5-Card major 2/1 GF

Default principles
Systemet er baseret på 5-Card Major med store NT'er som viser 15-17 HP Balancerede - Det er tilladt at have en dårlig 5-farve i major.

De vigtigste principper for systemet er
 • Efter åbning 1, som er naturlig eller 12-14 NT, anvendes transfer svar.
 • Der kan åbnes med 1 med 5-5 i sort og en minimumsåbning.
 • 1 er altid ubalanceret, og alle marmic hænder som ikke har single åbner med 1 .
 • På åbning 1/ bruges omvendt minor.
 • Der anvendes udgangskrævende 2NT på major.
 • 18-19 jævne vises via åbning 2 .
 • Der anvendes MULTI 2, som indeholder 20-21/24-25 BAL og udgangskrav med .
 • 2 / viser 4-farve og mindst 5-farve i minor - Styrken er 8-11.
 • 2NT viser 5-5 i minor 8-11.
 • Åbning 4/ i 1. og 2. hånd er Namyats. i 3. og 4. hånd er det naturligt efter spillestik
 • Splint bruges i mange forskellige situationer.
 • Langt de fleste doblinger er af oplysende karakter.
 • I defensiven anvendes Michaels Cuebid, Leaping og Non-leaping Michaels, og svage springindmeldinger.
 • I gunstig zonestilling spærres der hårdt, hvorimod i zonen forholdsvis sundt.
 • Der inviteres hårdt, og tages blødt imod.
 • Der støttes ofte på 3-farver.
 • Reversmeldinger er udgangskrav undtagen efter "afmelding" fra både åbner og svarer.
 • Svarers revers er altid udgangskrav.
 • 4. farve er udgangskrav.
Offensive bidding
OFFENSIVEN

Åbner
1-trinnet
Der spilles med sunde og naturlige åbninger. 1/ viser altid 5-farve. 1 NT er 15-17 og kan indeholde en dårlig 5-farve i major. Åbning 1 er enten en 12-14 NT eller naturligt. 12-14 NT kan ikke indeholde major 5-farve, men kan godt have 6-farve i klør, eller 5-farve i . Med en dårlig hånd kan man åbne 1 med 5-5 i sort, dog vil man i 3. hånd ofte foretrække at åbne med 1. Der skelnes sjældent på farvekvaliteten, dog vil 3. håndsåbninger ofte være udspilsdirigerende, hvis det er minimumsåb­ninger. Med marmic fordelingen 4-4-1-4 åbnes med 1, og andre marmic-hænder åbnes med 1. Efter 1 viser genmelding 1NT 15-17. Efter åbning 1/ og 2 over 1 svar (GF) viser 2NT 15-19 (3 er checkback) - her viser spring til 3NT 12-14 jævne.

2-trinnet
18-19 jævne ligger under 2, det er her muligt at stå i 2/ idet svarer laver transfer med 0-5 hænder. 2 indeholder også stærke balancerede hænder, samt alle udgangskrævende hænder, der ikke har som primær farve. 2NT på 2-åbningen viser 5 kontroller, og endelig er det muligt at vise en 22+ ubalnaceret hånd under 2
2 er Multi - svag med en majorfarve, stærk balanceret eller krav med - Der anvendes 2NT som stærkt relæ med krydsvendte svar (Plauken).
2 Major viser 4-farve med længere minor, her er 2NT et stærkt relæ, hvor 4 i viste minor fastlægger minorfarven som trumf, mens alt andet er med fokus på majorfarven. 2 NT viser begge minor og under en åbningshånd. Her bruges korresponderende major til at undersøge håndtype etc.

3-trinnet
Der spilles med spærreåbninger efter 2-3-4-5 reglen.
Spærreåbninger på 3-trinnet med 6 farve i første og anden hånd forekommer på ellers flawless hænder. I tredje hånd er der mere råderum. Spærrestilen i 1. hånd alene ude er aggressiv.
Følgende elementer er flaws på spærrehænder:
 1. Mange honnører i sidefarverne – specielt esser.
 2. Esset i spærrefarven.
 3. Side 4-farver i major (eller honnør tredje).
 4. Renoncer.
3UT-åbningen i 1. og 2. position viser en sund spærreåbning i en af minorfarver. Der kræves en 7-farve med 2 af de 3 tophonnører. I 3. og 4. Position er det gambling, som makker forventes at passe til.

4-trinnet
På 4. trinnet spilles Namyats: 4/ i 1. og 2. position vises en konstruktiv 4/ åbning: 
 • 7+ farve med max 1 taber. 
 • 2 eller 3 af 5 esser.
 • kontrol (E, K, Single eller renonce) i mindst 2 sidefarver.
 • Højst ét es eller en konge uden for trumffarven.
 • 8-9 spillestik.
Den mellemliggende farve viser sleminvit, typisk med 2 Esser.

4 NT spørger efter specifikke esser

Svarer
Minor-åbninger
Der anvendes transfersvar på 1, og en form for omvendt minor. 1 viser 6-8 HP, eller -farve. Efter transfersvar og accept, der viser præcis 3-kortsstøtte og 12-17, kan svarer springe til 2NT, der lover 5-farve i major og få beskrevet håndtypen. Her vil tillægshånden melde på 4-trinnet enten en splint eller genmelding af minorfarven, der viser 6-3-2-2. Har åbningshånden støtte viser 2 Major, 7(8) tabere, mens 3 Ma viser 6 tabere, og 4 Ma viser 5 tabere. Med 4 tabere eller færre afgives enten en splint eller der meldes 2 NT, der benægter kortfarver.
Gameforcing hænder med major og længere minor, vil normalt vise minorfarven først, for senere at reversere og på den måde vise fordeling. 1-1NT er naturligt 9-11 med hold i begge major, og ikke inviterende overfor en evt. 12-14 NT Efter omvendt minor på åbning 1/ anvendes trinsvar (Se nedenfor). Dog er der efter 1-2 et ekstra trin idet 2 viser 12-14 NT - herefter naturlig fortsættelse. Efter åbning 1 er 2 udgangskrav med mindre, der genmeldes 3.
Efter minoråbning er spring til 3/ inviterende, mens spring til 4/ er naturligt. Hvis svarer har 5 i minor og 4 i major, meldes minor-farven først, såfremt hånden er stærk nok til at reversere, og dermed kræve til udgang - Bemærk dog muligheden for at springe til 2/ efter minoråbning, der viser åbningsfarven med præcis 4-farve i majorfarven. Efter åbning 1 er spring til 3 inviterende overfor 12-14 NT.

Major-åbninger
På major spilles 2NT som gameforce, samt Bergen raises (3 bedre end 3). Spring i modsat major er limitstøtte med 3-kortsstøtte.
På majoråbning er ny farve på 2-trinnet udgangskrav, og 1 NT er derfor 6-11(12). Der spilles en form for checkback efter svaret 1NT, hvor 2 enten er 16+, eller naturligt.
Efter forhåndspas bruges Omvendt Toronto på majoråbninger, mens ny farve ikke længere er udgangskrav, men bare 10-11 - svaret 1 NT er dermed heller ikke længere krav.
Efter åbning 1 Major er genmelding af NT 15-17 (eller 15-19 efter GF)

1NT-system
1NT-systemet er baseret på marionet-stayman og transfer. 2 er en slags minorstayman. 3-trinnet er sleminviterende transfers. Systemet anvendes også efter indmelding 1NT i alle poistioner

2NT-system
2NT-systemet er baseret på Amerikansk Stayman, Transfer og minor-stayman. 4-trinnet er transfer på sleminviterende hænder.

3NT-system
3NT-systemet er Baron og Flint (4 er en svagt hånd). Ny farve er sleminviterende, og åbner kan afslå med 4NT, men acceptere ved at svare som om der var spurgt med RKCB-1430. I Baron-sekvenser vises fit ved at melde på 5-trinnet, der samtidigt er svar som om der var spurgt med RKCB-1430

Svar på Multi
2/ er pass correct, mens 3/ er naturligt med egen farve. 2 NT er et stærkt relæ, hvor der anvendes X-vendte svar. 3/ er inviterende over for den svage major. 4/ forventer en svag major og beder om henholdsvis overføring (4) og direkte visning af multifarven (4). 4/er ønske om at spille med egen farve.

Svar på åbning 2/
3/ er pass correct, mens 2 NT er et stærkt relæ, som også indeholder den gode invit. 3/ er naturligt og mild invit

Svar på 2NT
3/ er naturligt, mens 4/ er spærrende. 3/ er sleminvit med den korresponderende minorfarve, mens 4/ er ønske om at spille.

Spærreåbninger
Ny farve er som udgangspunkt krav. Efter spærreåbninger spilles RKC (4 spørger, dog 4 efter en 3-åbning) med reduceret svar, første trin er 0, derefter 1 es uden, 1 es med trumf dame, 2 esser uden, 2 esser med trumfdame (som altid bør være præcis EKD i trumf).

