5-Card major 2/1 GF

Default principles
Systemet er baseret på 5-Card Major med store NT'er som viser 15-17 HP Balancerede - Det er tilladt at have en dårlig 5-farve i major.

De vigtigste principper for systemet er
 • Efter åbning 1, som er naturlig eller 12-14 NT, anvendes transfer svar.
 • Der kan åbnes med 1 med 5-5 i sort og en minimumsåbning.
 • 1 er altid ubalanceret, og alle marmic hænder som ikke har single åbner med 1 .
 • På åbning 1/ bruges omvendt minor.
 • Der anvendes udgangskrævende 2NT på major.
 • 18-19 jævne vises via åbning 2 .
 • Der anvendes MULTI 2, som indeholder 20-21/24-25 BAL og udgangskrav med .
 • 2 / viser 4-farve og mindst 5-farve i minor - Styrken er 8-11.
 • 2NT viser 5-5 i minor 8-11.
 • Åbning 4/ i 1. og 2. hånd er Namyats. i 3. og 4. hånd er det naturligt efter spillestik
 • Splint bruges i mange forskellige situationer.
 • Langt de fleste doblinger er af oplysende karakter.
 • I defensiven anvendes Michaels Cuebid, Leaping og Non-leaping Michaels, og svage springindmeldinger.
 • I gunstig zonestilling spærres der hårdt, hvorimod i zonen forholdsvis sundt.
 • Der inviteres hårdt, og tages blødt imod.
 • Der støttes ofte på 3-farver.
 • Reversmeldinger er udgangskrav undtagen efter "afmelding" fra både åbner og svarer.
 • Svarers revers er altid udgangskrav.
 • 4. farve er udgangskrav.
Offensive bidding
OFFENSIVEN

Åbner
1-trinnet
Der spilles med sunde og naturlige åbninger. 1/ viser altid 5-farve. 1 NT er 15-17 og kan indeholde en dårlig 5-farve i major. Åbning 1 er enten en 12-14 NT eller naturligt. 12-14 NT kan ikke indeholde major 5-farve, men kan godt have 6-farve i klør, eller 5-farve i . Med en dårlig hånd kan man åbne 1 med 5-5 i sort, dog vil man i 3. hånd ofte foretrække at åbne med 1. Der skelnes sjældent på farvekvaliteten, dog vil 3. håndsåbninger ofte være udspilsdirigerende, hvis det er minimumsåb­ninger. Med marmic fordelingen 4-4-1-4 åbnes med 1, og andre marmic-hænder åbnes med 1. Efter 1 viser genmelding 1NT 15-17. Efter åbning 1/ og 2 over 1 svar (GF) viser 2NT 15-19 (3 er checkback) - her viser spring til 3NT 12-14 jævne.

2-trinnet
18-19 jævne ligger under 2, det er her muligt at stå i 2/ idet svarer laver transfer med 0-5 hænder. 2 indeholder også stærke balancerede hænder, samt alle udgangskrævende hænder, der ikke har som primær farve. 2NT på 2-åbningen viser 5 kontroller, og endelig er det muligt at vise en 22+ ubalnaceret hånd under 2
2 er Multi - svag med en majorfarve, stærk balanceret eller krav med - Der anvendes 2NT som stærkt relæ med krydsvendte svar (Plauken).
2 Major viser 4-farve med længere minor, her er 2NT et stærkt relæ, hvor 4 i viste minor fastlægger minorfarven som trumf, mens alt andet er med fokus på majorfarven. 2 NT viser begge minor og under en åbningshånd. Her bruges korresponderende major til at undersøge håndtype etc.

3-trinnet
Der spilles med spærreåbninger efter 2-3-4-5 reglen.
Spærreåbninger på 3-trinnet med 6 farve i første og anden hånd forekommer på ellers flawless hænder. I tredje hånd er der mere råderum. Spærrestilen i 1. hånd alene ude er aggressiv.
Følgende elementer er flaws på spærrehænder:
 1. Mange honnører i sidefarverne – specielt esser.
 2. Esset i spærrefarven.
 3. Side 4-farver i major (eller honnør tredje).
 4. Renoncer.
3UT-åbningen i 1. og 2. position viser en sund spærreåbning i en af minorfarver. Der kræves en 7-farve med 2 af de 3 tophonnører. I 3. og 4. Position er det gambling, som makker forventes at passe til.

4-trinnet
På 4. trinnet spilles Namyats: 4/ i 1. og 2. position vises en konstruktiv 4/ åbning: 
 • 7+ farve med max 1 taber. 
 • 2 eller 3 af 5 esser.
 • kontrol (E, K, Single eller renonce) i mindst 2 sidefarver.
 • Højst ét es eller en konge uden for trumffarven.
 • 8-9 spillestik.
Den mellemliggende farve viser sleminvit, typisk med 2 Esser.

4 NT spørger efter specifikke esser

Svarer
Minor-åbninger
Der anvendes transfersvar på 1, og en form for omvendt minor. 1 viser 6-8 HP, eller -farve. Efter transfersvar og accept, der viser præcis 3-kortsstøtte og 12-17, kan svarer springe til 2NT, der lover 5-farve i major og få beskrevet håndtypen. Her vil tillægshånden melde på 4-trinnet enten en splint eller genmelding af minorfarven, der viser 6-3-2-2. Har åbningshånden støtte viser 2 Major, 7(8) tabere, mens 3 Ma viser 6 tabere, og 4 Ma viser 5 tabere. Med 4 tabere eller færre afgives enten en splint eller der meldes 2 NT, der benægter kortfarver.
Gameforcing hænder med major og længere minor, vil normalt vise minorfarven først, for senere at reversere og på den måde vise fordeling. 1-1NT er naturligt 9-11 med hold i begge major, og ikke inviterende overfor en evt. 12-14 NT Efter omvendt minor på åbning 1/ anvendes trinsvar (Se nedenfor). Dog er der efter 1-2 et ekstra trin idet 2 viser 12-14 NT - herefter naturlig fortsættelse. Efter åbning 1 er 2 udgangskrav med mindre, der genmeldes 3.
Efter minoråbning er spring til 3/ inviterende, mens spring til 4/ er naturligt. Hvis svarer har 5 i minor og 4 i major, meldes minor-farven først, såfremt hånden er stærk nok til at reversere, og dermed kræve til udgang - Bemærk dog muligheden for at springe til 2/ efter minoråbning, der viser åbningsfarven med præcis 4-farve i majorfarven. Efter åbning 1 er spring til 3 inviterende overfor 12-14 NT.

Major-åbninger
På major spilles 2NT som gameforce, samt Bergen raises (3 bedre end 3). Spring i modsat major er limitstøtte med 3-kortsstøtte.
På majoråbning er ny farve på 2-trinnet udgangskrav, og 1 NT er derfor 6-11(12). Der spilles en form for checkback efter svaret 1NT, hvor 2 enten er 16+, eller naturligt.
Efter forhåndspas bruges Omvendt Toronto på majoråbninger, mens ny farve ikke længere er udgangskrav, men bare 10-11 - svaret 1 NT er dermed heller ikke længere krav.
Efter åbning 1 Major er genmelding af NT 15-17 (eller 15-19 efter GF)

1NT-system
1NT-systemet er baseret på marionet-stayman og transfer. 2 er en slags minorstayman. 3-trinnet er sleminviterende transfers. Systemet anvendes også efter indmelding 1NT i alle poistioner

2NT-system
2NT-systemet er baseret på Amerikansk Stayman, Transfer og minor-stayman. 4-trinnet er transfer på sleminviterende hænder.

