+ HP, benægter renonce
  3      Minimum (12-14), uden renonce. Hånd uden sleminteresse
   3     Reinvit
    3    Minimum
    3    Maksimum
   3     Minimum. bner hæver, hvis der er nogen form for tillæg
   3     Spørger efter singleton
    3NT    Benægter singletons (OBS)
    4    Single
    4    Single
    4    Single
   3NT     Single
   4     Single
   4     Single
   4     Naturlig slutkontrakt,
  3      medium (15-17), uden renonce
   3     Spørger efter single
    3    Benægter singletons
    3NT    Single
    4    Single
    4    Single
   3     Hvile
   3NT     Single
   4     Single
   4     Single
   4     Minimum (Max. 3 kontroller)
  3      Maksimum (18-19), uden renonce
   3     Spørger efter single
    3NT    Benægter singletons (OBS)
    4    Single
    4    Single
    4    Single
   3NT     Single
   4     Single
   4     Single
   4     Minimum uden singletons
  3      12-14 med ubekendt renonce
   3NT     Spørger efter renonce
    4    Renonce i
    4    Renonce i
    4    Renonce i
   4     Slutmelding
  3NT      15+ og renonce i
  4      15+ og renonce i
  4      15+ og renonce i
  4      For at spille. Kun hvis svarer har passet i forhånd.
  4      
 3       7-9, 4-kortstøtte i
 3       10-12, 3 kortsstøtte i
  3      To play
  3      Cue
  3NT      Spørger om tillæg
  4      Cue
  4      Cue
  4      To play
 3       Spær
 3       Ubekendt renonce, 12-16 HP, mindst 4 trumfer
  3NT      Relæ
   4     Renonce i
   4     Renonce i
   4     Renonce i
 3NT       Renonce i , 8-11 HP eller 17+ HP, mindst 4 trumfer
 4       Renonce i , 8-11 HP eller 17+ HP, mindst 4 trumfer
 4       Renonce i , 8-11 HP eller 17+ HP, mindst 4 trumfer
 4       
 4       

1         5+ , 11-21 HP
 1NT       6-9, HP
  2      søgemelding, 16+hp eller og .
   2     Max (8-9), ej 5+ .
    2    4+ . GF
    2    4(5)+ , svag. Ukrav
    2NT    5-2-4-2 el. 5-2-2-4.
    3    4+ , kort .(OBS)
    3    4+ , kort .(OBS)
    3    4+ , kort .(OBS)
    3    4+ , kort .(OBS)
    3NT    nat. typisk 3
    4    
    4    
   2     5+ , ubekendt styrke. Naturlig fortsættelse
   2     double , min. Naturlig fortsættelse
   2NT     1-4 i Major, min. Naturlig fortsættelse
   3     single eller renonce , 9 minorkort, min. Naturlig fortsættelse
   3     single eller renonce , 6+ , min. Naturlig fortsættelse
   3     
   3     
  2      Nat. max 15-16 p.
   2NT     Gode kort med ruder-støtte
   3     Spær
  2      Nat, max. 15-16 p
   2NT     Gode kort med -støtte
   3     spær
  2      nat. 6-farve
  2NT      naturligt, typisk højest double .
  3      5-5 invit. , ikke NT minded
  3      5-5 invit. , ikke NT minded
  3      5-5 invit. , ikke NT minded
  3      nat. invit.
  3NT      naturligt, typisk højest double .
  4      To play
 2       Naturligt
  2      Naturligt
   3     Krav med 3-kortsstøtte
  2      Naturligt
   3     Krav med 4-kortsstøtte
   3     Krav med 3-kortsstøtte
  2NT      15-19
   3     Relæ (Først styrke, så fit)
    3    18-19 med -fit
    3    18-19 uden -fit
    3    15-17 med -fit
    3NT    15-17 uden -fit
  3NT      15-17 HP, 5 og 4 2-2 i de andre farver
  4      18-19 HP, 5 og 4
 2       Naturligt
  2      Naturligt
   3     Krav med 4-kortsstøtte
   3     Krav med 3-kortsstøtte
  2NT      15-19
   3     Relæ (Først styrke, så fit)
    3    18-19 med -fit
    3    18-19 uden -fit
    3    15-17 med -fit
    3NT    15-17 uden -fit
   3     
   3     
   3     3-kortstøtte, sleminvit
  3      Splint UK
  3NT      15-17 HP, 5 og 4 2-2 i de andre farver
  4      Splint, UK
  4      18-19 HP, 5 og 4 5-2-4-2
 2       5+
  2      
  2NT      15-19, Balanceret
  3      Nat, UK, kan indeholde 6-farve i
  3      Nat, UK, kan indeholde 6-farve i
  3      Gamekrav
   3     Spørger om singletons (OBS)
    3NT    Benægter single
   3NT     Benægter single
   4     Cue
   4     Cue
   4     Minimum
  3      6-farve, invit (OBS)
  3NT      
  4      Splint med minimum
  4      Splint med minimum
  4      Minimum
  4      To play
 2       6-9 typisk 3-kortsstøtte
  2NT      Naturligt invit
  3      LF Trial
  3      LF Trial
  3      LF Trial
  3      Spær
  3NT      Forslag
  4      5-5 sleminvit
  4      5-5 sleminvit
  4      5-5 sleminvit
  4      Slutmelding
 2NT       Mindst invit. Benægter renonce. Altid 4-korts støtte
  3      medium (15-17), uden renonce
   3     Spørger efter single
    3    Benægter singletons
    3NT    Single
    4    Single
    4    Single
    4    
   3     Hvile
   3NT     Single
   4     Single
   4     Single
   4     
   4     Minimum (Max. 3 kontroller)
  3      Maksimum (18-19), uden renonce
   3     Spørger efter single
    3NT    Benægter singletons (OBS)
    4    Single
    4    Single
    4    Single
   3NT     Single
   4     Single
   4     Single
   4     
   4     Minimum uden singletons
  3      12-14 med ubekendt renonce
   3NT     Spørger efter renonce
    4    Renonce i
    4    Renonce i
    4    Renonce i
   4     Slutmelding
  3NT      15+ og renonce i
  4      15+ og renonce i
  4      15+ og renonce i
  4      For at spille. Kun hvis svarer har passet i forhånd.
  Any      Minimum (12-15), uden renonce. Hånd uden sleminteresse
   3     Reinvit
    3    Minimum
    3    Maksimum
   3     Spørger efter singleton
    3    Benægter single
    3NT    Single
    4    Single
    4    Single
    4    
   3     Minimum. bner hæver, hvis der er nogen form for tillæg
   3NT     Single
   4     Single
   4     Single
   4     Naturlig slutkontrakt,
 3       7-9, 4-kortsstøtte
 3       10-12, 3-kortsstøtte
  3      Reinvit
  3      To play
  3NT      Sleminvit
   4     Cue
   4     Cue
   4     Cue
   4     Minimum
  4      Cue
  4      Cue
  4      Cue
  4      To play
 3       10-12, 5 og 3-farve i
 3       Spær
 3NT       Ubekendt renonce 12-15, mindst 4 trumfer
  4      Relæ
   4     Renonce i
   4     Renonce i
   4     Renonce i
 4       Renonce i , 8-11 HP eller 17+ HP, mindst 4 trumfer
 4       Renonce i , 8-11 HP eller 17+ HP, mindst 4 trumfer
 4       Renonce i , 8-11 HP eller 17+ HP, mindst 4 trumfer
 4       