4. farve
4. farve er udgangskrav. I situationer, hvor der allerede er skabt udgangskrav og det er muligt at melde 2NT bruges det til at vise hold i 4. farve, mens 4. farve melding vil benægte hold. Efter 4. farve er genmeldingen af åbningsfarven skraldespandsmeldingen. I de sekvenser der allerede er benægtet 3-kortsstøtte vil støtte til svarer typisk vise Hx

Åbners spring til 2 NT
Viser primær støtte og en hånd med maks 4 tabere. Det vil typisk være en 5-4-2-2 hånd med 18-20, idet der ellers vil blive afgivet en splint.

Principper efter omvendt minor og 2 NT på major
Der anvendes trinsvar efter følgende struktur:
 1. Minimum og ukendt single.
 2. Minimum og ukendt renonce.
 3. Tillæg og ukendt single.
 4. Tillæg og ukendt renonce.
 5. Minimum uden kortfarver.
 6. Tillæg uden kortfarver.
 7. Ekstra tillæg uden kortfarver.
 8. 7-2-2-2 eller evt. 6-3-2-2.
Svarer kan derefter afgive relæ for at få oplyst kortfarven, og svarene følger Bekkasin-principper, dvs. 1. trin er laveste farve, 2. trin midterste farve og 3. trin højeste farve.

Majorstøtte
Der spilles med langfarvetrialbids, hvilket også kan bruges på slemgående hænder

Reversrelæ
Revers fra åbner er 16+, og vi spiller med reversrelæ for at kunne afgøre om vi skal i udgang. Principperne er som følger:
Vi spiller det i disse 4 sekvenser
 • 1 - 1 - 2
 • 1 - 1 - 2
 • 1 - 1 - 2
 • 1 - 1 - 2
men ikke i sekvenserne
 • 1 - 1 - 2
 • 1 - 1 - 2
der er udgangskrav. Billigste melding viser 0-7, med mulighed for at opvurdere de 7 - dog kan man 4+ støtte og passende kortfarver hoppe til udgang, som også viser under 7 HP.
Når svarer har vist svaghed, kan åbner ligeledes melde relæ-farven for at afblæse udgangsforsøg. Derefter dribles til bedste kontrakt.
Som positivt svar til reversmeldingen har man som svarer følgende muligheder
 1. Genmelding af egen farve - 5-farve
 2. 2NT som 4.farve og lover hold i uvist farve. Kan indeholde sleminvit med 3-kortstøtte til åbningsfarven, følger op med støtte på 4-trinnet
 3. 4. farve kan indeholde sleminvit med 3-kortstøtte til åbningsfarven, følger op med støtte på 4-trinnet.
 4. Støtte til åbningsfarven på 3-trinnet - typisk 3-kortstøtte, begrænset til under åbningsstyrke - 3NT er stadig en mulig slutkontrakt.
 5. Støtte til åbningsfarven på 4-trinnet - typisk åbningshånd med præcis 4-farve i major og 4-kortsstøtte.
 6. Støtte til reversfarven på 3-trinnet.
 7. Spring i egen farve, viser en farve med max 1 taber.
 8. Spring i 4. farve er splint med støtte til 3. farve (NB. husk at 1-1*-2*-3 er 4.farve, idet 2 ville vise svaghed, og dermed skal man melde 4 som splint (typisk renonce).
Generelt er spring til 4-trækket renonce, mens 1-1*-2*-3 vel egentlig ikke eksisterer, idet 2 kan indeholde 3-kortstøtte i .

Efter 2 NT på en reversmelding
Svarers muligheder er følgende:
 • 4. farve viser tillæg, typisk 3-farve
 • Genmelding af åbningsfarven - Typisk 6 farve
 • Genmelding af reversfarven - 5 farve
 • Støtte til svarers farve, typisk 2 eller 3 afhængig af tidligere meldeforløb
 • 3NT = Minimum, typisk 16-18 (dårlige)
Efter 4. farve som benægter hold er principperne næsten de samme, dog vil 3 NT have en lidt videre range.

Svarers 2. melding
Som udgangspunkt er ny farve altid krav, og det betyder at spring i 3. farve er splint med støtte til sidst meldte farve. Vi spiller også med at spring i 4. farve er splint med støtte til 3. farve - og generelt viser splint 4-kortsstøtte med mindre det specifikt er benægtet tidligere i meldeforløbet. Normalt vil støtte til åbningsfarven i 2. melderunde være krav med 3-kortsstøtte, med mindre det er en naturligt præference. Dog er meldeforløbet 1-1-2x-3, præcist inviterende, med 3-kortsstøtte og typisk en god 6-farve i

Slemundersøgelser
Der anvendes RKCB-1430 og Voidwood, tilsat splinters og cuebids. I sekvenser, hvor der er fundet major-fit bruges 3NT som non-serious slemforsøg, og CUE-bids bliver dermed tvungne, hvis de kan afgives under trumffarven - dette gælder i alle situation, hvor der er en kendt 8-kortsfit af begge parter. Er fitten i er der byttet rundt på 3NT og 3, så 3 er Non-serious, mens 3NT er Cue/splint i .

Vi spiller 4NT som RKCB-1430 på alle trumffarver Når man spørger efter trumfdame meldes trumffarven uden trumfdamen billigst muligt, og andre meldinger viser noget ikke tidligere vist + trumfdame. Hvor både 5 NT og 6 i trumf er en mulighed lover 5 NT tillæg i form af lavhonnører. Som svar på 5 NT som lover det hele vises ikke tidligere viste kontroller, og det gælder i resten af meldeforløbet Når spørger ikke melder 5 NT, men ny farve, er det spørgsmål efter 3. omgangskontrol, og reelt kun 2 mulige svar, 6 eller 7 i trumffarven. bemærk dog at det i given kontekst bare viser en ikke vist kontrol.

De samme principper anvendes også i forbindelse med VoidWood og RKC på spærremeldinger.

Ligger svaret på RKCB-1430 over trumffarven er 5 altid transfer til 5NT, så vi kan stå i 5NT, hvis der mangler 2 Esser. Det bør dog tilstræbes at vi ikke kommer i den situation ved at lade den rigtige hånd spørge. Det kan fx. være at afgive et CUE på 5-trinnet i stedet for at spørge, som logisk må vise at man ikke kan tåle alle svar på RKCB-1430.

Splint
Der anvendes splint i mange situationer, og især, hvor det er muligt at afgive krav på anden måde vil et spring være splint. Med mindre det specifikt er benægtet viser en splint altid mindst 4 trumfer.

 Transfersekvenser
 Især i forbindelse med NT-systemerne spilles der transfer, og der skelnes mellem 2 typer af transfer.

Sleminviterende transfer
Øvrige transfers

For de sleminviterende transfers som fx. 1NT - 3, der er sleminvit med , gælder princippet at accept af transfer viser mindst mild interesse, mens billigste NT-melding er afslag. Ny farve er typisk en stiktagende farve, fx EKDxx - som tommelfinger regel er længde + antal tophonører mindst 7. Der spilles derefter naturligt, og ikke med genoverføring

For øvrige transfers gælder at accept af transfer typisk er det dårligste man kan melde, mens brud af transfer viser fit og CUE i den meldte farve - i denne situation spille med genoverføring - melder hånden der skulle lave genoverføring i stedet farve, er det et CUE i den underliggende farve. Der spilles med genoverførimg også selv om det hidtidige meldeforløb alligevel har placeret kontrakten på den forkerte hånd (for at minimere huskestoffet).