3NT-system
3NT-systemet er Baron og Flint (4 er en svagt hånd). Ny farve er sleminviterende, og åbner kan afslå med 4NT, men acceptere ved at svare som om der var spurgt med RKCB-1430. I Baron-sekvenser vises fit ved at melde på 5-trinnet, der samtidigt er svar som om der var spurgt med RKCB-1430

Svar på Multi
2/ er pass correct, mens 3/ er naturligt med egen farve. 2 NT er et stærkt relæ, hvor der anvendes X-vendte svar. 3/ er inviterende over for den svage major. 4/ forventer en svag major og beder om henholdsvis overføring (4) og direkte visning af multifarven (4). 4/er ønske om at spille med egen farve.

Svar på åbning 2/
3/ er pass correct, mens 2 NT er et stærkt relæ, som også indeholder den gode invit. 3/ er naturligt og mild invit

Svar på 2NT
3/ er naturligt, mens 4/ er spærrende. 3/ er sleminvit med den korresponderende minorfarve, mens 4/ er ønske om at spille.

Spærreåbninger
Ny farve er som udgangspunkt krav. Efter spærreåbninger spilles RKC (4 spørger, dog 4 efter en 3-åbning) med reduceret svar, første trin er 0, derefter 1 es uden, 1 es med trumf dame, 2 esser uden, 2 esser med trumfdame (som altid bør være præcis EKD i trumf).

4. farve
4. farve er udgangskrav. I situationer, hvor der allerede er skabt udgangskrav og det er muligt at melde 2NT bruges det til at vise hold i 4. farve, mens 4. farve melding vil benægte hold. Efter 4. farve er genmeldingen af åbningsfarven skraldespandsmeldingen. I de sekvenser der allerede er benægtet 3-kortsstøtte vil støtte til svarer typisk vise Hx

Åbners spring til 2 NT
Viser primær støtte og en hånd med maks 4 tabere. Det vil typisk være en 5-4-2-2 hånd med 18-20, idet der ellers vil blive afgivet en splint.

Principper efter omvendt minor og 2 NT på major
Der anvendes trinsvar efter følgende struktur:
 1. Minimum og ukendt single.
 2. Minimum og ukendt renonce.
 3. Tillæg og ukendt single.
 4. Tillæg og ukendt renonce.
 5. Minimum uden kortfarver.
 6. Tillæg uden kortfarver.
 7. Ekstra tillæg uden kortfarver.
 8. 7-2-2-2 eller evt. 6-3-2-2.
Svarer kan derefter afgive relæ for at få oplyst kortfarven, og svarene følger Bekkasin-principper, dvs. 1. trin er laveste farve, 2. trin midterste farve og 3. trin højeste farve.

Majorstøtte
Der spilles med langfarvetrialbids, hvilket også kan bruges på slemgående hænder

Reversrelæ
Revers fra åbner er 16+, og vi spiller med reversrelæ for at kunne afgøre om vi skal i udgang. Principperne er som følger:
Vi spiller det i disse 4 sekvenser
 • 1 - 1 - 2
 • 1 - 1 - 2
 • 1 - 1 - 2
 • 1 - 1 - 2
men ikke i sekvenserne
 • 1 - 1 - 2
 • 1 - 1 - 2
der er udgangskrav. Billigste melding viser 0-7, med mulighed for at opvurdere de 7 - dog kan man 4+ støtte og passende kortfarver hoppe til udgang, som også viser under 7 HP.
Når svarer har vist svaghed, kan åbner ligeledes melde relæ-farven for at afblæse udgangsforsøg. Derefter dribles til bedste kontrakt.
Som positivt svar til reversmeldingen har man som svarer følgende muligheder
 1. Genmelding af egen farve - 5-farve
 2. 2NT som 4.farve og lover hold i uvist farve. Kan indeholde sleminvit med 3-kortstøtte til åbningsfarven, følger op med støtte på 4-trinnet
 3. 4. farve kan indeholde sleminvit med 3-kortstøtte til åbningsfarven, følger op med støtte på 4-trinnet.
 4. Støtte til åbningsfarven på 3-trinnet - typisk 3-kortstøtte, begrænset til under åbningsstyrke - 3NT er stadig en mulig slutkontrakt.
 5. Støtte til åbningsfarven på 4-trinnet - typisk åbningshånd med præcis 4-farve i major og 4-kortsstøtte.
 6. Støtte til reversfarven på 3-trinnet.
 7. Spring i egen farve, viser en farve med max 1 taber.
 8. Spring i 4. farve er splint med støtte til 3. farve (NB. husk at 1-1*-2*-3 er 4.farve, idet 2 ville vise svaghed, og dermed skal man melde 4 som splint (typisk renonce).
Generelt er spring til 4-trækket renonce, mens 1-1*-2*-3 vel egentlig ikke eksisterer, idet 2 kan indeholde 3-kortstøtte i .

Efter 2 NT på en reversmelding
Svarers muligheder er følgende:
 • 4. farve viser tillæg, typisk 3-farve
 • Genmelding af åbningsfarven - Typisk 6 farve
 • Genmelding af reversfarven - 5 farve
 • Støtte til svarers farve, typisk 2 eller 3 afhængig af tidligere meldeforløb
 • 3NT = Minimum, typisk 16-18 (dårlige)
Efter 4. farve som benægter hold er principperne næsten de samme, dog vil 3 NT have en lidt videre range.

Svarers 2. melding
Som udgangspunkt er ny farve altid krav, og det betyder at spring i 3. farve er splint med støtte til sidst meldte farve. Vi spiller også med at spring i 4. farve er splint med støtte til 3. farve - og generelt viser splint 4-kortsstøtte med mindre det specifikt er benægtet tidligere i meldeforløbet. Normalt vil støtte til åbningsfarven i 2. melderunde være krav med 3-kortsstøtte, med mindre det er en naturligt præference. Dog er meldeforløbet 1-1-2x-3, præcist inviterende, med 3-kortsstøtte og typisk en god 6-farve i

Slemundersøgelser
Der anvendes RKCB-1430 og Voidwood, tilsat splinters og cuebids. I sekvenser, hvor der er fundet major-fit bruges 3NT som non-serious slemforsøg, og CUE-bids bliver dermed tvungne, hvis de kan afgives under trumffarven - dette gælder i alle situation, hvor der er en kendt 8-kortsfit af begge parter. Er fitten i er der byttet rundt på 3NT og 3, så 3 er Non-serious, mens 3NT er Cue/splint i .

Vi spiller 4NT som RKCB-1430 på alle trumffarver Når man spørger efter trumfdame meldes trumffarven uden trumfdamen billigst muligt, og andre meldinger viser noget ikke tidligere vist + trumfdame. Hvor både 5 NT og 6 i trumf er en mulighed lover 5 NT tillæg i form af lavhonnører. Som svar på 5 NT som lover det hele vises ikke tidligere viste kontroller, og det gælder i resten af meldeforløbet Når spørger ikke melder 5 NT, men ny farve, er det spørgsmål efter 3. omgangskontrol, og reelt kun 2 mulige svar, 6 eller 7 i trumffarven. bemærk dog at det i given kontekst bare viser en ikke vist kontrol.

De samme principper anvendes også i forbindelse med VoidWood og RKC på spærremeldinger.

Ligger svaret på RKCB-1430 over trumffarven er 5 altid transfer til 5NT, så vi kan stå i 5NT, hvis der mangler 2 Esser. Det bør dog tilstræbes at vi ikke kommer i den situation ved at lade den rigtige hånd spørge. Det kan fx. være at afgive et CUE på 5-trinnet i stedet for at spørge, som logisk må vise at man ikke kan tåle alle svar på RKCB-1430.