1NT         12-14 NT
 2       Stayman
  2      Ingen major 4-farver
   2     5-farve i , og invit
    2NT    Maksimum, double
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Reinvit
   2     5-farve i , og invit
    2NT    Maksimum, double
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Reinvit
   2NT     Invit, typisk 4-4 i major
   3     5-farve i , og invit
   3     5-farve i , og invit
   3     5-farve i , og krav
   3     5-farve i , og krav
   3NT     ønske om at spille, typisk 4-4 i major
  2      4-farve i hjerter
   2     5-farve i , og invit
    2NT    Maksimum, double
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Reinvit
   2NT     Krav med (OBS)
   3     5-farve i , og invit
   3     5-farve i , og invit
   3     Invit
   3     5-farve i , og krav
   3NT     Splint i (OBS)
   4     Splint i
   4     Splint i
   4     ønske om at spille
  2      4-farve i spar (Ej 4-farve i )
   2NT     5-farve i , og invit
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Reinvit
   3     5-farve i , og invit
   3     5-farve i , og invit
   3     5-farve i , krav
   3     5-farve i , 4-4 i major eller 4-farve i + længere minor
   3NT     Splint i (OBS)
   4     Splint i
   4     Splint i
   4     ønske om at spille
 2       Transfer til 2
  2      Obligatorisk
   Pass     ønske om at spille 2
   2     5-5 i major eller major + minor, krav
    2NT    Relæ
     3   5-5 i og major
     3   5-5 i og
     3   5-5 i og
     3   5-5 i og
    3NT    
   2NT     4-farve i , og invit
   3     4-farve i og 5-farve i , og krav
    3    Værdier
    3    Fastlægger
     3   Cue
     3NT   Mild sleminvit
     4   Cue
     4   Cue
    3    Værdier
   3     4-farve i og 5-farve i , og krav
    3    Fastlægger
     3   Cue
     3NT   Mild sleminvit
     4   Cue
     4   Cue
    3    Værdier
   3     Sleminvit
   3     Marmic med single (OBS)
   3NT     bner fastlægger slutkontrakt
   4     Splint, mild sleminvit
   4     Splint, mild sleminvit
   4     ønske om at spille
  2      4-kort trumfstøtte, max.
   3     Gentagen overðføring
 2       Overføring
  2      Obligatorisk
   Pass     ønske om at spille 2
   3     5-farve i , og gamekrav
    3    Værdier
    3    Værdier
    3    Fastlægger som trumf
     3NT   Mild sleminvit
     4   Krav om cuebid
     4   Krav om cuebid
    3NT    Afslag
   3     5-farve i , og krav
    3    Værdier
    3    Værdier
    3    Fastlægger som trumf
     3NT   Mild sleminvit
     4   Krav om cuebid
     4   Krav om cuebid
    3NT    Afslag
   3     Marmic med single (OBS)
   3     Sleminvit
   3NT     bner fastlægger slutkontrakt
   4     Splint, mild sleminvit
   4     Splint, mild sleminvit
   4     Splint, mild sleminvit
   4     ønske om at spille
  3      4-kort trumfstøtte, max.
   3     Gentagen overføring
 2       Overføring
  2NT      Obligatorisk
   3     Sleminvit med
    3    Cue
    3    Cue
    3    Cue
    3NT    Afslag
   3     Sleminvit med
    3    Cue
    3    Cue
    3NT    Afslag
    4    Cue
   3     Single , sleminvit begge minor
    3    
    3NT    Afslag
    4    Fastlægger trumffarve
    4    Fastlægger trumffarve
   3     Single , sleminvit begge minor
    3NT    Afslag
   3NT     2-2 i major, sleminvit begge minor, ej krav
    4    Fastlægger trumffarve
    4    Fastlægger trumffarve
   4     2-2-4-5, Meget stærk
    4    Fastlægger trumffarve
    4    Cue med
    4    Cue med
    Any    Ingen fit
   4     2-2-5-4, Meget stærk
    4    Lisabon
    4    Lisabon
    4NT    Ingen Fit
 2NT       Invit
 3       For at spille
 3       For at spille
 3       6-farve invit
 3       6-farve invit
 3NT       For at spille
 4       Gerber
 4       
 4       ønske om at spille
 4       ønske om at spille
 4NT       Sleminvit
  5      accept med 1 Es
   5NT     Slutmelding
  5      accept med 2 Esser
   5NT     Slutmelding
  5      accept med 3 Esser
   5NT     Slutmelding
  5      
  5NT      Accept, 4-farver vises nu nedefra
 5NT       Storeslemsinvit
  6      accept med 1 Es
   6NT     Slutmelding
  6      accept med 2 Esser
   6NT     Slutmelding
  6      accept med 3 Esser
   6NT     Slutmelding
  6      
  6NT      Minimum
 6NT       
 7NT       Slutbud :-)

2         Balanceret, 18-19 HP,Acol //, Balanceret 25+ HP
 2       Relæ
  2      Acol , 2 rene esser, 8+ spillestik
   2NT     Afmelding
    3    Ikke gamekrav, men rundekrav
     3   Ny afmelding
     3   Nat. krav
     4   Krav
    3    Ikke gamekrav, men rundekrav
     3   Ny afmelding
     3   Nat. krav
     4   Krav
    3    Ikke krav
    3    Gamekrav
    3NT    Naturligt
    4    10 stik med , Ingen ren.
    4    11 Stik med Ingen ren.
   3     Naturligt gamekrav
   3     Naturligt gamekrav
   3     1-2 kontroller med -støtte, Ingen singletons
    3NT    Stærk relæ - Svarer cuebidder, med 2 kontroller
     4NT   Trumf Es
   3     Kort , -støtte, 1-2 kontroller
   3NT     3+ kontroller med -støtte
   4     Kort , -støtte, 1-2 kontroller
   4     Kort , -støtte, 1-2 kontroller
   4     4-kortsstøtte - ingen kontroller
   Any     Nat, UK
  2      Acol , 2 rene esser, 8+ spillestik
   2NT     Afmelding
    3    Ikke gamekrav, men rundekrav
     3   Ny afmelding
     3   Nat. krav
     4   Krav
    3    Ikke gamekrav, men rundekrav
     3   Ny afmelding
     3   Nat. krav
     4   Krav
    3    Gamekrav
    3    Ikke krav
    3NT    Naturligt
    4    10 stik med
    4    11 Stik med
   3     Naturligt gamekrav
   3     Naturligt gamekrav
   3     Naturligt gamekrav
   3     4-kortsstøtte - ingen kontroller
   3     1-2 kontroller med -støtte, Ingen singletons
    3NT    Stærk relæ - Svarer cuebidder, med 2 kontroller
     4NT   Trumf Es
   3NT     3+ kontroller med -støtte
   4     Kort , -støtte, 1-2 kontroller
   4     Kort , -støtte, 1-2 kontroller
   4     Kort , -støtte, 1-2 kontroller
  2NT      18-19 HP
   3     Amerikansk Stayman
    3    Ingen 5-farve i major, mindst en 4-farve
     3   4-kort (Kan indeholde 4-kort )
     3   4-kort
     3NT   Ingen major 4-farver
     4   Nat sleminvit?
     4   Nat sleminvit
    3    5-farve i
     3   Sleminvit med
     4   Nat sleminvit?
     4   Nat sleminvit
    3    5-farve i
     4   Nat sleminvit?
     4   Nat sleminvit
     4   Sleminvit med
    3NT    Ingen major 4-farver
     4   Nat sleminvit?
     4   Nat sleminvit
   3     Overføring til 3
    3    Præcis 2, Accept af transfer
     3   Naturligt
     3NT   5-farve i , bner korrigerer med fit. To Play
     4   Naturligt, ny farve er CUE med minorfarven
     4   Naturligt, ny farve er CUE med minorfarven
     4   Naturligt
     4   
     4NT   Kvantitativt
    3    Cue med max.
     4   Ny overføring
     4   CUE i , krav
    3NT    3-kortsstøtte
     4   CUE
     4   Ny overføring
     4   CUE i , ej krav
    4    Cue med max.
     4   Ny overføring
     4   CUE i , krav, lover CUE
    4    Cue med max.
     3   Overføring til 3
      3  Præcis 2 , Accept af transfer
       3NT 5-farve i , bner korrigerer med fit. To play
       4 Naturligt, ny farve er CUE med minorfarven
       4 Naturligt, ny farve er CUE med minorfarven
       4 Nat. 5-5, ukrav
       4 Naturligt
       4NT Kvantitativt
      3NT  3-kortsstøtte
       4 Ny overføring
       4 CUE i , ej krav
      4  Cue med max.
       4 Ny overføring
       4 CUE i ,
      4  Cue med max.
       4 CUE i , krav, lover -CUE
      4  Cue med max.
   3     Minorstayman (Lover begge minor)
    3NT    Ingen minor
    4    Nat
    4    Nat
    4    
    4    
   3NT     ønske om at spille
   4     Nat sleminvit?
    4    CUE
    4    CUE med
    4    CUE med
    4NT    Negativ
   4     Sleminvit i
    4    CUE
     4NT   RKCB
    4NT    Negativ
   4     Nat.
   4     Nat.
   4NT     Kvantitativ (Stærkere sleminvit)
    5NT    Accept, beder 4-farver fra neden
   5NT     Storeslemsopfordring
  3      Acol
   3     Afmelding
  3      Acol med sidefarve i
  3NT      25+ HP.
   4     Baron, ved fit viser åbner antallet af esser ved at passere 4 NT
   4     Flint, overføring til 4
    4    
     Pass   ønske om at spille
     4   ønske om at spille
     5   To play
     5   To Play
     Any   Begge Mi
   4     5-farve og krav (OBS)
    4NT    Afslag
    5    3 Esser
    5    4 Esser
   4     5-farve og krav (OBS)
    4NT    Afslag
    5    3 Esser
    5    4 Esser
   5     Nat. Sleminvit
    5    4 Esser
 2       0-5 HP og 5-farve. ønske om at spille overfor 18-19 jævne
  2      Acol , normalt svarsystem
  2NT      
  3      Acol
   3     Afmelding
  3      Acol med sidefarve i
 2       0-5 HP og 5-farve. ønske om at spille overfor 18-19 jævne
  2NT      
  3      Acol
   3     Afmelding
  3      Acol, Ukrav
  3NT      
  Any      CUE med Acol
 2NT       6-farve i eller , 0-5 HP
  3      
  3      
  3      Acol, UKrav
  3      Acol, Ukrav
  3NT      
 3       6-farve , max 1 taber
 3       6-farve , max 1 taber
 3       6-farve , max 1 taber
 3       6-farve , max 1 taber

