5-Card major 2/1 GF

Default principles
Systemet er baseret på 5-Card Major med store NT'er som viser 15-17 HP Balancerede - Det er tilladt at have en dårlig 5-farve i major.

De vigtigste principper for systemet er
 • Efter åbning 1, som er naturlig eller 12-14 NT, anvendes transfer svar.
 • Der kan åbnes med 1 med 5-5 i sort og en minimumsåbning.
 • 1 er altid ubalanceret, og alle marmic hænder som ikke har single åbner med 1 .
 • På åbning 1/ bruges omvendt minor.
 • Der anvendes udgangskrævende 2NT på major.
 • 18-19 jævne vises via åbning 2 .
 • Der anvendes MULTI 2, som indeholder 20-21/24-25 BAL og udgangskrav med .
 • 2 / viser 4-farve og mindst 5-farve i minor - Styrken er 8-11.
 • 2NT viser 5-5 i minor 8-11.
 • Åbning 4/ i 1. og 2. hånd er Namyats. i 3. og 4. hånd er det naturligt efter spillestik
 • Splint bruges i mange forskellige situationer.
 • Langt de fleste doblinger er af oplysende karakter.
 • I defensiven anvendes Michaels Cuebid, Leaping og Non-leaping Michaels, og svage springindmeldinger.
 • I gunstig zonestilling spærres der hårdt, hvorimod i zonen forholdsvis sundt.
 • Der inviteres hårdt, og tages blødt imod.
 • Der støttes ofte på 3-farver.
 • Reversmeldinger er udgangskrav undtagen efter "afmelding" fra både åbner og svarer.
 • Svarers revers er altid udgangskrav.
 • 4. farve er udgangskrav.
Offensive bidding
OFFENSIVEN

Åbner
1-trinnet
Der spilles med sunde og naturlige åbninger. 1/ viser altid 5-farve. 1 NT er 15-17 og kan indeholde en dårlig 5-farve i major. Åbning 1 er enten en 12-14 NT eller naturligt. 12-14 NT kan ikke indeholde major 5-farve, men kan godt have 6-farve i klør, eller 5-farve i . Med en dårlig hånd kan man åbne 1 med 5-5 i sort, dog vil man i 3. hånd ofte foretrække at åbne med 1. Der skelnes sjældent på farvekvaliteten, dog vil 3. håndsåbninger ofte være udspilsdirigerende, hvis det er minimumsåb­ninger. Med marmic fordelingen 4-4-1-4 åbnes med 1, og andre marmic-hænder åbnes med 1. Efter 1 viser genmelding 1NT 15-17. Efter åbning 1/ og 2 over 1 svar (GF) viser 2NT 15-19 (3 er checkback) - her viser spring til 3NT 12-14 jævne.

2-trinnet
18-19 jævne ligger under 2, det er her muligt at stå i 2/ idet svarer laver transfer med 0-5 hænder. 2 indeholder også stærke balancerede hænder, samt alle udgangskrævende hænder, der ikke har som primær farve. 2NT på 2-åbningen viser 5 kontroller, og endelig er det muligt at vise en 22+ ubalnaceret hånd under 2
2 er Multi - svag med en majorfarve, stærk balanceret eller krav med - Der anvendes 2NT som stærkt relæ med krydsvendte svar (Plauken).
2 Major viser 4-farve med længere minor, her er 2NT et stærkt relæ, hvor 4 i viste minor fastlægger minorfarven som trumf, mens alt andet er med fokus på majorfarven. 2 NT viser begge minor og under en åbningshånd. Her bruges korresponderende major til at undersøge håndtype etc.

3-trinnet
Der spilles med spærreåbninger efter 2-3-4-5 reglen.
Spærreåbninger på 3-trinnet med 6 farve i første og anden hånd forekommer på ellers flawless hænder. I tredje hånd er der mere råderum. Spærrestilen i 1. hånd alene ude er aggressiv.
Følgende elementer er flaws på spærrehænder:
 1. Mange honnører i sidefarverne – specielt esser.
 2. Esset i spærrefarven.
 3. Side 4-farver i major (eller honnør tredje).
 4. Renoncer.
3UT-åbningen i 1. og 2. position viser en sund spærreåbning i en af minorfarver. Der kræves en 7-farve med 2 af de 3 tophonnører. I 3. og 4. Position er det gambling, som makker forventes at passe til.

4-trinnet
På 4. trinnet spilles Namyats: 4/ i 1. og 2. position vises en konstruktiv 4/ åbning: 
 • 7+ farve med max 1 taber. 
 • 2 eller 3 af 5 esser.
 • kontrol (E, K, Single eller renonce) i mindst 2 sidefarver.
 • Højst ét es eller en konge uden for trumffarven.
 • 8-9 spillestik.
Den mellemliggende farve viser sleminvit, typisk med 2 Esser.