Splint
Der anvendes splint i mange situationer, og især, hvor det er muligt at afgive krav på anden måde vil et spring være splint. Med mindre det specifikt er benægtet viser en splint altid mindst 4 trumfer.

 Transfersekvenser
 Især i forbindelse med NT-systemerne spilles der transfer, og der skelnes mellem 2 typer af transfer.

Sleminviterende transfer
Øvrige transfers

For de sleminviterende transfers som fx. 1NT - 3, der er sleminvit med , gælder princippet at accept af transfer viser mindst mild interesse, mens billigste NT-melding er afslag. Ny farve er typisk en stiktagende farve, fx EKDxx - som tommelfinger regel er længde + antal tophonører mindst 7. Der spilles derefter naturligt, og ikke med genoverføring

For øvrige transfers gælder at accept af transfer typisk er det dårligste man kan melde, mens brud af transfer viser fit og CUE i den meldte farve - i denne situation spille med genoverføring - melder hånden der skulle lave genoverføring i stedet farve, er det et CUE i den underliggende farve. Der spilles med genoverførimg også selv om det hidtidige meldeforløb alligevel har placeret kontrakten på den forkerte hånd (for at minimere huskestoffet).

 
Bidding diagrams
Pass              0-11 HP
 1            12-14 NT, marmic with single or 5+
  2           6-9 5-card
  2NT           Limit 10-11 5-card
  3           5-card , preemptive
             0-5
             4+ - Ukendt styrke
             Præcis 3-kortsstøtte, op til 17 hp
             0-7
             Relæ, spørger om håndtype
             12-14
             XY-NT
             Obligatorisk
             To play
             Typisk 6-farve, inviterende
             Minimum
             Forslag
             To play
             Slutkontrakt
             Slut
             Re-invit
             Forslag
             Slutkontrakt
             Invit med 5+ + 4
             Minimum
             Minimum, uden fit
             Minimum, Hx
             Reinvit
             Slutkontrakt
             Invite med 5+ 4
             Minimum
             Naturligt - Mangler hjælp i
             Naturligt - Mangler hjælp i
             Forslag
             Invit
             Invite med 5+ 4
             Minimum
             Naturligt - Mangler hjælp i
             Forslag
             Invit
             Invit
             XY-NT
             Honnør 2. (E,K, D eller B). Typisk 3-2-4-4
             Naturligt 4-farve, vises før Hx i
             Naturlig, søger flere oplysninger
             Nat
             Nat
             Mild sleminvit med
             4-farve
             Non-serious
             Ingen sleminteresse
             CUE
             CUE
             CUE, typisk kun mild invit
             Naturligt, ikke mere sleminteresse
             RKCB-1430
             Mangler CUE - Svarer skal melde videre med CUE i
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen CUE i og
             CUE
             CUE
             Ingen sleminteresse
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonnører
             Ingen sleminteresse
             CUE
             CUE
             CUE, typisk kun mild invit
             Naturligt, ikke mere sleminteresse
             RKCB-1430
             Mangler CUE - Svarer skal melde videre med CUE i
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen CUE i og
             CUE
             CUE
             Ingen sleminteresse
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonnører
             Slutkontrakt
             Splint med
             Splint med
             Nat
             Nat
             typisk 3-2-4-4
             5-farve
             5-farve
             Ønske om at spille, 5-6 farve
             Ikke revers - Er invit med 4-4 i major, mens invit med 5-4 går over 2
             Minimum
             Minimum
             Maximum
             Maximum
             Balanceret invit
             5-5 inviterende - ikke til 3 NT
             5-5 inviterende - ikke til 3 NT
             Fastlægger , sleminvit
             CUE
             Afslag
             Forslag
             Splint med
             Slutkontrakt
             Stop
             Ønske om at spille
             Naturligt, ubalanceret
             Naturligt krav
             Naturligt invit
             4-4 i major, ikke invit
             Naturligt - benægter 5-farve i
             Naturligt - benægter 5-farve i
             12-14
             GF kan være 3-farve
             12-14 med hold i begge sort
             Nat. Ukrav
             Naturlig støtte
             15-17 typisk kort
             5-farve 7-9
             Nat, 4-4 i Major invit overfor 12-14 NT
             Gameforce med 5-farve i
             Naturligt, ubal åbning. 12-14
             Naturligt, typisk 5-farve 12-14 med honørkoncentration i
             Naturligt 12-14 NT, ingen sleminteresse
             Slutkontrakt
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
             Non-serious, typisk 12-14 med slempotentiale
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
             CUE (Splint) i typisk 15-17 ubal
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
             Tillæg - typisk 15-17 2-4-2-5
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
             CUE (Splint), typisk 15-17 ubal
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
             Splint med som trumf
             Splint med som trumf
             5-farve 10-12, invit overfor 12-14 NT
             Minimum
             Non-Serious
             CUE i
             CUE
             CUE
             Slutkontrakt
             Renonce
             Naturligt
             Renonce
             Renonce
             Slutkontrakt
             Naturligt - Viser en ubalanceret hånd med 5+ og 4+
             Tror det er bedste ståsted
             Naturligt
             Kontraktforbedring
             4. farve, GF
             15-17 med trippel
             5-5 i sort, ikke krav
             Inviterende
             Ingen udgangsinteresse
             Slutkontrakt
             5-6 i sort - Krav
             Forslag
             Naturlig præference
             4. Farve GF
             Hold i , bedre end 3NT
             Naturligt, mild sleminvit med dårlig farve
             Kan være 5-farve, hvis ikke nogen mere beskrivende melding
             Sleminvit med god 6-farve
             4-kortsstøtte, sleminvit
             Mild Sleminvit
             Forslag, typisk 7-8 farve omkring åbningsstyrke
             4-kortsstøtte, lidt tillæg
             Tillæg, men ikke hold i , ikke Hx i
             Typisk Hx i
             5-farve, kan være 5-5 i sort
             Hold i , ingen sleminteresse
             6-farve 5-8
             Slutkontrakt
             Rundekrav, søger yderligere oplysninger
             Inviterende
             Slutkontrakt
             4-kort støtte
             Inviterende
             Limithæv
             Splint med
             Krav med 6-farve
             Naturligt, dårlige slemkort
             CUE med
             CUE med
             Fit, og dårlige kort
             Inviterende
             Forslag til slutkontrakt
             Sleminvit med
             Renonce med -støtte
             Forslag til slutkontrakt, typisk, 7-8 farve, under åbningsstyrke
             Forslag til slutkontrakt, typdik 12-14 bal, eller ujævnt tilllæg
             12-14 NT - Præcis double
             XY-NT
             Obligatorisk
             To play
             Typisk 6-farve, inviterende
             Minimum
             Forslag
             To play
             Slutkontrakt
             Slut
             Re-invit
             Forslag
             Slutkontrakt
             Invit med 5+ + 4
             Minimum
             Minimum, uden fit
             Minimum, Hx
             Reinvit
             Slutkontrakt
             Invite med 5+ 4
             Minimum
             Naturligt - Mangler hjælp i
             Naturligt - Mangler hjælp i
             Forslag
             Invit
             Invite med 5+ 4
             Minimum
             Naturligt - Mangler hjælp i
             Forslag
             Invit
             Invit
             XY-NT
             Honnør 2. (E,K, D eller B). Typisk 3-2-4-4
             Naturligt 4-farve, vises før Hx i
             Naturlig, søger flere oplysninger
             Nat
             Nat
             Mild sleminvit med
             4-farve
             Non-serious
             Ingen sleminteresse