2         Multi, Svag 6-farve i major, 22-24 Bal, Acol
 2       Sign-off, ønske om at spille 2 , hvis åbner har
  Pass      6-farve i
  2      6-farve i
   3     Invit med egen farve
   3     Spær
  2NT      22-24 HP balanceret, Normalt 2 NT system
  3      Acol , sidefarve i
  3      Acol
  3      Acol , sidefarve i
  3      Acol , sidefarve i
  3NT      Gående -farve, med sidestyrke
 2       Sign-off, ønske om at spille 2 , hvis åbner har
  Pass      6-farve i
  2NT      22-24 HP balanceret, Normalt 2 NT system
  3      Max med (OBS)
   3     ønske om at spille (Børnebluf)
  3      Acol
  3      Minimum
  3      Acol , sidefarve i
  3NT      Gående -farve, med sidestyrke
 2NT       Spørge (vi spiller i åbners farve eller 3 NT)
  3      6-farve i major, ikke minimum
   3     Relæ
    3    6-farve i
    3    6-farve i
    3NT    EKDxxx i en af farverne
   3     Børnebluf, makker korrigerer
    Pass    6-farve i
    3    6-farve i
  3      6-farve i , minimum
  3      6-farve i , minimum
  3      
  3NT      22-24 Hp, balanceret (Baron og Flint)
  4      Acol , sidefarve i
  4      Acol
  4      Acol , sidefarve i
  4      Acol , sidefarve i
 3       Krav med , eller
  3      Relæ med 6-farve i
   4     Fastlægger som trumf
  3      Relæ med 6-farve i
   4     Fastlægger som trumf
 3       Krav med
  3      Nat.
  3      Nat.
  3NT      
 3       Spær i makkers farve
  3      Præference
  3NT      22-24 Balanceret (Baron og Flint)
  4      Acol , sidefarve i
  4      Acol
  4      Acol , sidefarve i
  4      Acol , sidefarve i
 3       Makker skal korrigere
 3NT       Krav om at spille
 4       Spørger om farven
  4      Viser -farve
   4     
  4      Viser -farve
   4     
 4       Beder åbner melde farven
  4      
  4      
 4       ønske om at spille med egen farve
 4       ønske om at spille med egen farve

2         Svag med begge major. iz 5-farve i
 2NT       Positivt relæ
  3      Max
  3      Min, bedst hjerter eller lige lange
  3      Min, bedst spar
  3      5-5 (I/Z Max.)
  3NT      4-4 Max
 3       Nat, krav
 3       Nat, krav

2         5 + 4+ i en minorfarve 6-11 HP
 2NT       Relæ, er som oftest inviterende, kan dog også være bluff
  3      Min, med klør
   3     
   3     
   3     Nat. ukrav
   3NT     Flytbart forslag til slutkontrakt
   4     
   4     CUE med
   4     CUE med
   4     Nat. slutkontrakt
  3      Min, med ruder
   3     
   3     Nat. ukrav
   3NT     Flytbart forslag til slutkontrakt
   4     CUE med
   4     Sleminvit med
   4     CUE med
   4     Nat. slutkontrakt
  3      Max, med klør
  3      Max, med ruder
  3NT      5-0-4-4
   4     
   4     
   4     
   4     
 3       Pas eller korriger
  Pass      Klør-sidefarve
  3      Ruder-sidefarve
 3       Nat, krav
 3       Nat, krav
 3       Spær
 3NT       Ikke flytbar slutkontrakt
 4       Spær - pas eller korriger
 4       Spær - pas eller korriger
 4       Nat. slutkontrakt
 4       Nat. slutkontrakt
 4NT       RKCB - eller skal der være vis minor ?

2NT         20-21 HP
 3       Amerikansk Stayman
  3      Ingen 5-farve i major, mindst en 4-farve
   3     4-kort (Kan indeholde 4-kort )
    3    
    3NT    
    4    Cue
    4    Cue
    4    
   3     4-kort
    3NT    4-farve i
     4   To play
    4    Cue
    4    Cue
    4    
    4    
   3NT     Ingen major 4-farver
   4     ?Nat. Sleminvit
    4NT    Negativ
   4     Nat sleminvit
    4NT    Negativ
  3      5-farve i
   3     Sleminvit med
   3NT     To Play
   4     Nat sleminvit?
    4NT    Negativ
   4     Nat sleminvit
    4NT    Negativ
  3      5-farve i
   3NT     To play
   4     Nat sleminvit?
   4     Nat sleminvit
   4     Sleminvit med
  3NT      Ingen major 4-farver
   4     Nat sleminvit?
   4     Nat sleminvit
 3       Overføring til 3
  3      Accept af transfer, ej max
   3     Naturligt
   3NT     5-farve i , bner korrigerer med fit
   4     Naturligt, ny farve er CUE med minorfarven
   4     Naturligt, ny farve er CUE med minorfarven
   4     Naturligt
   4     
   4NT     Kvantitativt
  3      Cue med max.
   4     Ny overføring
   4     CUE i , krav
  3NT      3-kortsstøtte med max.
   4     CUE
   4     Ny overføring
   4     CUE i
  4      Cue med max.
   4     Ny overføring
   4     CUE i , krav, lover CUE
  4      Cue med max.
 3       Overføring til 3
  3      Accept af transfer, ej max
   3NT     5-farve i , bner korrigerer med fit
   4     Naturligt, ny farve er CUE med minorfarven
   4     Naturligt, ny farve er CUE med minorfarven
   4     
   4     Naturligt
   4NT     Kvantitativt
  3NT      3-kortsstøtte med max.
   4     Ny overføring
   4     CUE i
  4      Cue med max.
   4     Ny overføring
   4     CUE i ,
  4      Cue med max.
   4     CUE i , krav, lover -CUE
  4      Cue med max.
 3       Minorstayman (Viser begge minor)
  3NT      Ingen minor
   4     Nat.
   4     Nat
   4     
   4     
 3NT       ønske om at spille
 4       Nat sleminvit
 4       Sleminvit i
  4      CUE
   4NT     RKCB
  4NT      Negativ
 4       Nat.
 4       Nat.
 4NT       Kvantitativ
 5NT       Storeslemsopfordring