4 NT spørger efter specifikke esser

Svarer
Minor-åbninger
Der anvendes transfersvar på 1, og en form for omvendt minor. 1 viser 6-8 HP, eller -farve. Efter transfersvar og accept, der viser præcis 3-kortsstøtte og 12-17, kan svarer springe til 2NT, der lover 5-farve i major og få beskrevet håndtypen. Her vil tillægshånden melde på 4-trinnet enten en splint eller genmelding af minorfarven, der viser 6-3-2-2. Har åbningshånden støtte viser 2 Major, 7(8) tabere, mens 3 Ma viser 6 tabere, og 4 Ma viser 5 tabere. Med 4 tabere eller færre afgives enten en splint eller der meldes 2 NT, der benægter kortfarver.
Gameforcing hænder med major og længere minor, vil normalt vise minorfarven først, for senere at reversere og på den måde vise fordeling. 1-1NT er naturligt 9-11 med hold i begge major, og ikke inviterende overfor en evt. 12-14 NT Efter omvendt minor på åbning 1/ anvendes trinsvar (Se nedenfor). Dog er der efter 1-2 et ekstra trin idet 2 viser 12-14 NT - herefter naturlig fortsættelse. Efter åbning 1 er 2 udgangskrav med mindre, der genmeldes 3.
Efter minoråbning er spring til 3/ inviterende, mens spring til 4/ er naturligt. Hvis svarer har 5 i minor og 4 i major, meldes minor-farven først, såfremt hånden er stærk nok til at reversere, og dermed kræve til udgang - Bemærk dog muligheden for at springe til 2/ efter minoråbning, der viser åbningsfarven med præcis 4-farve i majorfarven. Efter åbning 1 er spring til 3 inviterende overfor 12-14 NT.

Major-åbninger
På major spilles 2NT som gameforce, samt Bergen raises (3 bedre end 3). Spring i modsat major er limitstøtte med 3-kortsstøtte.
På majoråbning er ny farve på 2-trinnet udgangskrav, og 1 NT er derfor 6-11(12). Der spilles en form for checkback efter svaret 1NT, hvor 2 enten er 16+, eller naturligt.
Efter forhåndspas bruges Omvendt Toronto på majoråbninger, mens ny farve ikke længere er udgangskrav, men bare 10-11 - svaret 1 NT er dermed heller ikke længere krav.
Efter åbning 1 Major er genmelding af NT 15-17 (eller 15-19 efter GF)

1NT-system
1NT-systemet er baseret på marionet-stayman og transfer. 2 er en slags minorstayman. 3-trinnet er sleminviterende transfers. Systemet anvendes også efter indmelding 1NT i alle poistioner

2NT-system
2NT-systemet er baseret på Amerikansk Stayman, Transfer og minor-stayman. 4-trinnet er transfer på sleminviterende hænder.

3NT-system
3NT-systemet er Baron og Flint (4 er en svagt hånd). Ny farve er sleminviterende, og åbner kan afslå med 4NT, men acceptere ved at svare som om der var spurgt med RKCB-1430. I Baron-sekvenser vises fit ved at melde på 5-trinnet, der samtidigt er svar som om der var spurgt med RKCB-1430

Svar på Multi
2/ er pass correct, mens 3/ er naturligt med egen farve. 2 NT er et stærkt relæ, hvor der anvendes X-vendte svar. 3/ er inviterende over for den svage major. 4/ forventer en svag major og beder om henholdsvis overføring (4) og direkte visning af multifarven (4). 4/er ønske om at spille med egen farve.

Svar på åbning 2/
3/ er pass correct, mens 2 NT er et stærkt relæ, som også indeholder den gode invit. 3/ er naturligt og mild invit

Svar på 2NT
3/ er naturligt, mens 4/ er spærrende. 3/ er sleminvit med den korresponderende minorfarve, mens 4/ er ønske om at spille.

Spærreåbninger
Ny farve er som udgangspunkt krav. Efter spærreåbninger spilles RKC (4 spørger, dog 4 efter en 3-åbning) med reduceret svar, første trin er 0, derefter 1 es uden, 1 es med trumf dame, 2 esser uden, 2 esser med trumfdame (som altid bør være præcis EKD i trumf).

4. farve
4. farve er udgangskrav. I situationer, hvor der allerede er skabt udgangskrav og det er muligt at melde 2NT bruges det til at vise hold i 4. farve, mens 4. farve melding vil benægte hold. Efter 4. farve er genmeldingen af åbningsfarven skraldespandsmeldingen. I de sekvenser der allerede er benægtet 3-kortsstøtte vil støtte til svarer typisk vise Hx

Åbners spring til 2 NT
Viser primær støtte og en hånd med maks 4 tabere. Det vil typisk være en 5-4-2-2 hånd med 18-20, idet der ellers vil blive afgivet en splint.

Principper efter omvendt minor og 2 NT på major
Der anvendes trinsvar efter følgende struktur:
 1. Minimum og ukendt single.
 2. Minimum og ukendt renonce.
 3. Tillæg og ukendt single.
 4. Tillæg og ukendt renonce.
 5. Minimum uden kortfarver.
 6. Tillæg uden kortfarver.
 7. Ekstra tillæg uden kortfarver.
 8. 7-2-2-2 eller evt. 6-3-2-2.
Svarer kan derefter afgive relæ for at få oplyst kortfarven, og svarene følger Bekkasin-principper, dvs. 1. trin er laveste farve, 2. trin midterste farve og 3. trin højeste farve.

Majorstøtte
Der spilles med langfarvetrialbids, hvilket også kan bruges på slemgående hænder