             CUE
             CUE
             CUE, typisk kun mild invit
             Naturligt, ikke mere sleminteresse
             RKCB-1430
             Mangler CUE - Svarer skal melde videre med CUE i
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen CUE i og
             CUE
             CUE
             Ingen sleminteresse
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonnører
             Ingen sleminteresse
             CUE
             CUE
             CUE, typisk kun mild invit
             Naturligt, ikke mere sleminteresse
             RKCB-1430
             Mangler CUE - Svarer skal melde videre med CUE i
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen CUE i og
             CUE
             CUE
             Ingen sleminteresse
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonnører
             Slutkontrakt
             Splint med
             Splint med
             Nat
             Nat
             typisk 3-2-4-4
             5-farve
             5-farve
             Ønske om at spille, 5-6 farve
             Ikke revers - Er invit med 4-4 i major, mens invit med 5-4 går over 2
             Minimum
             Minimum
             Maximum
             Maximum
             Balanceret invit
             5-5 inviterende - ikke til 3 NT
             5-5 inviterende - ikke til 3 NT
             Fastlægger , sleminvit
             CUE
             Afslag
             Forslag
             Splint med
             Slutkontrakt
             Stop
             Ønske om at spille
             5+ 12-15, benægter triple
             Nat, rundekrav
             typisk Hx i
             4. farve, udgangskrav
             Nat, invit
             Nat
             Krav med (Ellers var der støtte tidligere)
             Krav med
             4. Farve
             Nat
             Naturligt
             Krav med mindst 5-5 i rødt
             xx eller single honør i
             4. farve - ikke nogen god melding - måske et halvt hold i
             Forslag
             Krav med 6-farve
             4. farve krav
             Lidt hold i , typisk single eller renonce i
             Flere
             3-kortsstøtte
             Double eller Honør blank i
             Forslag
             Sleminvit med
             Nat, 4+
             Nat, ikke inviterende
             Nat, Udgangskrav, kan være 3-farve
             Naturligt inviterende
             Limit- med -støtte
             Splint med
             Krav, med 6-farve
             Forslag
             Jeg vil gerne spille 4
             Splint med -støtte
             Forslag
             Fastlægger som trumf
             Slutkontrakt
             Ægte revers eller 18-19 med 3-kortsstøtte i
             0-7
             Afblæser udgangskrav
             18-20 3-kortsstøtte i
             4. Farve uden hold
             4. Farve
             4+
             4-kortsstøtte i . 7(8) tabere
             LF-Trialbid
             Gameforcing
             Naturligt, honnør koncentration
             Naturligt, honnør koncentration
             Typisk 4-3-3-3
             Naturligt, honnør koncentration
             Dårlige slemkort, typisk uden esser
             LF-Trialbid
             LF-Trialbid
             Spær
             Non-serious
             Splint i
             Splint
             Splint
             Slutkontrakt
             Voidwood
             RKCB-1430
             Nat. 4 - GF
             Nat, hold i
             typisk 3 , og 7-9
             4. farve uden hold
             (5)6 farve
             4-kortsstøtte
             Nat, hold i , Fast arrival
             4+ -støtte og højest 4 tabere
             Sleminteresse uden splint
             Værdier
             Værdier
             Ekstra længde, typisk 5-5
             Typisk 2-4-2-5
             Ekstra
             Naturlig, typisk canape
             Minimum, ikke krav
             Non-serious 3NT
             Cue i
             Splint
             Splint
             Minimum, nok til udgang
             17-19 - 6-farve
             5(6)-farve,
             Nat
             Forslag
             Krav med støtte
             RKCB-1430
             Splint, 4 tabere, -støtte
             4+ -støtte og højest 6 tabere
             Non-serious
             CUE i
             CUE
             CUE
             Nat
             Splint, 4 tabere, -støtte
             Forslag - Typisk lang og kort i
             Sleminvit i
             CUE
             CUE
             CUE
             RKCB-1430
             1-4-1-7 med maks 4 tabere
             Renonce, 4-kortstøtte, 4 tabere
             4+ -støtte og højest 5 tabere
             4+ - Ukendt styrke
             Præcis 3-kortsstøtte i 12-17
             0-7
             6-9
             Nat. rundekrav
             Nat, Rundekrav - 4-farve i
             4. farve - udgangskrav, typisk 15-17
             12-14 NT
             Viser naturlig -åbning, ikke krav
             Nat, 4-farve, mindst invit
             Nat, invit
             7-9 5-farve i
             Inviterende
             5-farve i , GF
             Typisk den ubalancerede -åbning 12-14
             Naturligt, honørkoncentration, 12-14 NT
             Naturligt, honørkoncentration, 12-14 NT
             Naturligt, 12-14 NT uden sleminteresse
             CUE
             CUE
             CUE, typisk kun mild invit
             Naturligt, ikke mere sleminteresse
             RKCB-1430
             Mangler CUE - Svarer skal melde videre med CUE i
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen CUE i og
             CUE
             CUE
             Ingen sleminteresse
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonnører
             Non-serious
             CUE
             CUE
             CUE, typisk kun mild invit
             Naturligt, ikke mere sleminteresse
             RKCB-1430
             Mangler CUE - Svarer skal melde videre med CUE i
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen CUE i og
             CUE
             CUE
             Ingen sleminteresse
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonnører
             CUE - Typisk 15-17 Ubal (4-2-2-5)
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
             CUE (Splint) - Typisk 15-17 Ubal
             CUE
             CUE
             CUE, typisk kun mild invit
             Naturligt, ikke mere sleminteresse
             RKCB-1430
             Mangler CUE - Svarer skal melde videre med CUE i
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen CUE i og
             CUE
             CUE
             Ingen sleminteresse
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonnører
             Splint - typisk 15-17 ubal
             CUE
             CUE
             CUE, typisk kun mild invit
             Naturligt, ikke mere sleminteresse
             RKCB-1430
             Mangler CUE - Svarer skal melde videre med CUE i
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen CUE i og
             CUE
             CUE
             Ingen sleminteresse
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonnører
             Splint
             Splint
             Splint
             10-12 Inviterende over for 12-14 NT, 5-farve
             Naturligt forslag
             Renonce
             Renonce
             Renonce
             Slutkontrakt
             12-14 NT - Double
             XY-NT
             Obligatorisk
             5+4 Inviterende
             Inviterende, typisk 6-farve
             XY-NT
             Nat, 4-farve
             Hx, typisk 2-3-4-4
             xx i , typisk 2-3-4-4
             5-farve
             5-farve
             Naturligt - Ikke krav
             Ønske om at spille
             Inviterende
             5-5 invit, dog ikke til 3 NT
             5-5 invit, dog ikke til 3 NT
             5-5 invit, dog ikke til 3 NT
             Fastlægger og sleminviterende
             Afslag
             Cue
             CUE
             CUE
             RKCB
             Mangler -CUE
             CUE
             Spillemelding, CUE passede ikke særligt godt
             Cue
             Cue
             Slutmelding
             Nat, ubal, Under reversstyrke
             Nat, rundekrav
             Naturligt
             Hx i
             Naturligt, invit
             Nat
             Krav med
             Krav med - typisk 5-5
             4. farve fisker efter -præference
             Krav med
             Slutkontrakt