3         Spær efter 2-3-4-5 reglen, 6-7 , 3-10 HP
 3       Nat. eller bluff
  3      Cue med støtte
  3NT      Ej støtte
  4      Støtte, ej max
 3       Nat. eller bluff
  3NT      Ej støtte
  4      Støtte
 3NT       Slutbud
 4       Spær
 4       Trelde
 4       Trelde
 4       Trelde

3         Spær efter 2-3-4-5 reglen
 3       Nat .eller bluff
  3      Cue med støtte
  3NT      Ej støtte
  4      Cue med støtte
  4      Støtte, ej max.
 3       Nat. eller bluff
 3NT       Nat.
 4       TSM
 4       Spær
 4       Trelde
 4       Trelde

3         Spær efter 2-3-4-5 reglen
 3       Nat eller bluff
  3NT      Ej støtte
  4      Cue med støtte
  4      Cue med støtte
  4      Støtte, ej max.
 3NT       Nat.
 4       TSM
 4       TSM
 4       Nat.
 4       Trelde

3         Spær efter 2-3-4-5 reglen
 3NT       Nat.
 4       TSM
 4       TSM
 4       Nat. !!!!!
 4       Nat.

3NT         Sund spær i minor
 4       Sign off i åbners langfarve
 4       Sign off i åbners langfarve
 4       Slutbud
 4       Slutbud
 5       Sign off i åbners langfarve
 5       Sign off i åbners langfarve

4         Namyats
 4       Sleminvit, lover 1 es
 4       Signoff
 4       
 4NT       Efter esser

4         Namyats
 4       Sleminvit, lover 1 es
 4       Signoff
 4NT       Efter esser

4         Spær efter 2-3-4-5 reglen

4         Spær efter 2-3-4-5 reglen

4NT         

5         Spær efter 2-3-4-5 reglen

5         Spær efter 2-3-4-5 reglen

Disturbed bidding
Efter modpartens indmelding er 2 NT naturlig. Overmelding i fjendens farve viser mindst invit til udgang, og ny farve fra åbner er almindeligt langfarvetrialbid. Hvis modparten melder ind eller dobler anvendes Fit-visende tvetydigt spring til 2 NT systemet stadigt, såfremt 2 NT-meldingen kan afgives med spring. Indmeldinger i 2. Hånd Ny farve billigst muligt er krav. Spring i ny farve til 2 og 3-trækket er spærrende. Sprint til 4 Mi er sund splint. 4 Ma er altid for at spille. Overmelding viser støtte. 2 NT er altid naturligt. Indmeldinger i 4. Hånd Efter D viser RD 3-kortsstøtte til makkers farve, kun major, og ikke efter 1 , idet RD da viser 15-17 Bal. (OBS) Efter indmelding på 2 trækket under svarers farve, viser D 3-kortsstøtte. Efter højere meldinger viser D gode kort uden god melding Alle pasmeldinger er betingede krav passer, så makker bestræber sig på at genåbne.
Bidding diagrams
Pass         0-11 HP
 1NT       12-14 NT
  2      Spørger efter minorfarver (Lover begge)
   2NT     Lige lange minorfarðver.
    3    To play
    3    To play
   3     bner har bedst
    3    To play
   3     bner har bedst