Reversrelæ
Revers fra åbner er 16+, og vi spiller med reversrelæ for at kunne afgøre om vi skal i udgang. Principperne er som følger:
Vi spiller det i disse 4 sekvenser
 • 1 - 1 - 2
 • 1 - 1 - 2
 • 1 - 1 - 2
 • 1 - 1 - 2
men ikke i sekvenserne
 • 1 - 1 - 2
 • 1 - 1 - 2
der er udgangskrav. Billigste melding viser 0-7, med mulighed for at opvurdere de 7 - dog kan man 4+ støtte og passende kortfarver hoppe til udgang, som også viser under 7 HP.
Når svarer har vist svaghed, kan åbner ligeledes melde relæ-farven for at afblæse udgangsforsøg. Derefter dribles til bedste kontrakt.
Som positivt svar til reversmeldingen har man som svarer følgende muligheder
 1. Genmelding af egen farve - 5-farve
 2. 2NT som 4.farve og lover hold i uvist farve. Kan indeholde sleminvit med 3-kortstøtte til åbningsfarven, følger op med støtte på 4-trinnet
 3. 4. farve kan indeholde sleminvit med 3-kortstøtte til åbningsfarven, følger op med støtte på 4-trinnet.
 4. Støtte til åbningsfarven på 3-trinnet - typisk 3-kortstøtte, begrænset til under åbningsstyrke - 3NT er stadig en mulig slutkontrakt.
 5. Støtte til åbningsfarven på 4-trinnet - typisk åbningshånd med præcis 4-farve i major og 4-kortsstøtte.
 6. Støtte til reversfarven på 3-trinnet.
 7. Spring i egen farve, viser en farve med max 1 taber.
 8. Spring i 4. farve er splint med støtte til 3. farve (NB. husk at 1-1*-2*-3 er 4.farve, idet 2 ville vise svaghed, og dermed skal man melde 4 som splint (typisk renonce).
Generelt er spring til 4-trækket renonce, mens 1-1*-2*-3 vel egentlig ikke eksisterer, idet 2 kan indeholde 3-kortstøtte i .

Efter 2 NT på en reversmelding
Svarers muligheder er følgende:
 • 4. farve viser tillæg, typisk 3-farve
 • Genmelding af åbningsfarven - Typisk 6 farve
 • Genmelding af reversfarven - 5 farve
 • Støtte til svarers farve, typisk 2 eller 3 afhængig af tidligere meldeforløb
 • 3NT = Minimum, typisk 16-18 (dårlige)
Efter 4. farve som benægter hold er principperne næsten de samme, dog vil 3 NT have en lidt videre range.

Svarers 2. melding
Som udgangspunkt er ny farve altid krav, og det betyder at spring i 3. farve er splint med støtte til sidst meldte farve. Vi spiller også med at spring i 4. farve er splint med støtte til 3. farve - og generelt viser splint 4-kortsstøtte med mindre det specifikt er benægtet tidligere i meldeforløbet. Normalt vil støtte til åbningsfarven i 2. melderunde være krav med 3-kortsstøtte, med mindre det er en naturligt præference. Dog er meldeforløbet 1-1-2x-3, præcist inviterende, med 3-kortsstøtte og typisk en god 6-farve i

Slemundersøgelser
Der anvendes RKCB-1430 og Voidwood, tilsat splinters og cuebids. I sekvenser, hvor der er fundet major-fit bruges 3NT som non-serious slemforsøg, og CUE-bids bliver dermed tvungne, hvis de kan afgives under trumffarven - dette gælder i alle situation, hvor der er en kendt 8-kortsfit af begge parter. Er fitten i er der byttet rundt på 3NT og 3, så 3 er Non-serious, mens 3NT er Cue/splint i .

Vi spiller 4NT som RKCB-1430 på alle trumffarver Når man spørger efter trumfdame meldes trumffarven uden trumfdamen billigst muligt, og andre meldinger viser noget ikke tidligere vist + trumfdame. Hvor både 5 NT og 6 i trumf er en mulighed lover 5 NT tillæg i form af lavhonnører. Som svar på 5 NT som lover det hele vises ikke tidligere viste kontroller, og det gælder i resten af meldeforløbet Når spørger ikke melder 5 NT, men ny farve, er det spørgsmål efter 3. omgangskontrol, og reelt kun 2 mulige svar, 6 eller 7 i trumffarven. bemærk dog at det i given kontekst bare viser en ikke vist kontrol.

De samme principper anvendes også i forbindelse med VoidWood og RKC på spærremeldinger.

Ligger svaret på RKCB-1430 over trumffarven er 5 altid transfer til 5NT, så vi kan stå i 5NT, hvis der mangler 2 Esser. Det bør dog tilstræbes at vi ikke kommer i den situation ved at lade den rigtige hånd spørge. Det kan fx. være at afgive et CUE på 5-trinnet i stedet for at spørge, som logisk må vise at man ikke kan tåle alle svar på RKCB-1430.

Splint
Der anvendes splint i mange situationer, og især, hvor det er muligt at afgive krav på anden måde vil et spring være splint. Med mindre det specifikt er benægtet viser en splint altid mindst 4 trumfer.

 Transfersekvenser
 Især i forbindelse med NT-systemerne spilles der transfer, og der skelnes mellem 2 typer af transfer.

Sleminviterende transfer
Øvrige transfers

For de sleminviterende transfers som fx. 1NT - 3, der er sleminvit med , gælder princippet at accept af transfer viser mindst mild interesse, mens billigste NT-melding er afslag. Ny farve er typisk en stiktagende farve, fx EKDxx - som tommelfinger regel er længde + antal tophonører mindst 7. Der spilles derefter naturligt, og ikke med genoverføring

For øvrige transfers gælder at accept af transfer typisk er det dårligste man kan melde, mens brud af transfer viser fit og CUE i den meldte farve - i denne situation spille med genoverføring - melder hånden der skulle lave genoverføring i stedet farve, er det et CUE i den underliggende farve. Der spilles med genoverførimg også selv om det hidtidige meldeforløb alligevel har placeret kontrakten på den forkerte hånd (for at minimere huskestoffet).

 
Disturbed bidding

FORSTYRRET MELDEFORLØB

Melder modparten ind på 1 anvendes systemet fortsat, hvis indmeldingen er D,1 eller 1 - Det vil sige at 1-(1)-2 stadig er klør-farve med præcis 4 !!

Efter 1-(1) spilles normal negativ dobling, og nu spilles der ikke længere omvendt minor, og ny farve på 2-trinner er ikke længere udgangskrav.