             Naturligt, ikke bedre beskrivende melding
             Krav med 5-5
             4. farve
             Krav med 6-farve
             Forslag
             Sleminvit med -støtte
             Nat, 4-kort
             Nat, rundekrav
             Nat, ikke inviterende
             Naturligt inviterende
             Limit- med -støtte
             Splint med -støtte
             Splint med -støtte
             Krav med 6-farve
             Forslag
             Fastlægger uden kortfarver
             Slutkontrakt
             Ægte revers eller 18-19 p med 3-kortsstøtte
             Reversrelæ 0-7, alt andet GF
             Udgang afblæst. Der dribles til slutkontrakt
             Nat. Gameforce, typisk kort
             6-farve, forcing
             5-6 i minor
             18-19 med 3-kortsstøtte
             Slutkontrakt
             Typisk 5(6) farve
             Hold i
             God 6-farve
             4. Farve med hold
             Nat
             4. farve
             Viser 18-19 med trippel spar
             Nat
             Naturlig støtte
             4. farve
             3-kortsstøtte og dermed 18-19
             Naturligt forslag
             Slutkontrakt
             4. Farve uden hold i
             Ægte revers
             Revers-relæ, 0-7
             Reversrelæ, udgang afblæst, der dribles til bedste kontrakt
             4. farve med hold i
             -støtte, 7-9
             4. Farve uden hold
             4-kortsstøtte, bedre end 4
             6-farve - Krav
             Naturligt, ingen sleminteresse
             Nat. Sleminvit, bedre end via 4. farve
             Splint med
             Dårlige slemkort med 4-kortsstøtte
             4+ kortsstøtte i 7(8) tabere
             Gameforce
             Honørkoncentration
             Honørkoncentration
             Honørkoncentration
             Typisk 4-3-3-3
             LF-Trialbid
             LF-Trialbid
             LF-Trialbid
             Spærrende
             Non-serious
             Splint
             Splint
             Splint
             Slutkontrakt
             RKCB-1430
             4+ kortsstøtte i - 4 tabere
             Positivt relæ
             Typisk 4-2-2-5
             RKCB-1430
             Ekstra længde i
             Nat, Typisk capane
             Naturligt, GF
             Minimum - Ikke krav
             Non-serious
             Honør CUE
             Splint
             Splint
             Kun lige tilstrækkeligt til udgang
             16-18 6-farve
             Nat, krav
             Forslag
             Single , Støtte og max 4 tabere
             Single , Støtte og max 4 tabere
             4+ kortsstøtte i - 6 tabere
             Non-serious
             CUE
             CUE
             CUE, typisk kun mild invit
             Naturligt, ikke mere sleminteresse
             RKCB-1430
             Mangler CUE - Svarer skal melde videre med CUE i
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen CUE i og
             CUE
             CUE
             Ingen sleminteresse
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonnører
             CUE
             CUE
             CUE
             Slutkontrakt
             Forslag, typisk lang klør og kort
             4-1-1-7 og max 4 tabere
             Renonce , Støtte og max 4 tabere
             Renonce , Støtte og max 4 tabere
             4+ kortsstøtte i - 5 tabere
             6-8(9) jævne, eller -farve
             12-14 NT
             XY-NT - Overføring til for derefter at passe eller afgive en inviterende melding
             Obligatorisk
             Svag med
             Inviterende med +
             Inviterende med lang
             Udgangskrav med , benægter 4-farve i major
             Nat. Honørkoncentration
             Slutkontrakt
             Nat. Honørkoncentration
             Slutkontrakt
             Typisk 3-3-3-4
             Nat. værdier
             Slutkontrakt
             4-kortsstøtte, slemegnede kort
             Kun ude på at tjekke hold
             CUE, meget gode slemkort, fx 3 esser
             Hvile, fisker efter major CUE
             CUE
             CUE, mangler -CUE
             RKCB-1430
             Slutmelding, mangler -kontrol
             RKCB-1430
             Nat, udgangskrav, længere
             4-kortsstøtte
             4-kortsstøtte, ikke slemegnede kort
             Nat, udgangskrav, længere
             Invit
             Minimum
             Slutkontrakt
             Udgangskrav, længere
             Fastlægger
             Værdier, typisk advance cue med
             Ingen sleminteresse
             Sleminviterende med
             Ingen sleminteresse
             Splint med ruder
             Splint med ruder
             Slutmelding
             Naturligt 12-15 med
             Inviterende, men ikke krav
             Nat, (kan være holdvisende), længere
             Hold i
             Nat, 4-kortsstøtte
             Nat, (kan være holdvisende), længere
             Naturligt, typisk kort
             Naturligt
             Støtte
             Støtte
             Invit, typisk lang
             To Play
             To Play
             Nat. Spærrende
             Nat krav, ingen sidefarver
             Naturligt revers
             Revers relæ 5-7
             Udgang afblæst, der dribles til slutkontrakt
             "4. farve" - Viser 13+ varianten
             7-9 og hold i begge major
             Naturlig støtte 7-8(9)
             Naturligt støtte 7-9
             Splint med , stadig 6-9
             Splint med , stadig 6-9
             13+ og ruderstøtte
             Naturligt revers
             Revers relæ 5-7
             Udgang afblæst, der dribles til bedste kontrakt
             Naturligt med hold i
             6-farve, sleminviterende
             Seminaturligt, kort
             Nat
             3-kortstøtte 8-9
             Slutkontrakt
             Beder om CUE
             Splint
             Splint
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Naturligt 5-6 farve
             4-kortsstøtte
             13+ med naturlig ruderfarve
             4-kortstøtte, typisk med 4-4 i minor, 13+
             Naturligt revers
             5-7 Negativ
             Naturlig støtte, typisk 3 og under åbningshånd
             Naturligt, under åbningshånd
             Viser 13+ typisk med lang ruder
             ?
             Loadet i rødt, typisk hånden der ville invitere med over for 12-14NT og med godt hjerterhold
             4-kortsstøtte, 13+
             Semibal invit over 6-8 for med lang
             Nat, mild sleminvit
             6-farve 16-19, ingen major-farver
             6-8 dårlige
             Nat, 10+ ruder
             4+ , Åbningshånd med længere
             Typisk gående eller semigående farve, uden -hold og uden støtte i /
             Nat, 6-farve
             Nat, forslag
             Last train, sleminvit med
             4+ , Åbningshånd med længere
             Forslag, typisk 6-8 gode
             Støtte, ikke krav
             CUE med
             CUE med
             CUE med
             Forslag, forventer 6-8 Bal hos makker
             9-11 balancerede uden major. Ikke inviterende overfor 12-14NT, og som regel hold i begge major
             12-14 eller naturlig -åbning der tror 1 NT er bedst
             Beder om preference mellem minorfarverne. Typisk 5+ og 4+
             GF, naturlig fortsættelse. Typisk undersøgelse af minorslem.
             5-farve, ikke krav
             5-farve, ikke krav
             Naturligt invit. Ubalanceret med , og kan have majorsidefarve
             Inviterende med lang
             Inviterende med længde i
             Slutkontrakt
             GF med 5+(4), ingen major
             12-14 NT - Ikke primær -støtte
             Viser værdier og udelukker ikke slem i
             Viser værdier og udelukker ikke slem i
             Naturlig sleminvit
             triple , ikke slemegnede kort
             Naturligt, værdier i farven
             Værdier, evt. advance CUE
             Værdier, evt. advance CUE
             RKCB-1430
             Værdier, evt. advance CUE
             Nat. Forslag
             Naturligt, værdier i farven
             Naturligt, værdier i farven
             Dårlige slemkort, typisk double
             Fastlægger , beder om CUE
             Splint
             Splint
             Splint
             Naturlig slutkontrakt