1         15-17 NT, Marmic single 12-21, 5+ 11-21
 Pass       0-5, parat til at spille 1 overfor 15-17 NT
 1       4+ , 5+ HP
  1      2-3 , 15-17 NT
   1     Transfer til 1 NT, Svag eller invit med
    1NT    Obligatorisk
     Pass   To play
     2   To play
     2   Invit 5+ , 8-9 HP
     2   5 , 4 , ukrav
     2   
     2NT   
     3NT   To play
     Any   Krav
   1NT     4-4 i major, ukrav (OBS)
   2     XY-Sans (Gælder også hvis modparten melder 1 ind)
    2    Obligatorisk
     Pass   To play
     2   Invit
     2   5 , 4 invit
     2NT   
     3   5+, invit
     3   5+, invit
   2     XY-Sans, 10+ HP, GF, (Gælder også hvis modparten melder ind)
   2     Spær ? To play
   2     4-4 i major, invit 8-9 HP
   2NT     Invit, balanceret
   3     5-5, mild invit
   3     5-5, mild invit
   3     Sleminvit overfor double
  1      Nat, 5-4 i klør/spar, herefter naturligt
   1NT     To play
   2     To play
   2     4. farve
   2     6-farve i , 9-11
    2NT    Nat. ukrav
   2     Naturlig støtte
   2NT     10-12 invit
   3     
   3     
   3     6+, krav
  1NT      5, 4, 0-2 , ukrav, herefter naturligt (OBS)
   2     To play
   2     To play
   2     6-farve, 9-11
   2     4. farve
   2NT     
   3     
   3     
   3     6+, krav
  2      6+
   2     6-farve, 9-11
   2     
   2NT     
   3     
   3     
   3     6+, krav
  2      Nat. Revers
   2     5-farve, ukrav
   2     4. farve uden -hold
   2NT     4. farve med -hold
   3     Minimum
   3     Nat. krav
  2      3 , ubalanceret
   2     Nat. GF ?
   2NT     Invit
   3     Rundekrav, mindst inviterende
   3     Nat. GF ?
   3     Spærrende
  2      Nat, UK
   2NT     
   3     
  2NT      15/16+ HP, enten 6+ og 2- eller 4+ .
   3     Minimum
    3    Splint, med 4+ , udgangsinvit ( evt. last train )
   3     Stærkt relæ
    3    4+ , semibalanceret
     3   CUE
     3NT   Spørger om tillæg
    3    Splint , 16-18
    3NT    6-farve i
    4    Splint, 16-18
    Any    
   3     6-farve krav
   3     
   3NT     ønske om at spille, åbner flytter med
   4     Naturligt uden sleminteresse, åbner korrigerer
   4     
   4     
   4     
  3      6 og 3 , 15/16+
   3     Holdvisende, ej 5+ - kan evt. være advance CUE
   3     Ukrav
   3     Holdvisende, ej 5+ - kan evt. være advance CUE
   3NT     To play
   4     Sleminvit med
   Any     Krav
  3      Minisplint, eller kæmpekort med renonce
   3NT     Spørger om håndtypen
  3      4-kort , 11-15
  3      Splint, UK
  3NT      Chancemelding, lang
  4      7-4 kæmpekort
  4      Splint, UK
  4      6-5, minimumshånd
 1       4+
  1      2-3 , 15-17 NT
   1NT     To play
   2     XY-Sans
    2    Obligatorisk
     2   5-4, invit
     2   5-farve invit
     3   5+, invit
     3   5+, invit
   2     XY-Sans
    2    4-farve i
    2    3-farve i
    2NT    2-3-4-4
    3    5-farve i
    3    5-farve i
   2     5-4 ukrav
   2     
   2NT     Invit
   3     5-5, invit
   3     5-5, invit
   3     5-5, invit
   3     Sleminvit overfor double
  1NT      5, 4, 0-2 , ukrav, herefter naturligt (2 4.farve)
   2     To play
   2     To play
   2     4. farve
   2     6-farve i , 9-11
   2NT     
   3     6+, krav
  2      6+ (Kan evt. være 5klør + 4 ruder)
   2     Nat. rundekrav
   2     Nat. rundekrav
   2     6-farve i , 9-11
   2NT     
   3     6+, krav
  2      Nat. Revers
   2     4. farve uden -hold
   2     5-farve, ukrav
   2NT     Rundekrav med -hold
   3     Minimum
  2      Nat. Revers
   2     5-farve, ukrav
   2NT     Rundekrav med -hold
   3     Minimum
   3     Rundekrav uden -hold
  2      3-kort, ubalanceret
   2NT     Invit
   3     Rundekrav
   3     Spærrende
  2NT      15/16+ HP, enten 6+ og 2- eller 4+ .
   3     Minimum
    3    Splint, 4+ , udgangsinvit
    3    Splint, 4+ , udgangsinvit
   3     Stærkt relæ
    3    Splint , 16-18
    3    
     3NT   Spørger om tillæg
    3NT    6-farve i
    4    Splint, 16-18
    Any    
   3     6-farve krav
   3     
   3NT     ønske om at spille, åbner flytter med
   4     
   4     
   4     
   4     
  3      6 - 3 , 15/16+ HP
   3     Holdvisende, ej 5+ - kan evt. være advance CUE
   3     Holdvisende, ej 5+ - kan evt. være advance CUE
   3     Ukrav
   3NT     To play
   4     Krav
   4     Cue med
   4     Cue med
  3      Minisplint, eller kæmpekort med renonce
   3NT     Spørger om håndtypen
  3      Minisplint, eller kæmpekort med renonce
   3NT     Spørger om håndtypen
  3      4-kort, 11-15
  3NT      Chancebud
  4      7-4 kæmpekort
  4      Splint UK
  4      Splint UK
  4      
  4NT      RKCB
 1       5+ (4) 9/10+ HP, eller 0-5 HP uden lyst til at spille 1
  1NT      15-17 NT
   2     Overføring
    2    Obligatorisk
     2   5-4 rundekrav (UK, da vi ellers havde vist Ma først ???)
     2   5-4 rundekrav (Do.)
     2NT   Invit med 5/6-farve i
     3   Sleminvit
     3   Splint med enfarvet
     3   Splint med enfarvet
   2     Overføring
    2    Obligatorisk
     3   6-4 sleminvit
   2     Overføring
    2    Obligatorisk
     3   6-4 sleminvit
   2     Overføring
    3    Obligatorisk
     3   6-4 sleminvit
   2NT     Invit, typisk 4-3-3-3
   3     Nat. krav, 5-4 i
   3     Fastlægger , beder om CUE
   3     Kortfarve, mindst 5-4 i minor
   3     Kortfarve, mindst 5-4 i minor
  2      Nat. 5/6-farve i . Kan være stærk. Kan være 4-4-4-1
   Pass     0-5 HP
   2     Nat, ukrav, 6-9, benægter Ma
   2     Nat, UK
   2     Nat, UK
   2NT     Nat, invit
   3     Nat, UK
  2      Nat. Revers, må passes med 0-5
  2      Nat. Revers, må passes med 0-5
  2      Nat. Revers, må passes med 0-5
  2NT      Lang klør, stærk typisk kort ?? Styrke ??
  3      Nat. GF overfor ruderhånd. Pasbar overfor 0-5
  3      
  3      
  3      
  3NT      Gamling/Spær
  4      
  4      
  4      
  4      
  4NT      
 1NT       6-9 uden majorfarve, kan indeholde ruderfarve
  2      ønske om at spille
  2      Nat. Revers
  2      Nat. Revers
  2      Nat. Revers
  2NT      Invit
  3      Invit
  3NT      Slutbud
 2       4+ , 10+HP, kan indeholde major, hvis GF
  2      Relæ, GF
   2     Naturligt, tillæg, ellers vises major først
   2     Naturligt, tillæg, ellers vises major først
   2NT     Balanceret 4-4-3-2 eller 4-3-3-3
   3     5-3-3-2, 6-3-2-2 eller 7-2-2-2
    Any    Holdvisning, evt. advance CUE
   3     Splint
   3     Splint
   3     Splint
  2      Nat. Uden tillæg. Kan være marmic med single
   2     Nat. UK
   3     Nat. UK
  2      Nat. Uden tillæg, Kan være marmic med single
   3     Nat. UK
  2NT      15-17 NT, GF
   3     Nat.
   3     Nat.
   3     Nat.
   3     Nat.
  3      Lang uden tillæg evt. x-x-4-5
  3      Splint, evt. marmic 4-4-1-4 ellers loves 5-farve i . Tillæg
  3      Splint
  3      Splint
 2       God multi, 6-8, 6-farve, Svarsystemet som efter multiåbningen
  2      To play
   2     6-farve
    2NT    Invit ?? - eller
    3    Spær ??
  2      ønske om at spille overfor spar, invit med
   2NT     ??
  2NT      Relæ
   3     Maximum
    3    Relæ
     3   Maximum med
     3   Maximum med
   3     Minimum med
   3     Minimum med
 2       Svag multi, 0-6 HP
  2NT      Relæ, hvor den svage hånd viser værdier.
   3     Minimum
  3      To play
 2       Svag multi, 0-6 HP
  2NT      Relæ, hvor den svage hånd viser værdier.
   3     Minimum
  3      To play
 2NT       10-12 jævne, uden majorfarver
  3      Ukrav
  3      Nat. Revers
  3      Svaghed i
  3      Svaghed i
  3NT      Slutbud
 3       6+ , invit over for 15-17
  3      Svaghed i
  3      Svaghed i
  3NT      Slutbud
 3       
 3       
 3       
 3NT       13-15 jævne
 4       
 4       
 4       
 4       