 
Bidding diagrams
Opening bids:
Pass 0-11 HP
1 12-14 NT, marmic with single or 5+
1 Unbalanced, Marmic or 5+
1 5+ 11-21 HP
1 5+ 11-21 HP
1NT 15-17 HP, 5-Card major allowed
2 Balanceret 18-19/22-23/26-27, GF eller any 22+
2 Svag Major/Balanceret 20-21/24-25/GF med
2 4(5) - 5(6) Minor 8-11 HP
2 4(5) - 5(6) Minor 8-11 HP
2NT 5-5 Minor 8-11HP - evt. 5-4 uz i 3. hånd
3 6-7 , 3-10 HP, Rule 2-3-4-5
3 6-7 , 3-10 HP, Rule 2-3-4-5
3 6-7 , 3-10 HP, Rule 2-3-4-5
3 6-7 , 3-10 HP, Rule 2-3-4-5
3NT God minorspær, typisk semigående eller gående farve
4 Namyats, Strong 4 bid
4 Namyats, Strong 4 bid
4 Spær efter 2-3-4-5 reglen
4 Spær efter 2-3-4-5 reglen
4NT Spørger efter specifikke esser
5 Spær efter 2-3-4-5 reglen
5 Spær efter 2-3-4-5 reglen


After bidding 1
  Pass             0-5

  1             4+ - Ukendt styrke
  1           Præcis 3-kortsstøtte, op til 17 hp
   Pass          0-7
   1          Relæ, spørger om håndtype
    1NT         12-14
             XY-NT
             Obligatorisk
             To play
             Typisk 6-farve, inviterende
             Minimum
             Forslag
             To play
             Slutkontrakt
             Slut
             Re-invit
             Forslag
             Slutkontrakt
             Invit med 5+ + 4
             Minimum
             Minimum, uden fit
             Minimum, Hx
             Reinvit
             Slutkontrakt
             Invite med 5+ 4
             Minimum
             Naturligt - Mangler hjælp i
             Naturligt - Mangler hjælp i
             Forslag
             Invit
             Invite med 5+ 4
             Minimum
             Naturligt - Mangler hjælp i
             Forslag
             Invit
             Invit
             XY-NT
             Honnør 2. (E,K, D eller B). Typisk 3-2-4-4
             Naturligt 4-farve, vises før Hx i
             Naturlig, søger flere oplysninger
             Nat
             Nat
             Mild sleminvit med
             4-farve
             Non-serious
             Ingen sleminteresse
             CUE
             CUE
             CUE, typisk kun mild invit
             Naturligt, ikke mere sleminteresse
             RKCB-1430
             Mangler CUE - Svarer skal melde videre med CUE i
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen CUE i og
             CUE
             CUE
             Ingen sleminteresse
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonnører
             Ingen sleminteresse
             CUE
             CUE
             CUE, typisk kun mild invit
             Naturligt, ikke mere sleminteresse
             RKCB-1430
             Mangler CUE - Svarer skal melde videre med CUE i
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen CUE i og
             CUE
             CUE
             Ingen sleminteresse
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonnører
             Slutkontrakt
             Splint med
             Splint med
             Nat
             Nat
             typisk 3-2-4-4
             5-farve
             5-farve
             Ønske om at spille, 5-6 farve
             Ikke revers - Er invit med 4-4 i major, mens invit med 5-4 går over 2
             Minimum
             Minimum
             Maximum
             Maximum
             Balanceret invit
             5-5 inviterende - ikke til 3 NT
             5-5 inviterende - ikke til 3 NT
             Fastlægger , sleminvit
             CUE
             Afslag
             Forslag
             Splint med
             Slutkontrakt
             Stop
             Ønske om at spille
    2         Naturligt, ubalanceret
     2        Naturligt krav
     2NT        Naturligt invit
   1NT          4-4 i major, ikke invit
   2          Naturligt - benægter 5-farve i
   2          Naturligt - benægter 5-farve i
    2         12-14
    2         GF kan være 3-farve
    2NT         12-14 med hold i begge sort
    3         Nat. Ukrav
    3         Naturlig støtte
    3NT         15-17 typisk kort
   2          5-farve 7-9
   2          Nat, 4-4 i Major invit overfor 12-14 NT
   2NT          Gameforce med 5-farve i
    3         Naturligt, ubal åbning. 12-14
    3         Naturligt, typisk 5-farve 12-14 med honørkoncentration i
    3         Naturligt 12-14 NT, ingen sleminteresse
     4        Slutkontrakt
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
    3         Non-serious, typisk 12-14 med slempotentiale
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
    3NT         CUE (Splint) i typisk 15-17 ubal
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
    4         Tillæg - typisk 15-17 2-4-2-5
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
    4         CUE (Splint), typisk 15-17 ubal
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
   3          Splint med som trumf
   3          Splint med som trumf
   3          5-farve 10-12, invit overfor 12-14 NT
    Pass         Minimum
    3         Non-Serious
    3NT         CUE i
    4         CUE
    4         CUE
    4         Slutkontrakt
   3          Renonce
   3NT          Naturligt
   4          Renonce
   4          Renonce
   4          Slutkontrakt
  1           Naturligt - Viser en ubalanceret hånd med 5+ og 4+
   Pass          Tror det er bedste ståsted
   1NT          Naturligt
    2         Kontraktforbedring
    2         4. farve, GF
    2         15-17 med trippel
    2         5-5 i sort, ikke krav
    2NT         Inviterende
     Pass        Ingen udgangsinteresse
     3NT        Slutkontrakt
    3         5-6 i sort - Krav
    3NT         Forslag
   2          Naturlig præference
   2          4. Farve GF
    2NT         Hold i , bedre end 3NT
     3        Naturligt, mild sleminvit med dårlig farve
    3         Kan være 5-farve, hvis ikke nogen mere beskrivende melding
     3        Sleminvit med god 6-farve
     3        4-kortsstøtte, sleminvit
     4        Mild Sleminvit
     4        Forslag, typisk 7-8 farve omkring åbningsstyrke
     4        4-kortsstøtte, lidt tillæg
    3         Tillæg, men ikke hold i , ikke Hx i
    3         Typisk Hx i
    3         5-farve, kan være 5-5 i sort
    3NT         Hold i , ingen sleminteresse
   2          6-farve 5-8
    Pass         Slutkontrakt
    2NT         Rundekrav, søger yderligere oplysninger
    3         Inviterende
    4         Slutkontrakt
   2          4-kort støtte
   2NT          Inviterende
   3          Limithæv
   3          Splint med
   3          Krav med 6-farve
    3NT         Naturligt, dårlige slemkort
    4         CUE med
    4         CUE med
    4         Fit, og dårlige kort
   3          Inviterende
   3NT          Forslag til slutkontrakt
   4          Sleminvit med
   4          Renonce med -støtte
   4          Forslag til slutkontrakt, typisk, 7-8 farve, under åbningsstyrke
   4          Forslag til slutkontrakt, typdik 12-14 bal, eller ujævnt tilllæg
  1NT           12-14 NT - Præcis double
   2          XY-NT
    2         Obligatorisk
     Pass        To play
     2        Typisk 6-farve, inviterende
      Pass       Minimum
      2NT       Forslag
       3      To play
       3NT      Slutkontrakt
        Pass     Slut
      3       Re-invit
      3NT       Forslag
      4       Slutkontrakt
     2        Invit med 5+ + 4
      Pass       Minimum
      2NT       Minimum, uden fit
      3       Minimum, Hx
      3       Reinvit
      4       Slutkontrakt
     3        Invite med 5+ 4
      Pass       Minimum
      3       Naturligt - Mangler hjælp i
      3       Naturligt - Mangler hjælp i
      3NT       Forslag
      4       Invit
     3        Invite med 5+ 4
      Pass       Minimum
      3       Naturligt - Mangler hjælp i
      3NT       Forslag
      4       Invit
      4       Invit
   2          XY-NT
    2         Honnør 2. (E,K, D eller B). Typisk 3-2-4-4
    2         Naturligt 4-farve, vises før Hx i
     2NT        Naturlig, søger flere oplysninger
     3        Nat
     3        Nat
     3        Mild sleminvit med
     3        4-farve
      3NT       Non-serious
       4      Ingen sleminteresse
             CUE
             CUE
             CUE, typisk kun mild invit
             Naturligt, ikke mere sleminteresse
             RKCB-1430
             Mangler CUE - Svarer skal melde videre med CUE i
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen CUE i og
             CUE
             CUE
             Ingen sleminteresse
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonnører
      4       Ingen sleminteresse
             CUE
             CUE
             CUE, typisk kun mild invit
             Naturligt, ikke mere sleminteresse
             RKCB-1430
             Mangler CUE - Svarer skal melde videre med CUE i
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen CUE i og
             CUE
             CUE
             Ingen sleminteresse
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonnører
     3NT        Slutkontrakt
     4        Splint med
     4        Splint med
     4        Nat
     4        Nat
    2NT         typisk 3-2-4-4
    3         5-farve
    3         5-farve
   2          Ønske om at spille, 5-6 farve
   2          Ikke revers - Er invit med 4-4 i major, mens invit med 5-4 går over 2
    2NT         Minimum
    3         Minimum
    3NT         Maximum
    4         Maximum
   2NT          Balanceret invit
   3          5-5 inviterende - ikke til 3 NT
   3          5-5 inviterende - ikke til 3 NT
   3          Fastlægger , sleminvit
    3         CUE
    3NT         Afslag
    4         Forslag
   3          Splint med
   3NT          Slutkontrakt
    Pass         Stop
   4          Ønske om at spille
  2           5+ 12-15, benægter triple
   2          Nat, rundekrav
    2         typisk Hx i
    2         4. farve, udgangskrav
    2NT         Nat, invit
     Pass        Nat
     3        Krav med (Ellers var der støtte tidligere)
     3        Krav med
     3        4. Farve
     3NT        Nat
    3         Naturligt
     3        Krav med mindst 5-5 i rødt
      3       xx eller single honør i
      3       4. farve - ikke nogen god melding - måske et halvt hold i
      3NT       Forslag
     3        Krav med 6-farve
     3        4. farve krav
      3NT       Lidt hold i , typisk single eller renonce i
      4       Flere
      4       3-kortsstøtte
      4       Double eller Honør blank i
     3NT        Forslag
     4        Sleminvit med
    3         Nat, 4+
   2          Nat, ikke inviterende
   2          Nat, Udgangskrav, kan være 3-farve
   2NT          Naturligt inviterende
   3          Limit- med -støtte
   3          Splint med
   3          Krav, med 6-farve
    3NT         Forslag
     4        Jeg vil gerne spille 4
   3          Splint med -støtte
   3NT          Forslag
   4          Fastlægger som trumf
   4          Slutkontrakt
  2           Ægte revers eller 18-19 med 3-kortsstøtte i
   2          0-7
    2         Afblæser udgangskrav
    3         18-20 3-kortsstøtte i
   2          4. Farve uden hold
   2NT          4. Farve
   3          4+
  2           4-kortsstøtte i . 7(8) tabere
   2          LF-Trialbid
   2NT          Gameforcing
    3         Naturligt, honnør koncentration
    3         Naturligt, honnør koncentration
    3         Typisk 4-3-3-3
    3         Naturligt, honnør koncentration
    3NT         Dårlige slemkort, typisk uden esser
   3          LF-Trialbid
   3          LF-Trialbid
   3          Spær
   3          Non-serious
   3NT          Splint i
   4          Splint
   4          Splint
   4          Slutkontrakt
   4          Voidwood
   4NT          RKCB-1430
  2           Nat. 4 - GF
   2NT          Nat, hold i
   3          typisk 3 , og 7-9
   3          4. farve uden hold
   3          (5)6 farve
   3          4-kortsstøtte
   3NT          Nat, hold i , Fast arrival
  2NT           4+ -støtte og højest 4 tabere
   3          Sleminteresse uden splint
    3         Værdier
    3         Værdier
    3         Ekstra længde, typisk 5-5
    3NT         Typisk 2-4-2-5
    4         Ekstra
   3          Naturlig, typisk canape
   3          Minimum, ikke krav
   3          Non-serious 3NT
   3NT          Cue i
   4          Splint
   4          Splint
   4          Minimum, nok til udgang
  3           17-19 - 6-farve
   3          5(6)-farve,
   3          Nat
   3NT          Forslag
   4          Krav med støtte
   4NT          RKCB-1430
  3           Splint, 4 tabere, -støtte
  3           4+ -støtte og højest 6 tabere
   3          Non-serious
   3NT          CUE i
   4          CUE
   4          CUE
   4          Nat
  3           Splint, 4 tabere, -støtte
  3NT           Forslag - Typisk lang og kort i
   4          Sleminvit i
    4         CUE
    4         CUE
    4         CUE
    4NT         RKCB-1430
  4           1-4-1-7 med maks 4 tabere
  4           Renonce, 4-kortstøtte, 4 tabere
  4           4+ -støtte og højest 5 tabere