Hvis transfermelding på 1 dobles gælder systemet fortsat, dog vil åbner med 12-14NT og double i den farve, der laves transfer til melde Pas, mens RD viser transferfarven og samtidigt en naturlig -åbning. Efter pas fra åbner vil svarer med en RD bede åbner om at fortsætte som i det uforstyrrede system.

Efter indmelding på 1 spilles der ikke længere med omvendt minor, dog er spring til 3-trinnet fortsat spærrende. Der anvendes negative doblinger, og ny garve på 2-trinnet er rundekrav med 10+

Meldes der 1 NT ind spilles normalt multiforsvar, dog er 2 efter 1-(1NT) naturlig støtte

Efter modpartens indmelding er 2 NT stadig GF med støtte efter major-åbning, men limitstøtte efter minor-åbning. Såfremt en Bergen støtte kan afgives med spring er det fortsat en Bergen, og ellers meldingen naturlig.

Bortset fra den direkte 2 NT (og tilhørende 3NT på majoråbninger) er 2NT i konkurrerende meldeforløb naturligt inviterende med hold, mens 3 NT er forslag til at spille.

Hvis modparten melder ind eller dobler anvendes Fit-visende (Åbners 2. melding) spring til 2 NT stadig, såfremt 2 NT-meldingen kan afgives med spring. Kan 2NT ikke afgives med spring vil den normalt vise en tillægshånd, mens genmelding af egen farve på 3-trinnet bare er konkurrerende med ekstra længde.

Overmelding i fjendens farve viser mindst invit til udgang, og ny farve fra åbner er almindeligt langfarvetrialbid.

Især efter åbningen 1, der jo enten er naturlig eller 12-14 jævne kan det være svært at forsvare sig mod spærremeldinger, så der er aftalt følgende

1 : Efter 1 - (3X) - er overmelding 4X altid en god 5 (sleminvit) melding. Åbner kan afgive CUE med slemegnede kort, idet han forventes at have 12-14 bal. 4NT er afslag med godt hold
Ny farve er krav, og også 4, dobler er Take-Out
2 : Efter 1 - (3X) - D melder man som regel 3NT med 12-14, hvis der ikke er en meldbar major-farve, 4 (og 4 ) viser den ubalancerede hånd
3:  Efter 1 - (3X) - P vil man normalt altid passe med 12-14, så D vil vise nat kløråbning, typisk med tillæg. Vi kan altså ikke strafpasse overfor 12-14 og vil derfor i den situation altid melde 3 NTEfter indmeldinger i 2. Hånd

 • Spring til 4 Mi er sund splint.
 • / er altid for at spille.
 • Overmelding viser 3-kortsstøtte og mindst inviterende.
 • D er negativ, på lavere niveauer med fokus på majorfarverne.


Efter indmeldinger i 4. Hånd

 • Efter D viser RD 3-kortsstøtte til makkers farve, kun major, og kun hvis det stadig er muligt at stå i 2/. (OBS)
 • Efter indmelding på 2 trækket under svarers farve, viser D 3-kortsstøtte.
 • Efter højere meldinger viser D gode kort uden god melding
 • Er der åbnet med 1 og afgivet transfersvar gælder der specielt
  • Efter D viser RD transfer-farven og konfirmerer -åbningen
  • Meldes transfer-farven af modparten ignoreres indmeldingen, dog er D = det ville jeg have meldt

Mod indmelding 1 NT i sandwich positionen spiller vi helt naturligt, dvs. D = tillæg typisk reversstyrke
Alt andet nogenlunde som uforstyrret.

Alle pasmeldinger er betingede krav passer, så makker bestræber sig på at genåbne.

I Gameforcing sekvenser, som 2NT på major, og i forbindelse med omvendt Minor, er der aftalt følgende modifikationer.

Efter Majoråbning fokuseres der i første omgang på om der er stop i indmeldte farve, derefter på kortfarver, som i uforstyrret meldeforløb. Ved indmeldinger på højere niveau fokuseres alene på om der er kontrol i farven (Pas benægter).

Ved omvendt minor er principperne de samme, dog er det aftalt at efter åbning 1 viser

 • Pas viser  men uden hold,
 • D er 12-14 uden ,
 • 2 NT er hold med -støtte
 • spring til 3 NT godt hold i indmeldt farve og ingen støtte.
 • Ny farve vil altid være naturligt og konfirmere den naturlige -åbning


Indmelding på 1NT åbning

Når modparten melder ind efter vores 15-17 NT åbning gælder:

 1. Hvis modparten dobler 1 NT-åbning er RD flugt.
 2. Hvis modparten dobler 1 NT-åbning, er alle meldinger som uforstyrret.
 3. Hvis modparten melder 2X som begge major så er 2NT lebensohl (dvs. transfer), mens pas fulgt af 2 NT er begge minor (Konkurrerende). 3 er 5-5 i minor, men ikke GF, mens 3 er 5-5 i minor og GF.
 4. Hvis modparten melder 2X som begge major spiller vi nær/fjern, 3 Mi er inviterende, mens overmelding er krav.
 5. 1NT-(P)-P-(D)-RD er maksimum.
 6. Efter åbning 1 NT og indmelding på 3-trinnet er D oplysning, mens 3X er krav, og 3NT er naturligt, typisk med hold.
 7. Efter åbning 1 NT og indmelding er 3 / inviterende.
 8. Efter åbning 1 NT og indmelding som Capaletti - (En-farvet) / Multi 2 er dobler ca. all round værdier typisk 6 - 9. Derefter har vi en negativ dobling tilsammen.
 9. Hvis modparten melder 2X som begge major så er D straf i mindst en af farverne.