1         Marmic, 5+
 1       4-farve i
  1      Nat, rundekrav
   1NT     Nat
  1NT      Typisk. 3-1-5-4 minimum, (Naturlig fortsættelse)
   2     Naturligt, ukrav
   2     Naturligt, ukrav
   2     Naturligt, ukrav
   2     Revers, nat
   2NT     Invit
  2      Naturligt
   2     Præference
   2     8-11, 6-farve
   2     4. farve
   2NT     Nat. invit
  2      6-farve I
  2      3-kortstøtte
   2     Nat. GF
   2NT     Invit
   3     Nat. GF
   3     Rundekrav, mindst inviterende
   3     Invit.
  2      Nat, GF
   2NT     Nat.
   3     4. farve
  2NT      15/16+ p, enten 6+ og 2- eller 4+ .
   3     Positivt relæ, gamekrav. Viser sleminteresse
    3    6+ og 2-
    3    4+ , semibalanceret.
     3NT   Spørger om tillæg
     Any   Cue
    3    splint m. 4+ , 16-18
     3NT   Spørger om tillæg evt. hvilemelding
    3NT    6+ og 2- . Gående farve.(EKDxxx)
    4    splint m. 4+ , 16-18
    4    
    4    
    4    
   3     minimum.
   3     6+ , krav.
   3     
   3NT     For at spille. bner korrigerer til 4
    4    Renonce i
    4    Renonce i
   4     Naturligt uden sleminteresse, åbner korrigerer
  3      Nat, UK
   3     
   3     
   3     
   3NT     
  3      6 - 3 , 15/16+ HP
   3     Ukrav
   3     Holdvisende, ikke 5+
   3NT     To play
   4     Sleminvit. Med
   4     Nat. Krav
   4     To play
  3      Splint, GF
  3NT      To play
  4      Splint GF
  4      Typisk 7-4-1-1 ? kæmpekort
  4      Ubalnceret chance melding f.eks 5-6
 1       4-farve i
  1NT      4-farve , under reversstyrke (OBS)
   2     4. farve,
    2    Nat, ej tillæg
    2    
    2    Hx i spar. Evt XX, ej krav
    2NT    Klørhold, minimum, ej krav
    3    xx i spar, tillæg, ej klørhold
    3    Max
    3    
    3    xxx/ Hx i spar, max
    3NT    Klørhold maksimum
   2     To play
   2     To play, kan være 3-farve
   2     9-11, 6-farve i
   2NT     Invit, lover klørhold
   3     Nat. krav viser 5-5 i sort (OBS)
   3     Invit
   3     Invit med 4-kortstøtte
   3     Krav med 6-farve i
   3NT     Nat
   4     Splint med -støtte
   4     Sleminvit med
   4     To play
   4     To play
  2      Nat
  2      Naturligt, (6-farve ?)
  2      Revers
  2      3-farve, ubalanceret 12-15
   2NT     Invit
   3     Nat. GF
   3     Rundekrav, mindst inviterende
   3     Nat. GF
   3     Inviterende
  2NT      15/16+ p, enten 6+ og 2- eller 4+ .
   3     Stærkt relæ
    3    splint m. 4+
    3    4+ , balanceret.
     3NT   Spørger om tillæg
    3NT    6+ og 2- . Gående farve.
    Any    6+ og 2-
   3     Svagt
   3     5-5 i Major (OBS)
   3     6-farve, krav CUE-fortsættelse
    4    Naturligt
   3NT     To play, bner korrigerer til 4
   4     Renonce, -støtte
   4     4+ , sleminvit
    4    Naturligt
   4     Renonce, -støtte
   4     Lang spar
  3      5-4 UK
  3      6 + 3 16+ HP
   3     Holdvisende, ej 5+
   3     Ukrav
   3NT     To play
   4     Cue med
   4     Krav
   4     Cue med
   4     To play
  3      Splint
  3      4+ 12-15
  3NT      Chancemelding
  4      Splint UK
  4      typisk 7-4-1-1 med en god hånd
  4      Splint UK
  4      Chancemelding, 6-5 eller 7-4 svag hånd
 1NT       6-9(10) uden majorfarver
  3      Nat. krav
 2       Nat, 10+ HP
  2      5/6 farve, minimum
  2      Nat. revers. Udgangskrav
  2      Nat. revers. Udgangskrav
  2NT      4-4-4-1 (12-15 HP)
  3      Nat. støtte, kan være 3-farve
  3      6-farve, udgangskrav
  3      Kortfarve med tillæg UK
  3      Kortfarve med tillæg UK
 2       6-9 firkortsstøtte
 2       6-farve 5-8 HP
 2       6-farve 5-8 HP
 2NT       10-12 jævne
  3      Krav, nat
   4     Ukrav
  3      Ukrav
  3      Holdvisende på vej til 3 NT
  3      Holdvisende på vej til 3 NT
  3NT      To play
 3       -støtte, UK
 3       10-12, 4-kortsstøtte
  3      Holdvisende på vej til 3 NT
  3      Holdvisende på vej til 3 NT
  3NT      To play
 3       Splint, lille åbningshånd
  3NT      To play
 3       Splint, lille åbningshånd
  3NT      To play
 3NT       13-15 Bal

1         5+
 1       4+
  1NT      15-17 NT
   2     XY-sans
    2    Obligatorisk
   2     XY-sans
   2     To play
   2     To play
   2NT     
   3     5-5 invit, ikke NT minded
   3     5-5 invit, ikke NT minded
   3     Sleminvit, fastlægger trumf
   3     Sleminvit, fastlægger trumf
  2      Nat. 5-4
  2      Nat. 5-4
  2      5/6-farve
  2      3-kortstøtte
   2NT     Invit
  2NT      15/16+ p, enten 6+ og 2- eller 4+ .
   3     Stærkt relæ
    3    6+ og 2-
    3    4+ , balanceret =4-5-2-2 ??
    3NT    6+ og 2- . Gående farve.
    4    splint m. 4+ 16-18
    4    Ren.splint m. 4+
    4    
    4    
    Any    splint m. 4+ , 16-18
     3NT   Hvile, hvor åbner cuebidder med max
   3     Nat. 5-5
   3     Svagt
   3     6-farve, krav CUE-fortsættelse
    4    Naturligt
   3NT     To play
   4     Renonce, -støtte
   4     Renonce, -støtte
   4     For at spille. Ingen sleminteresse. Åbner korrigerer til 4
   4     Lang spar
  3      5-4 Udgangskrav
  3      5-4 Udgangskrav
  3      6 + 3 15/16+
   3     UKrav
   3NT     Spilleforslag
   4     Sleminvit med
    4    Kunstig accept (Last Train)
   4     Sleminvit med
    4    Kunstig accept (Last Train)
   4     Slutbud
   4     Slutbud
  3      4+ 12-15 HP
  3NT      Chancemelding, typisk lang hjerter med kort spar
  4      Splint UK
  4      Splint UK
  4      typisk 7-4-1-1 med en god hånd
  4      Chancemelding, 6-5 eller 7-4 svag hånd
 1NT       6-9 HP
  2      Nat.
  2      Nat.
  2      6-farve
  2      Nat. revers
  2NT      Invit
  3      Nat. GF
  3      Nat. GF
  3      Invit
 2       Nat. 10+
  2      Nat, rundekrav
  2      5/6-farve
  2      Nat. revers
  2NT      15-17 Bal
  3      3-kortstøtte min
  3      Splint, tillæg
  3      6-farve GF
  3      Splint, tillæg
  3NT      15-17 HP, 5 og 4 2-2 i de andre farver
  4      18-19 HP, 5 og 4
 2       Nat. 10+
  2      5/6-farve
  2      Nat. revers
  2NT      15-17 Bal
  3      Nat, GF
  3      3-kortstøtte, min
  3      6-farve GF
  3      Splint, tillæg
  3NT      15-17 HP, 5 og 4 2-2 i de andre farver
  4      Splint, tillæg
  4      18-19 HP, 5 og 4
 2       6-9, 3-kortsstøtte
  2NT      Naturligt invit
   3     LF trial
   3     LF trial
   3     Spær
   3     Cue
   3NT     
   4     5-5 og sleminvit
   4     5-5 og sleminvit
   4     To play
 2       Svag (WJS)
 2NT       4+ 10+ HP, benægter renonce
  3      Minimum (12-14), uden renonce. Hånd uden sleminteresse
   3     Reinvit
    3    Minimum
    3    Maksimum
   3     Minimum. bner hæver, hvis der er nogen form for tillæg
   3     Spørger efter singleton
    3NT    Benægter singletons (OBS)
    4    Single
    4    Single
    4    Single
   3NT     Single
   4     Single
   4     Single
   4     Naturlig slutkontrakt,
  3      medium (15-17), uden renonce
   3     Spørger efter single
    3    Benægter singletons
    3NT    Single
    4    Single
    4    Single
   3     Hvile
   3NT     Single
   4     Single
   4     Single
   4     Minimum (Max. 3 kontroller)
  3      Maksimum (18-19), uden renonce
   3     Spørger efter single
    3NT    Benægter singletons (OBS)
    4    Single
    4    Single
    4    Single
   3NT     Single
   4     Single
   4     Single
   4     Minimum uden singletons
  3      12-14 med ubekendt renonce
   3NT     Spørger efter renonce
    4    Renonce i
    4    Renonce i
    4    Renonce i
   4     Slutmelding
  3NT      15+ og renonce i
  4      15+ og renonce i
  4      15+ og renonce i
  4      For at spille. Kun hvis svarer har passet i forhånd.
  4      
 3       7-9, 4-kortstøtte i
 3       10-12, 3 kortsstøtte i
  3      To play
  3      Cue
  3NT      Spørger om tillæg
  4      Cue
  4      Cue
  4      To play
 3       Spær
 3       Ubekendt renonce, 12-16 HP, mindst 4 trumfer
  3NT      Relæ
   4     Renonce i
   4     Renonce i
   4     Renonce i
 3NT       Renonce i , 8-11 HP eller 17+ HP, mindst 4 trumfer
 4       Renonce i , 8-11 HP eller 17+ HP, mindst 4 trumfer
 4       Renonce i , 8-11 HP eller 17+ HP, mindst 4 trumfer
 4       
 4       