  1             4+ - Ukendt styrke
  1           Præcis 3-kortsstøtte i 12-17
   Pass          0-7
   1NT          6-9
   2          Nat. rundekrav
   2          Nat, Rundekrav - 4-farve i
    2         4. farve - udgangskrav, typisk 15-17
    2NT         12-14 NT
    3         Viser naturlig -åbning, ikke krav
   2          Nat, 4-farve, mindst invit
    2NT         Nat, invit
   2          7-9 5-farve i
    3         Inviterende
   2NT          5-farve i , GF
    3         Typisk den ubalancerede -åbning 12-14
    3         Naturligt, honørkoncentration, 12-14 NT
    3         Naturligt, honørkoncentration, 12-14 NT
    3         Naturligt, 12-14 NT uden sleminteresse
             CUE
             CUE
             CUE, typisk kun mild invit
             Naturligt, ikke mere sleminteresse
             RKCB-1430
             Mangler CUE - Svarer skal melde videre med CUE i
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen CUE i og
             CUE
             CUE
             Ingen sleminteresse
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonnører
    3NT         Non-serious
             CUE
             CUE
             CUE, typisk kun mild invit
             Naturligt, ikke mere sleminteresse
             RKCB-1430
             Mangler CUE - Svarer skal melde videre med CUE i
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen CUE i og
             CUE
             CUE
             Ingen sleminteresse
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonnører
    4         CUE - Typisk 15-17 Ubal (4-2-2-5)
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
    4         CUE (Splint) - Typisk 15-17 Ubal
             CUE
             CUE
             CUE, typisk kun mild invit
             Naturligt, ikke mere sleminteresse
             RKCB-1430
             Mangler CUE - Svarer skal melde videre med CUE i
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen CUE i og
             CUE
             CUE
             Ingen sleminteresse
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonnører
    4         Splint - typisk 15-17 ubal
             CUE
             CUE
             CUE, typisk kun mild invit
             Naturligt, ikke mere sleminteresse
             RKCB-1430
             Mangler CUE - Svarer skal melde videre med CUE i
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen CUE i og
             CUE
             CUE
             Ingen sleminteresse
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonnører
   3          Splint
   3          Splint
   3          Splint
   3          10-12 Inviterende over for 12-14 NT, 5-farve
   3NT          Naturligt forslag
   4          Renonce
   4          Renonce
   4          Renonce
   4          Slutkontrakt
  1NT           12-14 NT - Double
   2          XY-NT
    2         Obligatorisk
     2        5+4 Inviterende
     2        Inviterende, typisk 6-farve
   2          XY-NT
    2         Nat, 4-farve
    2         Hx, typisk 2-3-4-4
    2NT         xx i , typisk 2-3-4-4
    3         5-farve
    3         5-farve
   2          Naturligt - Ikke krav
   2          Ønske om at spille
   2NT          Inviterende
   3          5-5 invit, dog ikke til 3 NT
   3          5-5 invit, dog ikke til 3 NT
   3          5-5 invit, dog ikke til 3 NT
   3          Fastlægger og sleminviterende
    3NT         Afslag
    4         Cue
     4        CUE
      4       CUE
       4NT      RKCB
      4       Mangler -CUE
     4        CUE
     4        Spillemelding, CUE passede ikke særligt godt
    4         Cue
    4         Cue
   3NT          Slutmelding
  2           Nat, ubal, Under reversstyrke
   2          Nat, rundekrav
    2         Naturligt
    2         Hx i
    2NT         Naturligt, invit
     Pass        Nat
     3        Krav med
     3        Krav med - typisk 5-5
     3        4. farve fisker efter -præference
     3        Krav med
     3NT        Slutkontrakt
    3         Naturligt, ikke bedre beskrivende melding
     3        Krav med 5-5
     3        4. farve
     3        Krav med 6-farve
     3NT        Forslag
     4        Sleminvit med -støtte
    3         Nat, 4-kort
   2          Nat, rundekrav
   2          Nat, ikke inviterende
   2NT          Naturligt inviterende
   3          Limit- med -støtte
   3          Splint med -støtte
   3          Splint med -støtte
   3          Krav med 6-farve
   3NT          Forslag
   4          Fastlægger uden kortfarver
   4          Slutkontrakt
  2           Ægte revers eller 18-19 p med 3-kortsstøtte
   2          Reversrelæ 0-7, alt andet GF
    2         Udgang afblæst. Der dribles til slutkontrakt
    2NT         Nat. Gameforce, typisk kort
    3         6-farve, forcing
    3         5-6 i minor
    3         18-19 med 3-kortsstøtte
    3NT         Slutkontrakt
   2          Typisk 5(6) farve
    2NT         Hold i
     3        God 6-farve
   2NT          4. Farve med hold
    3         Nat
    3         4. farve
    3         Viser 18-19 med trippel spar
    3NT         Nat
   3          Naturlig støtte
    3         4. farve
    3         3-kortsstøtte og dermed 18-19
     3NT        Naturligt forslag
     4        Slutkontrakt
   3          4. Farve uden hold i
  2           Ægte revers
   2          Revers-relæ, 0-7
    2NT         Reversrelæ, udgang afblæst, der dribles til bedste kontrakt
   2NT          4. farve med hold i
   3          -støtte, 7-9
   3          4. Farve uden hold
   3          4-kortsstøtte, bedre end 4
   3          6-farve - Krav
   3NT          Naturligt, ingen sleminteresse
   4          Nat. Sleminvit, bedre end via 4. farve
   4          Splint med
   4          Dårlige slemkort med 4-kortsstøtte
  2           4+ kortsstøtte i 7(8) tabere
   2NT          Gameforce
    3         Honørkoncentration
    3         Honørkoncentration
    3         Honørkoncentration
    3         Typisk 4-3-3-3
   3          LF-Trialbid
   3          LF-Trialbid
   3          LF-Trialbid
   3          Spærrende
   3NT          Non-serious
   4          Splint
   4          Splint
   4          Splint
   4          Slutkontrakt
   4NT          RKCB-1430
  2NT           4+ kortsstøtte i - 4 tabere
   3          Positivt relæ
    3NT         Typisk 4-2-2-5
     4NT        RKCB-1430
    4         Ekstra længde i
   3          Nat, Typisk capane
   3          Naturligt, GF
   3          Minimum - Ikke krav
   3NT          Non-serious
   4          Honør CUE
   4          Splint
   4          Splint
   4          Kun lige tilstrækkeligt til udgang
  3           16-18 6-farve
   3          Nat, krav
   3NT          Forslag
  3           Single , Støtte og max 4 tabere
  3           Single , Støtte og max 4 tabere
  3           4+ kortsstøtte i - 6 tabere
   3NT          Non-serious
             CUE
             CUE
             CUE, typisk kun mild invit
             Naturligt, ikke mere sleminteresse
             RKCB-1430
             Mangler CUE - Svarer skal melde videre med CUE i
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen CUE i og
             CUE
             CUE
             Ingen sleminteresse
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonnører
   4          CUE
   4          CUE
   4          CUE
   4          Slutkontrakt
  3NT           Forslag, typisk lang klør og kort
  4           4-1-1-7 og max 4 tabere
  4           Renonce , Støtte og max 4 tabere
  4           Renonce , Støtte og max 4 tabere
  4           4+ kortsstøtte i - 5 tabere