Indmelding efter omvendt minor

Efter 1-2 - og indmelding 2/

 • 3 NT er typisk godt hold og uden klør
 • Pas benægter stop i indmeldingsfarven
 • Dobler er typisk 12-14 uden klør-støtte, men med et enkelt hold

Efter 1-2 - og indmelding 2/

 • Pas benægter stop i indmeldingsfarven
 • Dobler er med stop i farven, typisk semibalanceret
 • Herefter vises de normale svar med styrke og fordeling i trin

Ved højere indmeldinger benægter Pas stopper i farven, mens D viser 1. omgangskontrol og melding viser 2. omgangskontrol

Indmelding efter 2NT svar på åbning 1 Ma

Efter 1 Ma - 2 NT - og indmelding 3X

 • Pas benægter stop i indmeldingsfarven
 • Dobler er tillæg, og med stop i farven, typisk semibalanceret
 • Herefter vises de normale svar med styrke og fordeling i trin - dog vil 4 i åbningsfarven altid være naturligt med langfarve uden sleminteresse

Ved højere indmeldinger gælder for hånden i 2. position, Pas benægter stopper i farven, men interesse for at strafdoble eller melde videre, mens D viser 1. omgangskontrol og melding viser 2. omgangskontrol. Melding af game - hvis indmeldingen ligger under vores game - viser en hånd, der ikke er interesseret i at strafdoble, og typisk har længde i trumf og ikke kontrol i indmeldingsfarven. I 4. position er dobler advarende / straforienteret, mens CUE/RKCB-1430 lover kontrol i farven. Igen er melding af vores game en hånd, der ikke er interesseret i at melde videre. Ofrer modstanderne mod vores udgang er pas inviterende til at melde videre, mens dobler er advarende fra begge hænder.


Når modparten dobler os i en farve vi ikke har vist

 1. Hvis der er vist en 2-farvet hånd med 2 kendte farver er Pas forslag til at spille, mens RD er flugt, typisk med lige lange farver - Melding i sidste farve er nat. ukrav.
 2. Hvis der er vist en kendt og en ukendt farve er Pas forslag til at spille, mens RD er flugt til den ukendte farve.
 3. Hvis der er en ukendt farve, er Pas forslag til at spille, mens RD er flugt.
 4. Hvis der er en kendt farve - fx. ved overføring - vil pas ofte være uden hold i farven, mens RD er for penge


Type 1 : 2NT åbning, Indmelding 2NT, Michaels (Begge major), 2C på 1NT
Type 2 : Åbning 2 MA, Michaels (Major + Minor)
Type 3 : 2, både som åbning, som forsvar mod NT og som spring efter åbning 1C, Type 4 : Namyats, transfer på stærk NT

For at undgå katastrofer har vi aftalt at på multi er 2 fortsat correctable selv efter en dobling - Pas er forslag til at spille.

Indmelding på 2

Da 2 kan indeholde 18-19 jævne er vi ikke i en krav situation

2 - (D) - Pas = vil ikke i game overfor 18-19 nt, benægter meldbar 5-farve

 • RD = Forslag
 • 2/= Nat, GF
 • 3/ = Nat, GF


2 - (2M) - Pas = Semikrav pas (Svag eller straf)

 • D = Negativ
 • 2/ = Nat, GF
 • 2 NT = 5-5 /
 • 3/= Nat, GF

2 - (2x) – pas –( pas)

 • D: T/O eller 22hp+
 • 2nt: 22-24 med hold - herefter 2 NT Systemet

2 - (D) – pas –(pas)

 • RD: 18+nt, herefter er melding naturligt, svag
 • 2nt: 22+ med hold
 • 2x/3x: nat, F1

2C - (2x~tvetydigt)

 • D: points – T/O, hvis 2-åbner herefter springmelder så er det krav med egen farve
 • Pas: ikke udgangs interesse overfor 18-19 ell. kravpas
 • 2x/3x : nat, F1

Efter indmeldinger på 4-trinnet er pas nærmest en gammeldags afmelding og dobling en positiv hånd med mindst 2 kontroller og 7HP. Ny farve på 5-trinnet viser mindst 2 tophonnører sjette.

Indmelding på 2
Melder modparten ind efter Multi-åbning fulgt af det stærke relæ bruges de X-vendte svar i det omfang det er muligt, hvor Pas dog efter indmelding 3 viser en hånd, der ville melde 3, og ellers er Pas minimum. Meldes der 3/ ind forventes multiåbner at doble med farven.

2/2 fra åbner kan aldrig være en stærk variant. Har svarer vist liv i form af 2NT kan majormeldinger heller ikke være stærke meldinger. Har svarer meldt 2 vil -meldinger altid være den svage variant

3 er correctable, hvis modparten dobler 2 eller melder ind og viser mindst åbningshånd.

Konkurrerende meldeforløb

I konkurrerende meldeforløb vil doblinger som udgangspunkt være oplysende, men med mulighed for at makker ændrer dem stil straf. RD vil som udgangspunkt vise interesse for at strafdoble

Vi følger ret kraftigt loven i konkurrencesituationer

Udgangsinviterende Dobling
1 - (2) - 2 - (3) - D.


RKCB-1430

Hvis modparten dobler vores RKCB eller melder ind på 4- eller 5-trækket, så svarer vi bare stadig i trin:

 • P = 1. trin (1-4)
 • D/RD = 2. trin (3-0)
 • Billigste melding = 3. trin (2 uden trumf dame)
 • Næstbilligste melding = 4. trin (2 med trumf dame)


Hvis modparten melder ind på 6-trækket, så spiller vi DEPO (PUDL):

 • D = even
 • P = Odd

Bliver svaret på RKCB doblet udspilsdirigerende, viser pas stadig sleminteresse, men uden kontrol, men makker må overtage, alternativ RD og bede RKC-melder genoptage slemundersøgelserne. RD vil være forslag til at spille. Spørger kan bruge den sædvanlige spørgemelding efter trumf dame etc, og dermed vise at udspillet ikke er bekymrende.