             Ukendt singleton - Minimum (12-14)
             Ukendt renonce - Minimum (12-14)
             Ukendt singleton - tillæg(15+)
             Ukendt renonce- Tillæg (15+)
             Minimum uden kortfarver 12-14
             Holdvisende på vej mod 3 NT - Kan være advance cue
             Holdvisende på vej mod 3 NT - Kan være advance CUE
             Ønske om at spille
             Fastlægger , beder om CUE
             CUE
             CUE
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonører
             Tillæg uden kortfarver - 15-17
             Tillæg uden kortfarver 18+
             Minimum uden kortfarver, typisk 6-3-2-2 eller 7-2-2-2
             Svag major, eller GF i med præcis 4
             Søger majorfarven
             Svag med
             Svag med
             ? (Kunne være præcis 2-2-4-5)
             Viser den stærke variant
             ?
             ? Bør vel være splint
             ? Bør vel være splint
             Forventer den svage variant hos makker og ønske om at spille - Naturlig fortsættelse
             GF i med præcis 4
             Naturlig - Viser den naturlige -åbning
             12-14 NT, 3-4 farve i
             Sleminviterende
             Værdier, typisk ikke noget i
             Værdier, typisk ikke noget i
             Slutkontrakt
             Lang klør, Evt. 12-14 med 5-farve i
             Naturlig - Viser den naturlige -åbning
             Holdvisende på vej mod 3 NT - Kan være advance cue
             Holdvisende på vej mod 3 NT - Kan være advance CUE
             Ønske om at spille
             Fastlægger , beder om CUE
             CUE
             CUE
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonører
             4-kortsstøtte med tillæg
             Non-serious 3NT
             -CUE med
             CUE med
             CUE med
             Voidwood
             Slem uegnede kort
             Splint med -støtte
             12-14 NT - Double
             fastlægger , Kræver CUE
             Renonce og -støtte
             4-kortsstøtte og minimum
             RKCB-1430
             GF i med præcis 4
             12-14 NT, 3-4
             Ubal, nat -åbning
             Holdvisende på vej mod 3 NT - Kan være advance cue
             Holdvisende på vej mod 3 NT - Kan være advance CUE
             Ønske om at spille
             Fastlægger , beder om CUE
             CUE
             CUE
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonører
             Naturligt, typisk kort i
             Naturligt, typisk kort i
             4-kortsstøtte
             12-14 double
             4-kortsstøtte, minimum ingen sleminteresse
             9-11 HP og -støtte
             Naturligt ønske om at spille
             Naturligt ønske om at spille
             Holdvisende på vej mod 3 NT
             Holdvisende - Mangler typisk hjerterhold
             Naturligt slutbud
             Sleminvit - Beder om CUE
             Spær 5-8 5+
             6-farve 9-11 - Invit overfor 12-14 NT
             Forslag
             Sleminvit
             Reinivit
             RKCB-1430
             6-farve 9-11 - Invit overfor 12-14 NT
             Forslag
             Accept
             RKCB-1430
             6-farve 9-11 - Invit overfor 12-14 NT
             Forslag
             Accept
             RKCB-1430
             13-15 HP uden major, eller 4-3-3-3, hold i begge major
             Naturligt sleminvit
             Spær
             Begge major, ingen slem,interesse
             Naturligt forslag
             Naturlig ønske om at spille
             Efter esser
             To play
             To play
             Slutkontrakt
 1            Unbalanced, Marmic or 5+
  2           6-9
   2NT          Naturligt inviterende
   3          Naturligt, med gode kort
    3         Minimum ingen udgangsinteresse
   3          Konkurrerende
   3          Splint
   3          Søger yderligere oplysninge, især -hold
  2NT           Limitstøtte, ingen major
   3          Naturligt, Rundekrav
   3          Ønske om at spille
   3          Søger hjerterhold til 3NT
   3NT          Nat, typisk 14+ semibal
   4          Fastlægger og beder om CUE
    4         CUE
     4NT        RKCB-1430
    4         CUE
     4NT        RKCB-1430
    4NT         Benægter i princippet CUE men må være for god til 5
    5         CUE
  3           Spær
             0-5
             4+, 6+ HP
             4+ , hvis 3-kortstøtte i . så er der tillæg
             Naturlig 6-9
             Naturligt, 4-1-4-4 eller 4-0-5-4, og ikke krav
             Typisk 6-farve i
             Tillæg med 3
             4. farve - GF
             Mest beskrivende melding - Skraldespanden
             Hx i
             5 og dermed 6-farve i
             Hold i , lover ikke tillæg
             Naturligt, sleminviterende
             Sleminvit
             6-farve
             CUE
             Dårlige slemkort - typisk kort
             CUE
             CUE
             Dårlige slemkort double
             Sleminvit
             Slutkontrakt - Ingen sleminteresse
             Slutkontrakt
             Tillæg uden god melding - typisk 4-2-5-2/4-1-5-3
             Tillæg, 6+
             Tillægshånden, der var for god til 2 i forrige melderunde
             Spar-støtte, tillæg
             Nat, forslag - Stærkere end 3 NT i forrige runde
             CUE
             Nat, sleminvit
             Dobbelthold i ingen sleminteresse, typisk en minimums marmic
             præference
             Typisk 4-3-5-1 med tillæg, ellers støttes 1. gang
             Ingen udgangsinteresse
             5-8 6-farve
             4-kortstøtte
             Inviterende
             3-kortsstøtte, tillæg
             Naturlig slutkontrakt
             Slutkontrakt
             Splint med -støtte
             Limithæv
             Krav med
             Limit
             Unserious 3NT
             Slutkontrakt
             Nat
             Renonce med -støtte
             Sleminvit med 4+ , typisk længere
             Slutkontrakt
             Nat
             5-4 i minor, ikke triple , evt. Marmic med single
             5 + 5
             Præference
             Præference
             4. Farve udgangskrav
             Naturligt, hold i
             Sleminvit med 3-kortsstøtte
             Honnør-CUE i
             CUE, kan være dribling
             Dårlige slemkort
             I princippet 6-6 men kan være for at vise en god farve
             Ingen andre meldinger der dur
             Typisk Hx i
             Tillæg, uden god melding
             Meninmum, og dobbelthold i
             Naturligt invit
             Limit-
             Limit-
             6-Farve GF
             Splint med
             6-farve i
             5-8 6-farve i
             Nat krav
             Inviterende
             Nat, krav
             Limit- invit
             6. farve krav
             Splint med -støtte, 4-kortsstøtte, men 5+
             Forslag
             Splint med -støtte, 4-kortsstøtte, men 5+
             Sleminvit
             Ønske om at spille
             3 eller 4-kortsstøtte
             Nat
             Relæ
             4-kortsstøtte ukendt single
             3-kortsstøtte, men lover single
             4-kortsstøtte minimum
             4-kortsstøtte, ukendt renonce
             6-3-2-2
             LF-trial
             LF-trial
             Spær
             Forslag med kun 4-farve i
             Slutkontrakt
             Naturligt Gameforce
             4. farve med hold i
             4. farve uden hold i
             2-3 minimum
             5-farve
             Slutkontrakt
             6-farve
             Nat
             Typisk 2-farvet, + og dårlige kort
             Splint i med -støtte
             Fastlægger
             CUE
             CUE
             RKCB-1430
             RKCB-1430
             -støtte, 4 tabere
             Naturligt, typisk længere , behøver 1-2 honører hos makker
             Naturligt, god farve
             Naturligt, fastlægger
             CUE - Viser godt i , men er trumf
             Forslag til slutkontrakt
             Typisk double
             Naturligt - 4+
             Hvile, typisk stærk balanceret
             Non-serious
             CUE i
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
             CUE i
             CUE i
             CUE i - Typisk en god farve
             Ikke slemegnede kort
             Non-serious - ser kun slem med optimale kort hos makker - ingen kortfarver