  1             6-8(9) jævne, eller -farve
  1NT           12-14 NT
   2          XY-NT - Overføring til for derefter at passe eller afgive en inviterende melding
    2         Obligatorisk
     Pass        Svag med
     3        Inviterende med +
     3        Inviterende med lang
   2          Udgangskrav med , benægter 4-farve i major
    2         Nat. Honørkoncentration
     3NT        Slutkontrakt
    2         Nat. Honørkoncentration
     3NT        Slutkontrakt
    2NT         Typisk 3-3-3-4
    3         Nat. værdier
     3NT        Slutkontrakt
    3         4-kortsstøtte, slemegnede kort
     3NT        Kun ude på at tjekke hold
      4       CUE, meget gode slemkort, fx 3 esser
       4      Hvile, fisker efter major CUE
       4      CUE
       4      CUE, mangler -CUE
        4NT     RKCB-1430
        5     Slutmelding, mangler -kontrol
       4NT      RKCB-1430
   2          Nat, udgangskrav, længere
    3         4-kortsstøtte
    4         4-kortsstøtte, ikke slemegnede kort
   2          Nat, udgangskrav, længere
   2NT          Invit
    Pass         Minimum
    3NT         Slutkontrakt
   3          Udgangskrav, længere
    3         Fastlægger
    3         Værdier, typisk advance cue med
    3NT         Ingen sleminteresse
   3          Sleminviterende med
    3NT         Ingen sleminteresse
   3          Splint med ruder
   3          Splint med ruder
   3NT          Slutmelding
  2           Naturligt 12-15 med
   2          Inviterende, men ikke krav
   2          Nat, (kan være holdvisende), længere
    2NT         Hold i
    3         Nat, 4-kortsstøtte
   2          Nat, (kan være holdvisende), længere
    2NT         Naturligt, typisk kort
    3         Naturligt
    3         Støtte
    3         Støtte
   2NT          Invit, typisk lang
    3         To Play
    3         To Play
   3          Nat. Spærrende
   3          Nat krav, ingen sidefarver
  2           Naturligt revers
   2          Revers relæ 5-7
    2         Udgang afblæst, der dribles til slutkontrakt
   2          "4. farve" - Viser 13+ varianten
   2NT          7-9 og hold i begge major
   3          Naturlig støtte 7-8(9)
   3          Naturligt støtte 7-9
   3          Splint med , stadig 6-9
   3          Splint med , stadig 6-9
   4          13+ og ruderstøtte
  2           Naturligt revers
   2          Revers relæ 5-7
    2NT         Udgang afblæst, der dribles til bedste kontrakt
   2NT          Naturligt med hold i
    3         6-farve, sleminviterende
    3         Seminaturligt, kort
    3NT         Nat
   3          3-kortstøtte 8-9
    3NT         Slutkontrakt
    4         Beder om CUE
    4         Splint
    4         Splint
    4NT         RKCB-1430
    5         Voidwood
    5         Voidwood
   3          Naturligt 5-6 farve
   3          4-kortsstøtte
   3          13+ med naturlig ruderfarve
   4          4-kortstøtte, typisk med 4-4 i minor, 13+
  2           Naturligt revers
   2NT          5-7 Negativ
   3          Naturlig støtte, typisk 3 og under åbningshånd
   3          Naturligt, under åbningshånd
   3          Viser 13+ typisk med lang ruder
   3          ?
   3NT          Loadet i rødt, typisk hånden der ville invitere med over for 12-14NT og med godt hjerterhold
   4          4-kortsstøtte, 13+
  2NT           Semibal invit over 6-8 for med lang
   3          Nat, mild sleminvit
  3           6-farve 16-19, ingen major-farver
   Pass          6-8 dårlige
   3          Nat, 10+ ruder
   3          4+ , Åbningshånd med længere
    4         Typisk gående eller semigående farve, uden -hold og uden støtte i /
     4        Nat, 6-farve
     4        Nat, forslag
     4        Last train, sleminvit med
   3          4+ , Åbningshånd med længere
   3NT          Forslag, typisk 6-8 gode
   4          Støtte, ikke krav
   4          CUE med
   4          CUE med
   4          CUE med
  3NT           Forslag, forventer 6-8 Bal hos makker

  1NT             9-11 balancerede uden major. Ikke inviterende overfor 12-14NT, og som regel hold i begge major
  Pass           12-14 eller naturlig -åbning der tror 1 NT er bedst
  2           Beder om preference mellem minorfarverne. Typisk 5+ og 4+
  2           GF, naturlig fortsættelse. Typisk undersøgelse af minorslem.
  2           5-farve, ikke krav
  2           5-farve, ikke krav
  2NT           Naturligt invit. Ubalanceret med , og kan have majorsidefarve
  3           Inviterende med lang
  3           Inviterende med længde i
  3NT           Slutkontrakt

  2             GF med 5+(4), ingen major
  2           12-14 NT - Ikke primær -støtte
   2          Viser værdier og udelukker ikke slem i
   2          Viser værdier og udelukker ikke slem i
   2NT          Naturlig sleminvit
    3         triple , ikke slemegnede kort
    3         Naturligt, værdier i farven
     3        Værdier, evt. advance CUE
      3       Værdier, evt. advance CUE
       4NT      RKCB-1430
     3        Værdier, evt. advance CUE
     3NT        Nat. Forslag
    3         Naturligt, værdier i farven
    3         Naturligt, værdier i farven
    3NT         Dårlige slemkort, typisk double
   3          Fastlægger , beder om CUE
   3          Splint
   3          Splint
   3          Splint
   3NT          Naturlig slutkontrakt
  2           Ukendt singleton - Minimum (12-14)
  2           Ukendt renonce - Minimum (12-14)
  2NT           Ukendt singleton - tillæg(15+)
  3           Ukendt renonce- Tillæg (15+)
  3           Minimum uden kortfarver 12-14
   3          Holdvisende på vej mod 3 NT - Kan være advance cue
   3          Holdvisende på vej mod 3 NT - Kan være advance CUE
   3NT          Ønske om at spille
   4          Fastlægger , beder om CUE
   4          CUE
   4          CUE
   4          CUE
   4NT          RKCB-1430
   5          Voidwood
   5          Voidwood
   5          Voidwood
   5NT          Meld storeslem med 2 af 3 tophonører
  3           Tillæg uden kortfarver - 15-17
  3           Tillæg uden kortfarver 18+
  3NT           Minimum uden kortfarver, typisk 6-3-2-2 eller 7-2-2-2

  2             Svag major, eller GF i med præcis 4
  2           Søger majorfarven
   Pass          Svag med
   2          Svag med
   2NT          ? (Kunne være præcis 2-2-4-5)
   3          Viser den stærke variant
   3          ?
   3          ? Bør vel være splint
   3          ? Bør vel være splint
  3           Forventer den svage variant hos makker og ønske om at spille - Naturlig fortsættelse