4 NT

Efter spærreåbning 3 Mi er 4 i anden minor altid RKC - Dette gælder også hvis modparten melder ind. Er 4 i anden minor ikke tilgængeligt er 4 NT - RKC

Efter spærreåbning 3 Ma er 4 RKC i et uforstyrret meldeforløb, men efter indmelding er 4 Mi naturligt med støtte til spærrefarven, og 4NT er RKCB-1430

Efter Åbning 1 i farve er 4NT, der afgives med spring altid RKCB-1430, og 4 NT uden spring er RKCB-1430, hvis der er farveoverenskomst.

Er der ikke farveoverenskomst, og meldes der 4NT uden spring vil det som udgangspunkt være en 2-farvet hånd, dette gælder i sekvenser som fx:
1- (4Ma) - P - P
4NT, som viser en 2-farvet hånd, typisk med længst
5 vil også være naturligt, typisk lige lange minorfarver

Efter 4X - (4Y) er 4 NT et godt hæv, der etablerer krav

 

Defensive bidding
DEFENSIVEN

Indmeldinger
Den simple indmelding i farve dækker et vidt spektrum af hænder, lige fra svage udspilsdirigerende melding i gunstig zone til
relativt stærke hænder, der ikke egner sig til en oplysningsdobling. Foruden zonestillingen har også den spærrende effekt indflydelse på minimumskravet til indmeldingen. F.eks. behøver indmeldingen 2 ikke at være så "sund" efter åbning 1 som efter åbning 1.

Ny farve efter indmelding er krav - dog ikke fra en makker, der har passet.

I situationer, hvor der meldes ny farve på højt niveau fra svarer til en indmelding, vil det som hovedregel vise en farve / udspilsdirigerende, og vise støtte til indmelders farve. Meldingen skal hjælpe til at afgøre om der skal ofres, strafdobles osv. Er der dobbeltfir vil der som hovedregel være flere stik end loven foreskriver.

Indmeldinger opdeles i 3 intervaller 8-11, 12-14 og 15-17, så ny farve efter indmelding, vil typisk være (9)10+, og indmelder beskriver i bedst muligt omfang i hvilket af de 3 intervaller hånden befinder sig i. Vi har defineret overmelding i åbningsfarven på 2-trinnet, som den hånd, der ikke har en beskrivende melding, og såfremt åbningsfarven kan meldes billigere end indmeldingsfarven vil genmelding af indmeldingsfarven altid vise 6-farve. Springstøtte af indmeldingsfarven er spærrende.

Spring i åbningsfarven er Mixed raise (7-10 med 4-kortsstøtte), mens spring i andre farver er splint. Efter stærke støttemeldinger (overmelding, splinter) og efterfølgende melding af udgang er der skabt kravtempo, hvis modparten ofrer, men det skal være klart at det er et offer.

Efter major-indmelding 1/1 er 2NT mindst inviterende med 4-kortsstøtte, mens overmelding af åbningsfarven er mindst inviterende, typisk med 3-kortsstøtte.

Overmelding i svar­farven efter 1 over 1 er naturligt med gode kort.
F.eks (1)-P-(1)-2 = Naturligt.

Åbnes med 1 Minor som et led i 5-card major eller lignende system vil overmelding af minorfarven i 4. position ligeledes være naturligt.
Indmelding 2NT med eller uden spring viser de to laveste farver (dog ikke i 4. hånd efter 1X - P - P). Hvis 2NT dobles er RD SOS, mens P er slutbudsforslag.

Efter modpartens NT-åbning og overføring viser melding i overførerens farve mindst 5-5 i major/minor, 2 NT begge minor, mens dobling viser den "meldte" farve. Pas efterfulgt af en senere dobling er oplysning.

Specielt gælder også (1) - P - (1) - P (1NT) - 2 Naturligt

Indmelding 1 NT
Indmelding 1 NT i 2.hånd viser 15/16-18 hp. Herefter benytter svarer NT-systemet (inkl. Lebensohl). RD er flugt efter strafdobling, alt andet naturligt, dette gælder både fra indmelder og svarer. Også efter (1X) - P - (1Y) viser meldingen 1NT 15/16-18. I 4. hånd viser 1NT 11-14 Hp, og NT-systemet anvendes også her. (RD er flugt) I 4. hånd viser spring til 2NT 19-21 Hp, og der anvendes normalt 2NT-system. Efter dobling og NT-melding anvendes NT-systemet ikke, men i stedet naturlige principper.

Springindmeldinger
Alle spring i ny farve er naturlige og spærrende. Som udgangspunkt anvendes 2-3-4/5 reglen. Svage spring benyttes også efter modpartens spærremeldinger og efter åbning 1NT. Svarers direkte støtte til springindmeldingen er spærrende, mens overmelding mindst inviterende med støtte, ny farve er naturligt krav og NT-meldinger naturlige.