1         5+ , 11-21 HP
 1NT       6-9, HP
  2      søgemelding, 16+hp eller og .
   2     Max (8-9), ej 5+ .
    2    4+ . GF
    2    4(5)+ , svag. Ukrav
    2NT    5-2-4-2 el. 5-2-2-4.
    3    4+ , kort .(OBS)
    3    4+ , kort .(OBS)
    3    4+ , kort .(OBS)
    3    4+ , kort .(OBS)
    3NT    nat. typisk 3
    4    
    4    
   2     5+ , ubekendt styrke. Naturlig fortsættelse
   2     double , min. Naturlig fortsættelse
   2NT     1-4 i Major, min. Naturlig fortsættelse
   3     single eller renonce , 9 minorkort, min. Naturlig fortsættelse
   3     single eller renonce , 6+ , min. Naturlig fortsættelse
   3     
   3     
  2      Nat. max 15-16 p.
   2NT     Gode kort med ruder-støtte
   3     Spær
  2      Nat, max. 15-16 p
   2NT     Gode kort med -støtte
   3     spær
  2      nat. 6-farve
  2NT      naturligt, typisk højest double .
  3      5-5 invit. , ikke NT minded
  3      5-5 invit. , ikke NT minded
  3      5-5 invit. , ikke NT minded
  3      nat. invit.
  3NT      naturligt, typisk højest double .
  4      To play
 2       Naturligt
  2      Naturligt
   3     Krav med 3-kortsstøtte
  2      Naturligt
   3     Krav med 4-kortsstøtte
   3     Krav med 3-kortsstøtte
  2NT      15-19
   3     Relæ (Først styrke, så fit)
    3    18-19 med -fit
    3    18-19 uden -fit
    3    15-17 med -fit
    3NT    15-17 uden -fit
  3NT      15-17 HP, 5 og 4 2-2 i de andre farver
  4      18-19 HP, 5 og 4
 2       Naturligt
  2      Naturligt
   3     Krav med 4-kortsstøtte
   3     Krav med 3-kortsstøtte
  2NT      15-19
   3     Relæ (Først styrke, så fit)
    3    18-19 med -fit
    3    18-19 uden -fit
    3    15-17 med -fit
    3NT    15-17 uden -fit
   3     
   3     
   3     3-kortstøtte, sleminvit
  3      Splint UK
  3NT      15-17 HP, 5 og 4 2-2 i de andre farver
  4      Splint, UK
  4      18-19 HP, 5 og 4 5-2-4-2
 2       5+
  2      
  2NT      15-19, Balanceret
  3      Nat, UK, kan indeholde 6-farve i
  3      Nat, UK, kan indeholde 6-farve i
  3      Gamekrav
   3     Spørger om singletons (OBS)
    3NT    Benægter single
   3NT     Benægter single
   4     Cue
   4     Cue
   4     Minimum
  3      6-farve, invit (OBS)
  3NT      
  4      Splint med minimum
  4      Splint med minimum
  4      Minimum
  4      To play
 2       6-9 typisk 3-kortsstøtte
  2NT      Naturligt invit
  3      LF Trial
  3      LF Trial
  3      LF Trial
  3      Spær
  3NT      Forslag
  4      5-5 sleminvit
  4      5-5 sleminvit
  4      5-5 sleminvit
  4      Slutmelding
 2NT       Mindst invit. Benægter renonce. Altid 4-korts støtte
  3      medium (15-17), uden renonce
   3     Spørger efter single
    3    Benægter singletons
    3NT    Single
    4    Single
    4    Single
    4    
   3     Hvile
   3NT     Single
   4     Single
   4     Single
   4     
   4     Minimum (Max. 3 kontroller)
  3      Maksimum (18-19), uden renonce
   3     Spørger efter single
    3NT    Benægter singletons (OBS)
    4    Single
    4    Single
    4    Single
   3NT     Single
   4     Single
   4     Single
   4     
   4     Minimum uden singletons
  3      12-14 med ubekendt renonce
   3NT     Spørger efter renonce
    4    Renonce i
    4    Renonce i
    4    Renonce i
   4     Slutmelding
  3NT      15+ og renonce i
  4      15+ og renonce i
  4      15+ og renonce i
  4      For at spille. Kun hvis svarer har passet i forhånd.
  Any      Minimum (12-15), uden renonce. Hånd uden sleminteresse
   3     Reinvit
    3    Minimum
    3    Maksimum
   3     Spørger efter singleton
    3    Benægter single
    3NT    Single
    4    Single
    4    Single
    4    
   3     Minimum. bner hæver, hvis der er nogen form for tillæg
   3NT     Single
   4     Single
   4     Single
   4     Naturlig slutkontrakt,
 3       7-9, 4-kortsstøtte
 3       10-12, 3-kortsstøtte
  3      Reinvit
  3      To play
  3NT      Sleminvit
   4     Cue
   4     Cue
   4     Cue
   4     Minimum
  4      Cue
  4      Cue
  4      Cue
  4      To play
 3       10-12, 5 og 3-farve i
 3       Spær
 3NT       Ubekendt renonce 12-15, mindst 4 trumfer
  4      Relæ
   4     Renonce i
   4     Renonce i
   4     Renonce i
 4       Renonce i , 8-11 HP eller 17+ HP, mindst 4 trumfer
 4       Renonce i , 8-11 HP eller 17+ HP, mindst 4 trumfer
 4       Renonce i , 8-11 HP eller 17+ HP, mindst 4 trumfer
 4       