  2             GF i med præcis 4
  2           Naturlig - Viser den naturlige -åbning
  2NT           12-14 NT, 3-4 farve i
   3          Sleminviterende
   3          Værdier, typisk ikke noget i
   3          Værdier, typisk ikke noget i
   3NT          Slutkontrakt
  3           Lang klør, Evt. 12-14 med 5-farve i
  3           Naturlig - Viser den naturlige -åbning
             Holdvisende på vej mod 3 NT - Kan være advance cue
             Holdvisende på vej mod 3 NT - Kan være advance CUE
             Ønske om at spille
             Fastlægger , beder om CUE
             CUE
             CUE
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonører
  3           4-kortsstøtte med tillæg
   3          Non-serious 3NT
   3NT          -CUE med
   4          CUE med
   4          CUE med
   4          Voidwood
   4          Slem uegnede kort
  3           Splint med -støtte
  3NT           12-14 NT - Double
  4           fastlægger , Kræver CUE
  4           Renonce og -støtte
  4           4-kortsstøtte og minimum
   4NT          RKCB-1430

  2             GF i med præcis 4
  2NT           12-14 NT, 3-4
  3           Ubal, nat -åbning
             Holdvisende på vej mod 3 NT - Kan være advance cue
             Holdvisende på vej mod 3 NT - Kan være advance CUE
             Ønske om at spille
             Fastlægger , beder om CUE
             CUE
             CUE
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonører
  3           Naturligt, typisk kort i
  3           Naturligt, typisk kort i
  3           4-kortsstøtte
  3NT           12-14 double
  4           4-kortsstøtte, minimum ingen sleminteresse

  2NT             9-11 HP og -støtte
  Pass           Naturligt ønske om at spille
  3           Naturligt ønske om at spille
  3           Holdvisende på vej mod 3 NT
  3           Holdvisende - Mangler typisk hjerterhold
  3NT           Naturligt slutbud
  4           Sleminvit - Beder om CUE

  3             Spær 5-8 5+

  3             6-farve 9-11 - Invit overfor 12-14 NT
  3NT           Forslag
  4           Sleminvit
  4           Reinivit
  4NT           RKCB-1430

  3             6-farve 9-11 - Invit overfor 12-14 NT
  3NT           Forslag
  4           Accept
  4NT           RKCB-1430

  3             6-farve 9-11 - Invit overfor 12-14 NT
  3NT           Forslag
  4           Accept
  4NT           RKCB-1430

  3NT             13-15 HP uden major, eller 4-3-3-3, hold i begge major
  4           Naturligt sleminvit

  4             Spær

  4             Begge major, ingen slem,interesse

  4             Naturligt forslag

  4             Naturlig ønske om at spille

  4NT             Efter esser

  5             To play

  5             To play

  7NT             Slutkontrakt


After bidding 1
  Pass             0-5

  1             4+, 6+ HP
  1           4+ , hvis 3-kortstøtte i . så er der tillæg
   1NT          Naturlig 6-9
    2         Naturligt, 4-1-4-4 eller 4-0-5-4, og ikke krav
    2         Typisk 6-farve i
    2         Tillæg med 3
   2          4. farve - GF
    2         Mest beskrivende melding - Skraldespanden
    2         Hx i
    2         5 og dermed 6-farve i
    2NT         Hold i , lover ikke tillæg
     3        Naturligt, sleminviterende
     3        Sleminvit
     3        6-farve
      3       CUE
      3NT       Dårlige slemkort - typisk kort
      4       CUE
      4       CUE
      4       Dårlige slemkort double
     3        Sleminvit
     3NT        Slutkontrakt - Ingen sleminteresse
     4        Slutkontrakt
    3         Tillæg uden god melding - typisk 4-2-5-2/4-1-5-3
    3         Tillæg, 6+
    3         Tillægshånden, der var for god til 2 i forrige melderunde
     3        Spar-støtte, tillæg
     3NT        Nat, forslag - Stærkere end 3 NT i forrige runde
     4        CUE
     4        Nat, sleminvit
    3NT         Dobbelthold i ingen sleminteresse, typisk en minimums marmic
   2          præference
    2         Typisk 4-3-5-1 med tillæg, ellers støttes 1. gang
     Pass        Ingen udgangsinteresse
   2          5-8 6-farve
   2          4-kortstøtte
   2NT          Inviterende
    3         3-kortsstøtte, tillæg
     3NT        Naturlig slutkontrakt
     4        Slutkontrakt
   3          Splint med -støtte
   3          Limithæv
   3          Krav med
   3          Limit
    3NT         Unserious 3NT
    4         Slutkontrakt
   3NT          Nat
   4          Renonce med -støtte
   4          Sleminvit med 4+ , typisk længere
   4          Slutkontrakt
   4          Nat
  1NT           5-4 i minor, ikke triple , evt. Marmic med single
  2           5 + 5
   Pass          Præference
   2          Præference
   2          4. Farve udgangskrav
    2NT         Naturligt, hold i
     3        Sleminvit med 3-kortsstøtte
      3       Honnør-CUE i
      3       CUE, kan være dribling
      3NT       Dårlige slemkort
    3         I princippet 6-6 men kan være for at vise en god farve
    3         Ingen andre meldinger der dur
    3         Typisk Hx i
    3         Tillæg, uden god melding
    3NT         Meninmum, og dobbelthold i
   2NT          Naturligt invit
   3          Limit-
   3          Limit-
   3          6-Farve GF
   3          Splint med
  2           6-farve i
   2          5-8 6-farve i
   2          Nat krav
   2NT          Inviterende
   3          Nat, krav
   3          Limit- invit
   3          6. farve krav
   3          Splint med -støtte, 4-kortsstøtte, men 5+
   3NT          Forslag
   4          Splint med -støtte, 4-kortsstøtte, men 5+
   4          Sleminvit
   4          Ønske om at spille
  2           3 eller 4-kortsstøtte
   2          Nat
   2NT          Relæ
    3         4-kortsstøtte ukendt single
    3         3-kortsstøtte, men lover single
    3         4-kortsstøtte minimum
    3         4-kortsstøtte, ukendt renonce
    3NT         6-3-2-2
   3          LF-trial
   3          LF-trial
   3          Spær
   3NT          Forslag med kun 4-farve i
   4          Slutkontrakt
  2           Naturligt Gameforce
   2NT          4. farve med hold i
   3          4. farve uden hold i
   3          2-3 minimum
    3         5-farve
     4        Slutkontrakt
   3          6-farve
   3          Nat
   3NT          Typisk 2-farvet, + og dårlige kort
   4          Splint i med -støtte
   4          Fastlægger
    4         CUE
    4         CUE
     4NT        RKCB-1430
    4NT         RKCB-1430
  2NT           -støtte, 4 tabere
   3          Naturligt, typisk længere , behøver 1-2 honører hos makker
    3         Naturligt, god farve
    3         Naturligt, fastlægger
    3         CUE - Viser godt i , men er trumf
    3NT         Forslag til slutkontrakt
    4         Typisk double
   3          Naturligt - 4+
   3          Hvile, typisk stærk balanceret
    3         Non-serious
     3NT        CUE i
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
    3NT         CUE i
    4         CUE i
    4         CUE i - Typisk en god farve
    4         Ikke slemegnede kort
   3          Non-serious - ser kun slem med optimale kort hos makker - ingen kortfarver
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
   3NT          Splint i
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
   4          Splint i
   4          Splint i - til trods for det er makkers farve
    4         CUE
    4         CUE
    4NT         RKCB-1430
   4          Minimum, ingen sleminteresse
   4          VoidWood
   4NT          RKCB-1430 med
  3           Nat. 17+
   3          Præference ikke krav
   3          Naturligt krav
   3          4. Farve
   3NT          Naturligt forslag
   4          Naturligt krav
   4          Naturlig sleminvit
  3           6-farve, 16-18
   Pass          Minimum
   3          Krav med 5+
   3          Naturligt
   3NT          Forslag
   4          Naturligt krav
    4         CUE
    4         CUE
    4NT         RKCB-1430
   4          Naturligt forslag, typisk 6-7 farve og 6-8 HP
  3           -støtte, 6 tabere
   3          Non-serious
   3NT          CUE i
    4         CUE
     4        CUE
      4       Nat
       4NT      RKCB-1430
      4NT       RKCB-1430
     4        Mangler -CUE, makker skal fortsætte, hvis han
     4NT        RKCB-1430
    4         CUE
    4         Benægter mellemliggende CUE
   4          Voidwood
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
  3           Splint, 4 tabere
   3NT          Non-serious
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
  3NT           Lang ruder, og typisk kort
   4          CUE med
    4         Hvile
     4        CUE
      4NT       RKCB-1430
     4        CUE
      4NT       RKCB-1430
   4          Sleminvit
   4          Nat, typisk 7-8 farve
  4           Splint 4-tabere
             CUE
             CUE
             Nat, ikke -CUE
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen sleminteresse
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Storeslemsopfordring, spørger efter 2 af 3 tophonører i
  4           Typisk 1-4-7-1
  4           Støtte, 5 tabere
  4           VoidWood
  5           VoidWood