Michaels Cuebid
Simpel overmelding af en minorfarve viser begge majorfarver (mindst 5-5) og som udgangspunkt under åbnings­styrke. Overmelding af en majorfarve viser mindst 5-5 i modsat major + ubekendt minor. 2NT spørger efter styrke og fordeling, hvor der anvendes multi-svar (X-vendt).
 • 3 viser tillæg og ubekendt fordeling, hvor 3 så beder om modsat major.
 • 3 viser minimum med længst
 • 3 viser minimum med længst .
Med lige lange farver kigges der på farvekvalitet. Overmelding er krav, og beder om længste majorfarve, hvis der er vist begge major) og spring i en vist farve er spærrende. Efter 1Ma - (2 Ma) er 3/ ønske om at spille i overmelderens minorfarve.
Spring til 3-trækket i åbningsfarven spørger efter hold i denne og viser en ubekendt gående farve med si­destyrke.
Spring til 4-trækket i åbningsfarven viser en meget skæv hånd med de 2 højeste umeldte farver.
Efter 1 over 1 eller 2 over 1 af modstan­derne viser overmelding i åbningsfarven en begrænset 2-farvet hånd, mens 2 NT viser en stærkere ditto. F.eks
(1)-P-(1)-2 = Begge minor, hvor 2 NT ville vise bedre fordeling, og 1 NT som bekendt er naturlig.

Oplysningsdoblinger
Almindelige oplysningsdoblinger anvendes efter fjendens naturlige åbninger 1 - 4. Honnørstyrken kan være begrænset med god fordeling. Som udgangspunkt viser oplysningsdobling interesse i at spille i de tre umeldte farver, men den kan også afgives med stærke en el. tofarvede hænder. Med ideel fordeling (4-kort i alle umeldte farver) er styrken min 10 hp, mens hænder, der ikke er modtagelige i alle umeldte farver bør indeholde mindst 17/18 hp.
Med 5-farve i major foretrækkes en simpel ind­melding frem for oplysningsdobling, medmindre hånden er stærk nok til en ny frivil­lig melding efter doblingen.

Svar på Oplysningsdobling
Spring i ny farve viser på 2 trækket 7/8-10 hp og mindst 4-farve, på 3-trækket 9-11 hp og oftest 5-farve.
Dobbeltspring er kraftigt inviterende med mindst 5-farve.
1/2 NT viser h.h.v. 8-10, 11-13 hp med hold i modpartens farve.
Overmelding i åbningsfarven skaber kravtempo. Dobleren melder med minimum 2 / før 3 /, selv med 4-5. Nye farver opretholder kravet, mens genmeldinger, støtter, præferencer og sans-meldinger ophæver dette.
Svarhåndens overmelding er krav til 2NT eller farveoverenskomst. Hvis 3. hånd melder er svarerens D af støttemeldinger t.o.m. 3 svar D, mens D af højere støtter er styrke D.
Dobling af NT og ny farve er straf. Efter 3. hånds RD viser alle direkte meldinger (også spring) begrænset styrke. Med gode kort passes eller over­meldes.

Senere meldinger af dobleren
Med undtagelse af 2/ på svaret 1NT viser doblerens frivillige bud altid gode kort. Billigste NT-melding efter minimumssvar viser ca. 19-21 hp og spring i NT ca. 22-24. Efter positivt svar er alle frivillige meldinger fra dobleren (med undtagelse af støtte) udgangskrav. Specielt gælder dog at overmelding af dobleren viser 3-kortsstøtte, og er gamekrav undtagen hvis svarer genmelder egen farve uden spring.
F.eks
(1)- D -(P) - 1
(P) - 2 = 3-kort , udgangsinvit

(1X) - P - (1Y) - P
(1NT) - P - (P) - D = Straf

(1X) - P - (1 NT) - P
(P) - D = Straf, typisk med (X) bagpå. 

Efter 4. håndsdobling er viser billigste NT-melding 15-17, idet 1NT er 11-14 og spring til 2NT er 19-21 hp.

Doblinger
Terminologien er lidt uklar her, men desuden anvendes kunstige D i følgende situationer :

Svar Dobling
1 - (D) - 2 - (D) Mindst konkurrerende uden god melding. F.eks. 2-3-4-4 fordeling.

Øvrige doblinger
Der anvendes mange forskellige doblinger, og egentligt sjældent strafdoblinger. Der forskellige doblinger er

Konkurrence Dobling
1 - (1) - 2 - (D). Umeldte farver + lidt fit til makker)

Max. overcall Dobling
1 - (4) - 4 - (P) - P - (D).
Gode kort med interesse for at melde videre.

Snap-dragon Dobling
1 - (1) - 1 - (D). Den umeldte farve + lidt fit til makker.

Div. forsinkede opl. Doblinger
1 - (2) - 2 - (P) - P - (D) Tillæg, typisk 1-6-3-3

Rosenkrantz redoblinger
Når modparten dobler en indmelding negativt viser RD enten Es, Konge eller Dame, Hånden der RD har ikke en naturlig støtte i indmeldte farve, enten da det er double, eller fordi, der ikke er HP nok til en støtte

Andre principper
Når modparten har meldt og støttet hinanden er dobling som udgangspunkt kunstig.
D "i plads" er kunstig.
Når makker har meldt NT nat. er dobling oftest straf, og D af modpartens nat. kravmeldinger er kunstig.
Mod Bergen er dobling af den svage Bergen oplysning af majorfarven, mens dobling af den gode Bergen er farvevisende.
3. dobling er som udgangspunkt altid straf.