1NT         12-14 NT
 2       Stayman
  2      Ingen major 4-farver
   2     5-farve i , og invit
    2NT    Maksimum, double
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Reinvit
   2     5-farve i , og invit
    2NT    Maksimum, double
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Reinvit
   2NT     Invit, typisk 4-4 i major
   3     5-farve i , og invit
   3     5-farve i , og invit
   3     5-farve i , og krav
   3     5-farve i , og krav
   3NT     ønske om at spille, typisk 4-4 i major
  2      4-farve i hjerter
   2     5-farve i , og invit
    2NT    Maksimum, double
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Reinvit
   2NT     Krav med (OBS)
   3     5-farve i , og invit
   3     5-farve i , og invit
   3     Invit
   3     5-farve i , og krav
   3NT     Splint i (OBS)
   4     Splint i
   4     Splint i
   4     ønske om at spille
  2      4-farve i spar (Ej 4-farve i )
   2NT     5-farve i , og invit
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Honørkoncentration, -støtte
    3    Reinvit
   3     5-farve i , og invit
   3     5-farve i , og invit
   3     5-farve i , krav
   3     5-farve i , 4-4 i major eller 4-farve i + længere minor
   3NT     Splint i (OBS)
   4     Splint i
   4     Splint i
   4     ønske om at spille
 2       Transfer til 2
  2      Obligatorisk
   Pass     ønske om at spille 2
   2     5-5 i major eller major + minor, krav
    2NT    Relæ
     3   5-5 i og major
     3   5-5 i og
     3   5-5 i og
     3   5-5 i og
    3NT    
   2NT     4-farve i , og invit
   3     4-farve i og 5-farve i , og krav
    3    Værdier
    3    Fastlægger
     3   Cue
     3NT   Mild sleminvit
     4   Cue
     4   Cue
    3    Værdier
   3     4-farve i og 5-farve i , og krav
    3    Fastlægger
     3   Cue
     3NT   Mild sleminvit
     4   Cue
     4   Cue
    3    Værdier
   3     Sleminvit
   3     Marmic med single (OBS)
   3NT     bner fastlægger slutkontrakt
   4     Splint, mild sleminvit
   4     Splint, mild sleminvit
   4     ønske om at spille
  2      4-kort trumfstøtte, max.
   3     Gentagen overðføring
 2       Overføring
  2      Obligatorisk
   Pass     ønske om at spille 2
   3     5-farve i , og gamekrav
    3    Værdier
    3    Værdier
    3    Fastlægger som trumf
     3NT   Mild sleminvit
     4   Krav om cuebid
     4   Krav om cuebid
    3NT    Afslag
   3     5-farve i , og krav
    3    Værdier
    3    Værdier
    3    Fastlægger som trumf
     3NT   Mild sleminvit
     4   Krav om cuebid
     4   Krav om cuebid
    3NT    Afslag
   3     Marmic med single (OBS)
   3     Sleminvit
   3NT     bner fastlægger slutkontrakt
   4     Splint, mild sleminvit
   4     Splint, mild sleminvit
   4     Splint, mild sleminvit
   4     ønske om at spille
  3      4-kort trumfstøtte, max.
   3     Gentagen overføring
 2       Overføring
  2NT      Obligatorisk
   3     Sleminvit med
    3    Cue
    3    Cue
    3    Cue
    3NT    Afslag
   3     Sleminvit med
    3    Cue
    3    Cue
    3NT    Afslag
    4    Cue
   3     Single , sleminvit begge minor
    3    
    3NT    Afslag
    4    Fastlægger trumffarve
    4    Fastlægger trumffarve
   3     Single , sleminvit begge minor
    3NT    Afslag
   3NT     2-2 i major, sleminvit begge minor, ej krav
    4    Fastlægger trumffarve
    4    Fastlægger trumffarve
   4     2-2-4-5, Meget stærk
    4    Fastlægger trumffarve
    4    Cue med
    4    Cue med
    Any    Ingen fit
   4     2-2-5-4, Meget stærk
    4    Lisabon
    4    Lisabon
    4NT    Ingen Fit
 2NT       Invit
 3       For at spille
 3       For at spille
 3       6-farve invit
 3       6-farve invit
 3NT       For at spille
 4       Gerber
 4       
 4       ønske om at spille
 4       ønske om at spille
 4NT       Sleminvit
  5      accept med 1 Es
   5NT     Slutmelding
  5      accept med 2 Esser
   5NT     Slutmelding
  5      accept med 3 Esser
   5NT     Slutmelding
  5      
  5NT      Accept, 4-farver vises nu nedefra
 5NT       Storeslemsinvit
  6      accept med 1 Es
   6NT     Slutmelding
  6      accept med 2 Esser
   6NT     Slutmelding
  6      accept med 3 Esser
   6NT     Slutmelding
  6      
  6NT      Minimum
 6NT       
 7NT       Slutbud :-)

2         Balanceret, 18-19 HP,Acol //, Balanceret 25+ HP
 2       Relæ
  2      Acol , 2 rene esser, 8+ spillestik
   2NT     Afmelding
    3    Ikke gamekrav, men rundekrav
     3   Ny afmelding
     3   Nat. krav
     4   Krav
    3    Ikke gamekrav, men rundekrav
     3   Ny afmelding
     3   Nat. krav
     4   Krav
    3    Ikke krav
    3    Gamekrav
    3NT    Naturligt
    4    10 stik med , Ingen ren.
    4    11 Stik med Ingen ren.
   3     Naturligt gamekrav
   3     Naturligt gamekrav
   3     1-2 kontroller med -støtte, Ingen singletons
    3NT    Stærk relæ - Svarer cuebidder, med 2 kontroller
     4NT   Trumf Es
   3     Kort , -støtte, 1-2 kontroller
   3NT     3+ kontroller med -støtte
   4     Kort , -støtte, 1-2 kontroller
   4     Kort , -støtte, 1-2 kontroller
   4     4-kortsstøtte - ingen kontroller
   Any     Nat, UK
  2      Acol , 2 rene esser, 8+ spillestik
   2NT     Afmelding
    3    Ikke gamekrav, men rundekrav
     3   Ny afmelding
     3   Nat. krav
     4   Krav
    3    Ikke gamekrav, men rundekrav
     3   Ny afmelding
     3   Nat. krav
     4   Krav
    3    Gamekrav
    3    Ikke krav
    3NT    Naturligt
    4    10 stik med
    4    11 Stik med
   3     Naturligt gamekrav
   3     Naturligt gamekrav
   3     Naturligt gamekrav
   3     4-kortsstøtte - ingen kontroller
   3     1-2 kontroller med -støtte, Ingen singletons
    3NT    Stærk relæ - Svarer cuebidder, med 2 kontroller
     4NT   Trumf Es
   3NT     3+ kontroller med -støtte
   4     Kort , -støtte, 1-2 kontroller
   4     Kort , -støtte, 1-2 kontroller
   4     Kort , -støtte, 1-2 kontroller
  2NT      18-19 HP
   3     Amerikansk Stayman
    3    Ingen 5-farve i major, mindst en 4-farve
     3   4-kort (Kan indeholde 4-kort )
     3   4-kort
     3NT   Ingen major 4-farver
     4   Nat sleminvit?
     4   Nat sleminvit
    3    5-farve i
     3   Sleminvit med
     4   Nat sleminvit?
     4   Nat sleminvit
    3    5-farve i
     4   Nat sleminvit?
     4   Nat sleminvit
     4   Sleminvit med
    3NT    Ingen major 4-farver
     4   Nat sleminvit?
     4   Nat sleminvit
   3     Overføring til 3
    3    Præcis 2, Accept af transfer
     3   Naturligt
     3NT   5-farve i , bner korrigerer med fit. To Play
     4   Naturligt, ny farve er CUE med minorfarven
     4   Naturligt, ny farve er CUE med minorfarven
     4   Naturligt
     4   
     4NT   Kvantitativt
    3    Cue med max.
     4   Ny overføring
     4   CUE i , krav
    3NT    3-kortsstøtte
     4   CUE
     4   Ny overføring
     4   CUE i , ej krav
    4    Cue med max.
     4   Ny overføring
     4   CUE i , krav, lover CUE
    4    Cue med max.
     3   Overføring til 3
      3  Præcis 2 , Accept af transfer
       3NT 5-farve i , bner korrigerer med fit. To play
       4 Naturligt, ny farve er CUE med minorfarven
       4 Naturligt, ny farve er CUE med minorfarven
       4 Nat. 5-5, ukrav
       4 Naturligt
       4NT Kvantitativt
      3NT  3-kortsstøtte
       4 Ny overføring
       4 CUE i , ej krav
      4  Cue med max.
       4 Ny overføring
       4 CUE i ,
      4  Cue med max.
       4 CUE i , krav, lover -CUE
      4  Cue med max.
   3     Minorstayman (Lover begge minor)
    3NT    Ingen minor
    4    Nat
    4    Nat
    4    
    4    
   3NT     ønske om at spille
   4     Nat sleminvit?
    4    CUE
    4    CUE med
    4    CUE med
    4NT    Negativ
   4     Sleminvit i
    4    CUE
     4NT   RKCB
    4NT    Negativ
   4     Nat.
   4     Nat.
   4NT     Kvantitativ (Stærkere sleminvit)
    5NT    Accept, beder 4-farver fra neden
   5NT     Storeslemsopfordring
  3      Acol
   3     Afmelding
  3      Acol med sidefarve i
  3NT      25+ HP.
   4     Baron, ved fit viser åbner antallet af esser ved at passere 4 NT
   4     Flint, overføring til 4
    4    
     Pass   ønske om at spille
     4   ønske om at spille
     5   To play
     5   To Play
     Any   Begge Mi
   4     5-farve og krav (OBS)
    4NT    Afslag
    5    3 Esser
   &nbs