  1             4+, 6+ HP
  1NT           4+, 11-15 HP
   2          4. farve
   2          Ønske om spille
   2          Ønske om at spille
   2          Ønske om at spille
   2NT          Naturligt inviterende
   3          Splint med som trumf
   3          Limithæv
   3          Inviterende
   3          Krav med
   3NT          Naturlig slutmelding
   4          Renonce med som trumf
   4          Sliminviterende
   4          Naturlig slutmelding
   4          Naturlig slutmelding
  2           Naturligt
   Pass          Max. 8 hcp
   2          præference
   2          4. farve
    2         Double
    2NT         Hold i
     3        Sleminvit - dårligere end 4 direkte
     3        Sleminvit
     3        Naturligt
     3        6-Farve
      3NT       Dårlige slemkort, kortfarve i
      4       CUE
      4       CUE
      4       CUE
      4       Dårlige slemkort, typisk double
     3NT        Slutkontrakt
    3         5-5 i minor
    3         Skraldespand, kan være 1-3-5-4 uden -hold
    3         Tillæg, kan være 1-3-5-4 uden -hold
    3         Tillægshånd med triple
    3NT         Godt hold i , minimum
   2          Svag med
   2NT          Naturligt inviterende
  2           Typisk 6-farve
   2          5-4 i major, rundekrav
   2          6-farve 5-8(9)
   2NT          Naturligt invit
   3          Naturligt udgangskrav
   3          9-11 og -støtte
    3         Naturligt, på vej mod 3NT
     3NT        Hold i
   3          Kort-farve og -støtte
   3          Krav, med 6-farve
   3NT          Slutkontrakt
   4          Sleminvit, typisk længere
   4          Renonce og -støtte
   4          Forslag til slutkontrakt
   4NT          RKCB-1430
  2           Revers, 4+ - 16+ HP
   2          Reversrelæ, 5-7
    2NT         Reversrelæ, udgang afblæst, der dribles til bedste kontrakt
   2NT          4. Farve med hold i
   3          4. farve uden hold i
   3          7-9 -støtte
   3          4-kortsstøtte, bedre end 4
             Reinvit, kan være slemgående
             Minimum
             Non-serious
             CUE i
             CUE
             CUE
             Ingen minor CUE
             CUE
             CUE
             Slutmelding
             Voidwood
   3          6-farve krav
   3NT          Naturligt, ingen sleminteresse
   4          Splint med
   4          Nat, sleminvit, bedre end via 4. Farve
    4         CUE
    4         CUE
     4NT        RKCB-1430
    4NT         RKCB-1430
   4          Dårlige slemkort med 4-kortsstøtte
  2           3-4 , 12-14(15)
   2NT          Relæ
    3         4-kortsstøtte, ukendt single
    3         3-kortsstøtte, men lover single
    3         4-kortstøtte, ukendt renonce
    3         4-kortstøtte, minimum
    3NT         6-3-2-2
   3          LF-trial
   3          LF-trial
   3          LF-trial
   3          Spærrende
   3NT          Forslag over for 3-kortsstøtte
   4          Splint
   4          Sleminvit med 5+ og 4+
   4          Splint
   4          Slutkontrakt
  2NT           4+ , max 4 tabere
  3           Gameforcing med 4+ - typisk 5-5, eller 3-kortsstøtte til
   3          Præference
   3          4. farve, søger typisk 3-kortsstøtten
    3         3-kortsstøtte, evt- Hx uden -hold
    3NT         Naturligt med hold i
    4         Naturligt
    4         Ekstra længde i
   3          6-farve
   3NT          Forslag
   4          CUE med
  3           6-farve 16-18(19)
  3           Splint med -støtte
  3           4+, 6 tabere
   Pass          Ingen udgangsinteresse
   3NT          Unserious 3NT
   4          CUE
   4          Honør CUE
   4          CUE
   4          Slutkontrakt
   4NT          RKCB
  3NT           Forslag til at spille. Typisk lang og kort
  4           Split med -støtte
  4           Typisk 4-1-7-1, gode kort
  4           Renonce i og -støtte
  4           4+ - 5 tabere
  4NT           RKCB-1430

  1NT             6-11 uden major, uden støtte og uden 5-farve i
  2           Nat
   Pass          Minimum, bedst
   2          Naturlig præference
  2           6-farve
  2           Nat. revers
  2           Nat. revers
  2NT           Inviterende
  3           Naturligt krav

  2             Nat. Gameforce, undtagen hvis der genmeldes 3
  2           Minimum
   2          Nat, 4-farve
    2         4. Farve uden hold i
    2NT         4. Farve uden hold i
    3         Naturlig støtte
    3NT         Naturligt, langsomme hold
   2          Nat, 4-farve
    2NT         4. Farve
   2NT          Nat, ingen major
   3          Nat, ikke krav
   3          GF med 4-kortsstøtte
  2           Naturligt tillæg, GF
   2          4. farve
   2NT          4. farve med hold
   3          6-farve - kan være minimumsvarianten
   3          4-kortsstøtte
    3         4. farve - søger flere oplysninger
     3NT        Hold i
     4        CUE
      4NT       RKCB-1430
  2           Naturligt tillæg, GF
   2NT          4. farve med hold
   3          6-farve, som regel minimumsvarianten
   3          4-kortsstøtte
   3          4. farve uden hold
   3          4-farve, naturlig
   3NT          Forslag, dårlige slemkort
   4          Fastlægger , kræver CUE eller RKCB
  2NT           Tillæg, kort , typisk 14+ Marmic
  3           Støtte - Krav til 3 NT eller 4
   3          4-kortsstøtte
   3          Naturligt, på vej mod 3 NT, kan være adv. CUE
   3          Naturligt, på vej mod 3 NT, kan være adv. CUE
    3NT         Hold i
     4        CUE, viser 3 var adv. CUE
      4NT       RKCB-1430
   3NT          Forslag
   4          Ikke krav
  3           Tillæg, 6-farve
  3           Single med -støtte
  3           Single med -støtte
  3NT           Lang , typisk kort
  4           Naturlig støtte, tillæg uden kortfarver
  4           Fastlægger , beder om CUE
  4           Renonce med -støtte
  4           Renonce med -støtte

  2             Gameforce med -støtte
  2           Minimum (11-14), ukendt single
   2          Relæ - spørger efter single
    2NT         Single
    3         Single
    3         Single
  2           Minimum, ukendt renonce
  2NT           Tillæg - Ukendt singleton
   3          Spørger efter single
    3         Single
     3NT        Forslag, typisk med spild i single-farven
    3         Single
     3NT        Forslag, typisk med spild i single-farven
    3         Single
     3NT        Forslag, typisk med spild i single-farven
  3           Tillæg - Ukendt renonce
  3           Minimum uden kortfarver 12-14, typisk 5-4-2-2
   3NT          Slutkontrakt
   4          CUE
   4          Beder om CUE eller er det invit ?
   4          CUE
   4          CUE
   4NT          RKCB-1430
   5          Voidwood
   5          Voidwood
   6          Voidwood
  3           Tillæg uden kortfarver - 15-17
  3           Tillæg uden kortfarver 18+
  3NT           minimum uden kortfarver - typisk 6-3-2-2 eller 7-2-2-2

  2             4-farve + primær -støtte - Gameforcing
  2           Naturligt, tillæg
  2NT           Minimum - typisk semibalanceret
  3           Naturligt tillæg
  3           Typisk marmic med kort og minimum
             Slutkontrakt
             CUE
             Beder om CUE eller er det invit ?
             CUE
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
  3           Naturlig støtte
  3           Splint, men vel med som trumf
  3NT           minimum, 6-7 farve
  4           Splint med
  4           ?
  4           Støtte, ingen sleminteresse

  2             4-farve + primær -støtte - Gameforcing
  2NT           Minimum og semibalanceret
  3           Naturligt - tillæg
  3           Minimum, typisk marmic med kort
             Slutkontrakt
             CUE
             Beder om CUE eller er det invit ?
             CUE
             CUE
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
  3           Naturligt tillæg
  3           Naturligt
  3NT           6-7 , minimum
  4           CUE med
  4           ?
  4           CUE med
  4           Naturligt - ingen sleminteresse
   4NT          RKCB-1430

  2NT             Balanceret 9-11 med 4-kortsstøtte
  3           Holdvisende, kan være advance CUE
   3          Intet af interesse i Major
   3          Holdvisende
    3         Fisker efter hold i
    3NT         Slutkontrakt
    4         CUE med
     4        Ikke mere at tilføje
      4NT       RKCB-1430
   3          Holdvisende
  4           Splint