Lebensohl
Lebensohl anvendes efter oplysningsdobling på 2 trinnet. Har hånden der dobler sagt pas er 2NT dog scrambling

Efter 2Ma - D er der følgende svar
 • Rigtigt stærke hænder overmelder på 4-trinnet
 • 5+ major og GF, melder bare udgangen
 • 4+ major og GF, melder 3 aMa uden hold og 2Nt fulgt af 3aMa med hold
 • 5+ invit melder 3 Ma direkte - kan ikke vise hold
 • 4-farve i major, invit, melder 2 NT fulgt af 3 S - kan ikke vise hold og gælder kun efter 2H
 • 3NT direkte er ønske om at spille
 • 3 Mi er invit
 • 4 Mi er krav

Mod svag 2 gælder
 • Rigtigt stærke hænder overmelder på 4-trinnet
 • 5+ major og GF, melder bare udgangen
 • 4 farve i major og GF, melder 3 Ruder uden hold og 2NT fulgt af 3 med hold
 • 5(4)+ invit melder 3 Ma direkte - kan ikke vise hold
 • 4-farve i major, invit, melder 2 NT fulgt af 3 Ma - kan ikke vise hold
 • 3NT direkte er ønske om at spille
 • 3 er invit
 • 4 er krav


Udspilsdirigerende doblinger
På slemniveau anvendes Lightner-doblinger, men i nogle situationer kan samme princip anvendes på lavere niveauer. Fx vil strafdoblinger efter spærremeldinger meget ofte være interesseret i trumfninger i spærrefarven.

Doblinger af NT-kontrakter er som udgangspunkt straf, og hvis der ikke på anden måde er indikeret et udspil vil udspil i bordets først meldte farve være indikeret.

1X - (P)- 1 NT - (P) - 
(P) - D, som vil være forslag til straf med forventning om udspil i farven X
Det betyder også at man kan være tvunget til at melde 1/ i første melderunde, idet det ikke er muligt at balancere med en Dobling i næste melderunde.

Forsvar mod åbning 1 NT
 • D er som udgangspunkt samme interval+
 • 2 er begge major
 • 2 er enfarvet major, dårlig indmelding
 • 2/ konstruktive indmeldinger, lover kun 5-farve. Makker støtter som ved indmelding.
 • 2NT er begge minor eller GF.
Hvis modstanderne bruger Stayman er D samme interval som NT-åbneren, hvis det er en 12-14 NT eller værre. Dobling af en transfer-melding viser farven, mens melding af den farve, der overføres til viser en 2-farvet hånd. Hånden der vil oplysningsdoble må vente en omgang

Leaping Michaels
Mod svage 2-åbning spiller vi Leaping Michaels, som viser 5-5 i farven og modsat major. Mod Multi gælder specifikt at 4 mi første gang viser , mens man med må vente en melderunde.

Mod 3/ spærreåbninger spiller vi Non-Leaping Michaels, så 4 Mi er naturligt og viser 5-farve i den modsatte major. Som svarer til Leaping Michaels kan man enten melde slutkontrakten, eller bruge RKCB-1430 med minor-farven som trumf, mens et CUE vil fastlægge major-farven som trumf

Efter åbning 1NT, hvor næste hånd melder en major-farve ind spiller vi også med Leaping Michaels.

 Rev. Crowhurtst 
Mod Multi og tilsvarende åbninger på 2-trinnet er der fokus på at kunne strafdoble modparten. Dobling viser derfor en balanceret hånd med (12)13-16 eller 17+, mens indmelding 2NT er 17-19. Indmeldinger er naturlige, og typisk begrænset til 16 HP
Udspil

SPILLEKONVENTIONER

Udspil mod farve­kontrakter

Standardudspil er:

 • Højeste fra honnør.
 • 1.3.5, også fra interne sekvenser
 • Højest fra doubleton.


Vi spiller K fra EK på 5-trækket og opefter, og Esset beder derfor om kald til kongen. Kongen beder om markering - dette princip kan også anvendes på lavere niveauer.

Samme principper anvendes gennem spilfører, og inde i spillet. Tilbagespil i en farve sker ud fra samme principper.

Udspil mod sans­kontrakter

Standardudspil er:

 • Attitude.
 • Højeste honnør fra sekvens og intern sekvens.

Dog kræves afblokkering af underliggende honnør, hvis denne haves. F.eks. K fra E,K,B,10 og D fra K,D,10,9.

Samme principper anvendes gennem spilfører Tilbagespil i en farve sker ud fra samme principper.

Kald og mar­keringer
1. afkast mod farvekontrakter er kald/afvisning Der anvendes markeringer i uinteressant farve (Hvis man kan undvære fra flere farver). Lavt - højt viser et lige antal. Som princip markeres der altid med tydeligst muligt kort. Der kaldes/afvises på udspillet. Hvis dette stikkes på bordet markeres oftest længde, dog kaldes/afvises der i oplagte situationer. Konge beder om markering, Es er kald/afvisning.
Første frie afkast imod NT er en længdemarkering, oftest i en uinteressant farve.

Der anvendes forsinket kald mod NT, men kun efter udspil af B eller 10. Begge hænder kalder med små kort.

Farveskift signa­ler
Såfremt der ligger single på bordet og 3. hånd har vist længde i farven, bruges Treldes farveskift, hvor højt lige beder om laveste farve, ulige kort er til højeste farve, mens lille kort er kald til farven. Der anvendes Lavinthal til at vise tilbagespil i trumfningssituationer, og i oplagte situationer, hvor makker har behov for hjælp. I de oplagte situationer kan et lavt kort også betyde at man ikke kan lide nogen af farverne, eller kan acceptere begge farver. Der anvendes trumfekko, til at vise trumfningsinteresse i nogen situationer.

Udspilsdirigerende doblinger
Hvis begge har meldt og modparten melder 3 NT beder Dobling om udspil i udspillerens farve. Har kun en af makkerparret meldt vil dobling af 3NT som hovedregel vise, at man kan kontrollere bordets 1. meldte farve. Med slemmer spilles med lightner doblinger, som beder om et unaturligt udspil, og typisk i bordets først meldte farve - som princip anvendes den meldte farve og ikke en evt. senere vist farve.

Dobling af modpartens splinter er ofringsinvit

1 NT - P - 3 NT - D = Find min farve (major)