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
             Splint i
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
             Splint i
             Splint i - til trods for det er makkers farve
             CUE
             CUE
             RKCB-1430
             Minimum, ingen sleminteresse
             VoidWood
             RKCB-1430 med
             Nat. 17+
             Præference ikke krav
             Naturligt krav
             4. Farve
             Naturligt forslag
             Naturligt krav
             Naturlig sleminvit
             6-farve, 16-18
             Minimum
             Krav med 5+
             Naturligt
             Forslag
             Naturligt krav
             CUE
             CUE
             RKCB-1430
             Naturligt forslag, typisk 6-7 farve og 6-8 HP
             -støtte, 6 tabere
             Non-serious
             CUE i
             CUE
             CUE
             Nat
             RKCB-1430
             RKCB-1430
             Mangler -CUE, makker skal fortsætte, hvis han
             RKCB-1430
             CUE
             Benægter mellemliggende CUE
             Voidwood
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
             Splint, 4 tabere
             Non-serious
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
             Lang ruder, og typisk kort
             CUE med
             Hvile
             CUE
             RKCB-1430
             CUE
             RKCB-1430
             Sleminvit
             Nat, typisk 7-8 farve
             Splint 4-tabere
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
             Typisk 1-4-7-1
             Støtte, 5 tabere
             VoidWood
             VoidWood
             4+, 6+ HP
             4+, 11-15 HP
             4. farve
             Ønske om spille
             Ønske om at spille
             Ønske om at spille
             Naturligt inviterende
             Splint med som trumf
             Limithæv
             Inviterende
             Krav med
             Naturlig slutmelding
             Renonce med som trumf
             Sliminviterende
             Naturlig slutmelding
             Naturlig slutmelding
             Naturligt
             Max. 8 hcp
             præference
             4. farve
             Double
             Hold i
             Sleminvit - dårligere end 4 direkte
             Sleminvit
             Naturligt
             6-Farve
             Dårlige slemkort, kortfarve i
             CUE
             CUE
             CUE
             Dårlige slemkort, typisk double
             Slutkontrakt
             5-5 i minor
             Skraldespand, kan være 1-3-5-4 uden -hold
             Tillæg, kan være 1-3-5-4 uden -hold
             Tillægshånd med triple
             Godt hold i , minimum
             Svag med
             Naturligt inviterende
             Typisk 6-farve
             5-4 i major, rundekrav
             6-farve 5-8(9)
             Naturligt invit
             Naturligt udgangskrav
             9-11 og -støtte
             Naturligt, på vej mod 3NT
             Hold i
             Kort-farve og -støtte
             Krav, med 6-farve
             Slutkontrakt
             Sleminvit, typisk længere
             Renonce og -støtte
             Forslag til slutkontrakt
             RKCB-1430
             Revers, 4+ - 16+ HP
             Reversrelæ, 5-7
             Reversrelæ, udgang afblæst, der dribles til bedste kontrakt
             4. Farve med hold i
             4. farve uden hold i
             7-9 -støtte
             4-kortsstøtte, bedre end 4
             Reinvit, kan være slemgående
             Minimum
             Non-serious
             CUE i
             CUE
             CUE
             Ingen minor CUE
             CUE
             CUE
             Slutmelding
             Voidwood
             6-farve krav
             Naturligt, ingen sleminteresse
             Splint med
             Nat, sleminvit, bedre end via 4. Farve
             CUE
             CUE
             RKCB-1430
             RKCB-1430
             Dårlige slemkort med 4-kortsstøtte
             3-4 , 12-14(15)
             Relæ
             4-kortsstøtte, ukendt single
             3-kortsstøtte, men lover single
             4-kortstøtte, ukendt renonce
             4-kortstøtte, minimum
             6-3-2-2
             LF-trial
             LF-trial
             LF-trial
             Spærrende
             Forslag over for 3-kortsstøtte
             Splint
             Sleminvit med 5+ og 4+
             Splint
             Slutkontrakt
             4+ , max 4 tabere
             Gameforcing med 4+ - typisk 5-5, eller 3-kortsstøtte til
             Præference
             4. farve, søger typisk 3-kortsstøtten
             3-kortsstøtte, evt- Hx uden -hold
             Naturligt med hold i
             Naturligt
             Ekstra længde i
             6-farve
             Forslag
             CUE med
             6-farve 16-18(19)
             Splint med -støtte
             4+, 6 tabere
             Ingen udgangsinteresse
             Unserious 3NT
             CUE
             Honør CUE
             CUE
             Slutkontrakt
             RKCB
             Forslag til at spille. Typisk lang og kort
             Split med -støtte
             Typisk 4-1-7-1, gode kort
             Renonce i og -støtte
             4+ - 5 tabere
             RKCB-1430
             6-11 uden major, uden støtte og uden 5-farve i
             Nat
             Minimum, bedst
             Naturlig præference
             6-farve
             Nat. revers
             Nat. revers
             Inviterende
             Naturligt krav
             Nat. Gameforce, undtagen hvis der genmeldes 3
             Minimum
             Nat, 4-farve
             4. Farve uden hold i
             4. Farve uden hold i
             Naturlig støtte
             Naturligt, langsomme hold
             Nat, 4-farve
             4. Farve
             Nat, ingen major
             Nat, ikke krav
             GF med 4-kortsstøtte
             Naturligt tillæg, GF
             4. farve
             4. farve med hold
             6-farve - kan være minimumsvarianten
             4-kortsstøtte
             4. farve - søger flere oplysninger
             Hold i
             CUE
             RKCB-1430
             Naturligt tillæg, GF
             4. farve med hold
             6-farve, som regel minimumsvarianten
             4-kortsstøtte
             4. farve uden hold
             4-farve, naturlig
             Forslag, dårlige slemkort
             Fastlægger , kræver CUE eller RKCB
             Tillæg, kort , typisk 14+ Marmic
             Støtte - Krav til 3 NT eller 4
             4-kortsstøtte
             Naturligt, på vej mod 3 NT, kan være adv. CUE
             Naturligt, på vej mod 3 NT, kan være adv. CUE
             Hold i
             CUE, viser 3 var adv. CUE
             RKCB-1430
             Forslag
             Ikke krav
             Tillæg, 6-farve
             Single med -støtte
             Single med -støtte
             Lang , typisk kort
             Naturlig støtte, tillæg uden kortfarver
             Fastlægger , beder om CUE
             Renonce med -støtte
             Renonce med -støtte
             Gameforce med -støtte
             Minimum (11-14), ukendt single
             Relæ - spørger efter single
             Single
             Single
             Single
             Minimum, ukendt renonce
             Tillæg - Ukendt singleton
             Spørger efter single
             Single
             Forslag, typisk med spild i single-farven
             Single
             Forslag, typisk med spild i single-farven
             Single
             Forslag, typisk med spild i single-farven
             Tillæg - Ukendt renonce
             Minimum uden kortfarver 12-14, typisk 5-4-2-2
             Slutkontrakt
             CUE
             Beder om CUE eller er det invit ?
             CUE
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Tillæg uden kortfarver - 15-17
             Tillæg uden kortfarver 18+
             minimum uden kortfarver - typisk 6-3-2-2 eller 7-2-2-2
             4-farve + primær -støtte - Gameforcing
             Naturligt, tillæg
             Minimum - typisk semibalanceret
             Naturligt tillæg
             Typisk marmic med kort og minimum
             Slutkontrakt