  3             Ubalanceret limit hæv 9-11
  3           Ønske om at spille
  3           Holdvisende - kan være advance CUE
  3           Holdvisende - Kan være advance CUE
   3NT          Naturlig, hold i
    4         CUE med
     4        Hvile
     4        CUE
     4        CUE
  3NT           Nat
  4           Cue - længde i
   4          Typisk kortfarve i eller ingen kortfarver i major
   4          Kortfarve
   4          Kortfarve
  4           Inviterende
  4           Splint
  4           Splint
  4NT           RKCB
  5           Renonce i
  5           Slutmelding

  3             4+ begrænset til 8HP

  3             Inviterende med god 6-farve, 9-11 HP
  3NT           Forslag
  4           Nat, typisk 5-5 i minor
  4           Slutkontrakt
  4NT           RKCB-1430

  3             Inviterende med god 6-farve, 9-11 HP
  3NT           Forslag
  4           Naturligt krav, typisk 5-5
  4           Sleminvit
  4           Undiscussed, burde være last train med
  4           Accept
  4NT           RKCB-1430

  3NT             13-15 uden major (eller 4-3-3-3) - Hold i begge major
  Pass           Ingen sleminteresse
  4           Nat. sleminvit
  4           Nat. sleminvit

  4             Begge major, ingen sleminteresse

  4             Spær

  4             Naturlig ønske om at spille, Typisk KDxxxxxx

  4             Naturlig ønske om at spille, Typisk KDxxxxxx

  4NT             Efter Esser

  5             To play


After bidding Pass
  1             12-14 NT, marmic with single or 5+
  2           6-9 5-card
  2NT           Limit 10-11 5-card
  3           5-card , preemptive

  1             Unbalanced, Marmic or 5+
  2           6-9
   2NT          Naturligt inviterende
   3          Naturligt, med gode kort
    3         Minimum ingen udgangsinteresse
   3          Konkurrerende
   3          Splint
   3          Søger yderligere oplysninge, især -hold
  2NT           Limitstøtte, ingen major
   3          Naturligt, Rundekrav
   3          Ønske om at spille
   3          Søger hjerterhold til 3NT
   3NT          Nat, typisk 14+ semibal
   4          Fastlægger og beder om CUE
    4         CUE
     4NT        RKCB-1430
    4         CUE
     4NT        RKCB-1430
    4NT         Benægter i princippet CUE men må være for god til 5
    5         CUE
  3           Spær

  1             5+ 11-21 HP
  1NT           6-11, semiforcing
   Pass          Typisk 5-3-3-2
             Naturligt 11-15 eller 16+
             typisk 3-1-5-4 og 6-9
             Bekræfter at 2 var naturlig, svarer sætter slutkontrakt
             16-17 inviterende
             Minimum
             Naturligt, semikrav
             Naturligt, semikrav
             Naturlig præference, typisk double, 6-9
             5-5 i minor 6-9
             Naturligt 10-12
             5-farve 9-11
             6-farve 9-11
             Nat. 6-farve
             Spar-stopper, evt advance CUE
             Forslag
             5-5 i minor 10-12
             Naturligt begrænset til 15
             0-8 - foretrækker 2 fremfor 2
             Typisk double , 6-9
             Max med -støtte
             Naturligt inviterende
             Nat, 10-11 HP
             Naturlig støtte, bedre hånd melder 2
             (5)6-farve 12-15
             5-5 i minor
             Naturligt - Inviterende
             Konstruktiv
             Konstruktiv
             Konstruktiv
             Ikke krav, men typisk 5-6 og en svag hånd
             minimum med hold i begge minor
             Forslag med hold i begge minor
             5+-5+ mindst invit
             5+-5+ Mindst inviterende
             Krav med , enten 3 NT eller 4
             Fordelingspræget Invit til 4
             18-19 jævne
             Slutkontrakt
  2           Omvendt Toronto
   2          A real opening bid, but not enough to force to game opposite a limit raise. Could be a prelude to a natural game try. Denies slam interest.
   2          Less than a full opening bid. Responder is expected to pass unless he has an extraordinary hand.
   2          Natural slam try. Start with 2 to make a natural game try.
   2NT          Balanced game force. Opener is suggesting 3NT (instead of 4) as a final contract.
   3          Natural slam try. Start with 2 to make a natural game try.
   3          Natural slam try. Start with 2 to make a natural game try.
   3          Natural slam try. Start with 2 to make a natural game try.
   3          Splint - Sleminteresse
   3NT          Kraftigt forslag til slutkontrakt
   4          Splint - Sleminteresse
   4          Splint - Sleminteresse
   4          To play. Responder, having limited his hand by his failure to opening the bidding, must pass.
  2           Naturligt, 10-11
  2           Not allowed

  1             5+ 11-21 HP
  2           Omvendt toronto (limit 3+ s)
   2          Sund åbning, dog ikke Gameforce over for limithæv
    2         Typisk 3-kortsstøtte og 8(9)-10
    3         Invit, enten 11-12 med 3kortsstøtte eller 10-11 med 4-kortsstøtte
    4         SLutkontrakt
   2          Minimumsåbning med 4-farve i
   2          Minimumsåbning
   2NT          Balanceret udgangskrav. Forslag til 3 NT
   3          Naturligt slemforsøg. Udgangsinvit går over 2
    3         Værdier
    3         Værdier
    3         Neutralt, typisk 9-11 med 3-kortsstøtte
    4         Værdier
    4         Dårlige slemkort, lavhonnører og typisk 8-10 hp
   3          Naturligt slemforsøg. Udgangsinvit går over 2
   3          Naturligt slemforsøg. Udgangsinvit går over 2
   3          Naturligt slemforsøg. Udgangsinvit går over 2
   3NT          Kraftigt Forslag til 3 NT
   4          Splint - sleminteresse
   4          Splint - sleminteresse
   4          Splint - sleminteresse
   4          To play
   4NT          RKCB
  2           Nat. 10-11
   2          Nat, rundekrav
   2          Nat, ikke krav
   2NT          15-19 bal
             Relæ, spørger om fit og styrke
             18-19, 3-kortsstøtte
             18-19, double
             15-17, 3-kortsstøtte
             15-17, double
             Sleminvit, beder om CUE
             Nat, typisk 6-5 i rødt
             3-kortsstøtte
             Non-serious 3NT
             CUE
             CUE
             CUE
             Dårlige kort i forhold til slem
             RKCB-1430
             Dårlige slemkort, typisk 2-4-4-3
             3-kortsstøtte, dårlige slemkort
  2           Nat. 10-11
   Pass          Minimumsåbning
   2          Naturligt, ikke krav
   2NT          GF, 15-19 jævne
   3          Inivterende
   3NT          Naturligt slutkontrakt
   4          Naturligt
  3           Not allowed

  3NT             Gambling

  4             Spær

  4             Spær

  4             Spær

  4             Spær


After bidding 1
  Pass             0-5

<
  1             Nat, 4+
  1NT           15-17 NT
   2          XY-NT
   2          XY-NT
    2         Nat, typisk lidt offshape 1NT
    2         3-kortsstøtte
    2NT         Typisk 2-5-3-3
     3        Sleminvit, mangler typisk 2 af 4 tophonnører
      3NT       Nat, afslag
      4       CUE
      4       CUE
      4       CUE
     3NT        Slutkontrakt
     4        Slutkontrakt
     4NT        Efter esser
    3         Nat, typisk lidt offshape 1NT
    3         Nat, typisk lidt offshape 1NT
    3NT         Minimum, typisk 2-5-3-3 og dårlige slemkort
   2          Slutkontrakt
   2          Slutkontrakt
   2NT          Inviterende
   3          5-5 og invit til farvekontrakt
   3          5-5 og invit til farvekontrakt
   3          Fastlægger og sleminviterende
   3          Fastlægger og sleminviterende
   3NT          Slutkontrakt
   4          Slurkontrakt, typisk 9-11 med 6(5)-3 i major
   4          Slutkontrakt
  2           Kan være dribling med 5332
   Pass          5-7 5-farve
   2          4. farve - Udgangskrav
    2         Skraldespandsmeldingen
     2NT        Naturligt, -hold
      3       Ekstra , typisk 6-5 og dårlige kort
      3       Tillæg uden god melding
      3       Konfirmerer 6-farve i
      3       xx eller en af de 3 tophonnører i
             CUE
             CUE
             CUE, typisk kun mild invit
             Naturligt, ikke mere sleminteresse
             RKCB-1430
             Mangler CUE - Svarer skal melde videre med CUE i
             RKCB-1430
             CUE
             Ingen CUE i og
             CUE
             CUE
             Ingen sleminteresse
             RKCB-1430
             Voidwood
             Voidwood
             Voidwood
             Meld storeslem med 2 af 3 tophonnører
      3NT       Naturligt, typisk kort
     3        Fornyet 4.farve