             CUE
             Beder om CUE eller er det invit ?
             CUE
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Naturlig støtte
             Splint, men vel med som trumf
             minimum, 6-7 farve
             Splint med
             ?
             Støtte, ingen sleminteresse
             4-farve + primær -støtte - Gameforcing
             Minimum og semibalanceret
             Naturligt - tillæg
             Minimum, typisk marmic med kort
             Slutkontrakt
             CUE
             Beder om CUE eller er det invit ?
             CUE
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Naturligt tillæg
             Naturligt
             6-7 , minimum
             CUE med
             ?
             CUE med
             Naturligt - ingen sleminteresse
             RKCB-1430
             Balanceret 9-11 med 4-kortsstøtte
             Holdvisende, kan være advance CUE
             Intet af interesse i Major
             Holdvisende
             Fisker efter hold i
             Slutkontrakt
             CUE med
             Ikke mere at tilføje
             RKCB-1430
             Holdvisende
             Splint
             Ønske om at spille
             Holdvisende - kan være advance CUE
             Holdvisende - Kan være advance CUE
             Naturlig, hold i
             CUE med
             Hvile
             CUE
             CUE
             Nat
             Cue - længde i
             Typisk kortfarve i eller ingen kortfarver i major
             Kortfarve
             Kortfarve
             Inviterende
             Splint
             Splint
             RKCB
             Renonce i
             Slutmelding
             Ubalanceret limit hæv 9-11
             Ønske om at spille
             Holdvisende - kan være advance CUE
             Holdvisende - Kan være advance CUE
             Naturlig, hold i
             CUE med
             Hvile
             CUE
             CUE
             Nat
             Cue - længde i
             Typisk kortfarve i eller ingen kortfarver i major
             Kortfarve
             Kortfarve
             Inviterende
             Splint
             Splint
             RKCB
             Renonce i
             Slutmelding
             4+ begrænset til 8HP
             Inviterende med god 6-farve, 9-11 HP
             Forslag
             Nat, typisk 5-5 i minor
             Slutkontrakt
             RKCB-1430
             Inviterende med god 6-farve, 9-11 HP
             Forslag
             Naturligt krav, typisk 5-5
             Sleminvit
             Undiscussed, burde være last train med
             Accept
             RKCB-1430
             13-15 uden major (eller 4-3-3-3) - Hold i begge major
             Ingen sleminteresse
             Nat. sleminvit
             Nat. sleminvit
             Begge major, ingen sleminteresse
             Spær
             Naturlig ønske om at spille, Typisk KDxxxxxx
             Naturlig ønske om at spille, Typisk KDxxxxxx
             Efter Esser
             To play
 1            5+ 11-21 HP
  1NT           6-11, semiforcing
   Pass          Typisk 5-3-3-2
             Naturligt 11-15 eller 16+
             typisk 3-1-5-4 og 6-9
             Bekræfter at 2 var naturlig, svarer sætter slutkontrakt
             16-17 inviterende
             Minimum
             Naturligt, semikrav
             Naturligt, semikrav
             Naturlig præference, typisk double, 6-9
             5-5 i minor 6-9
             Naturligt 10-12
             5-farve 9-11
             6-farve 9-11
             Nat. 6-farve
             Spar-stopper, evt advance CUE
             Forslag
             5-5 i minor 10-12
             Naturligt begrænset til 15
             0-8 - foretrækker 2 fremfor 2
             Typisk double , 6-9
             Max med -støtte
             Naturligt inviterende
             Nat, 10-11 HP
             Naturlig støtte, bedre hånd melder 2
             (5)6-farve 12-15
             5-5 i minor
             Naturligt - Inviterende
             Konstruktiv
             Konstruktiv
             Konstruktiv
             Ikke krav, men typisk 5-6 og en svag hånd
             minimum med hold i begge minor
             Forslag med hold i begge minor
             5+-5+ mindst invit
             5+-5+ Mindst inviterende
             Krav med , enten 3 NT eller 4
             Fordelingspræget Invit til 4
             18-19 jævne
             Slutkontrakt
  2           Omvendt Toronto
   2          A real opening bid, but not enough to force to game opposite a limit raise. Could be a prelude to a natural game try. Denies slam interest.
   2          Less than a full opening bid. Responder is expected to pass unless he has an extraordinary hand.
   2          Natural slam try. Start with 2 to make a natural game try.
   2NT          Balanced game force. Opener is suggesting 3NT (instead of 4) as a final contract.
   3          Natural slam try. Start with 2 to make a natural game try.
   3          Natural slam try. Start with 2 to make a natural game try.
   3          Natural slam try. Start with 2 to make a natural game try.
   3          Splint - Sleminteresse
   3NT          Kraftigt forslag til slutkontrakt
   4          Splint - Sleminteresse
   4          Splint - Sleminteresse
   4          To play. Responder, having limited his hand by his failure to opening the bidding, must pass.
  2           Naturligt, 10-11
  2           Not allowed
             0-5
             Nat, 4+
             15-17 NT
             XY-NT
             XY-NT
             Nat, typisk lidt offshape 1NT
             3-kortsstøtte
             Typisk 2-5-3-3
             Sleminvit, mangler typisk 2 af 4 tophonnører
             Nat, afslag
             CUE
             CUE
             CUE
             Slutkontrakt
             Slutkontrakt
             Efter esser
             Nat, typisk lidt offshape 1NT
             Nat, typisk lidt offshape 1NT
             Minimum, typisk 2-5-3-3 og dårlige slemkort
             Slutkontrakt
             Slutkontrakt
             Inviterende
             5-5 og invit til farvekontrakt
             5-5 og invit til farvekontrakt
             Fastlægger og sleminviterende
             Fastlægger og sleminviterende
             Slutkontrakt
             Slurkontrakt, typisk 9-11 med 6(5)-3 i major
             Slutkontrakt
             Kan være dribling med 5332
             5-7 5-farve
             4. farve - Udgangskrav
             Skraldespandsmeldingen
             Naturligt, -hold
             Ekstra , typisk 6-5 og dårlige kort
             Tillæg uden god melding
             Konfirmerer 6-farve i
             xx eller en af de 3 tophonnører i
             CUE
             CUE
             CUE, typisk kun mild invit
             Naturligt, ikke mere sleminteresse
             RKCB-1430
             Mangler CUE - Svarer skal melde videre med CUE i
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen CUE i og
             CUE
             CUE
             Ingen sleminteresse
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonnører
             Naturligt, typisk kort
             Fornyet 4.farve
             Typisk xx i
             Slutkontrakt
             CUE med
             CUE med
             Slutkontrakt
             Slutkontrakt
             Typisk Hx
             Naturligt, rundekrav med hold i
             Mild sleminvit med
             Gode kort, men ikke noget i
             3-kortsstøtte med åbningshånd
             Naturligt, sleminvit beder om CUE
             Forslag, typisk en 15-17 NT med 5-farve i
             Forslag
             Hold i , bedre end 3 NT
             Sleminvit med
             6-farve, søger bedste kontrakt
             Nat
             Rimelige kort til slem
             5-5 i -
             Tillæg uden god melding
             Tillæg med 6-farve
             Naturligt, god 6-farve, kort
             Forslag
             Naturligt, sleminvit med
             Last trin, sleminvit med
             3-kortsstøtte, tillæg idet der ellesr støttes første gang
             Hold i , dårlige slemkort
             Præference
             Inviterende, typisk 17-18
             Naturligt, kan være 18-19 med 5-farve i
             Stop
             Slutkontrakt, tror 4 er bedre
             6-farve, 5-8
             Invit
             4. farve
             Naturligt inviterende
             Inviterende